Harde maatregelen voor NOS en UTR

In recente berichtgeving via de Hobbyscoop Facebook pagina hebben wij aangegeven dat de stichting voor de lastige beslissing staat ten aanzien van het voortbestaan van haar bovenregionale repeaters PI3UTR en PI2NOS. Enerzijds zijn de repeaters uniek en is er erg veel behoefte aan. Tegelijk worden de repeaters voortdurend geteisterd door clandestiene verstoringen en ook maken verschillende zendamateurs gebruik van onze repeaters op een wijze waar wij als stichting niet achter kunnen staan.

De Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur (RDI) heeft Hobbyscoop benaderd omdat zij tot een identiek inzicht zijn gekomen. Hieropvolgend heeft een afvaardiging van Hobbyscoop eind januari op uitnodiging van de RDI om tafel gezeten en uitvoerig over de situatie gesproken. De RDI heeft in dit gesprek aangegeven dat het zo niet verder kan; Hobbyscoop wordt in de gelegenheid gesteld om duidelijke maatregelen te treffen die ertoe leiden dat de communicatie op onze bovenregionale repeaters weer ordentelijk en amateurwaardig verlopen. Mochten we hierin als stichting niet slagen, dan overweegt de RDI om onze vergunningen in te trekken.

Standpunt Hobbyscoop

In de afgelopen periode heeft het stichtingsbestuur haar gedachten laten gaan over of en hoe we PI2NOS/PI3UTR voortzetten. Voortzetten is wel ons doel. De systemen die Hobbyscoop beschikbaar stelt aan de Nederlandse Amateurdienst zijn primair bedoeld voor het doen van experimenten, communiceren over onze hobby en het bieden van mogelijkheden voor radiozendamateurs om hun hobby te verrijken.

De wijze waarop sommige zendamateurs menen onze repeaters te willen gebruiken past op geen enkele wijze binnen onze doelstellingen. Als gevolg hiervan en de dreiging onze vergunningen te verliezen ziet Hobbyscoop zich genoodzaakt om een aantal maatregelen door te voeren.

Maatregelen

Om ervoor te zorgen dat onze repeaters PI2NOS en PI3UTR vanaf heden op een ordentelijke en amateur waardige manier gebruikt worden kondigt Stichting Scoop Hobbyfonds de volgende maatregelen aan:

 1. Iedere gebruiker leeft het doel en gebruik van onze bovenregionale repeaters strikt na.
 2. Communiceren via onze bovenregionale repeaters vindt plaats conform onze spelregels.

Bij het niet naleven van deze maatregelen zullen de beheerders als volgt ingrijpen:

 • Echolink gebruikers wordt de toegang tot de bovenregionale repeaters ontzegd.
 • De repeater(s) of een deel ervan zal worden uitgeschakeld voor kortere of langere tijd. Als gebruiker ben je dan niet langer welkom.
 • Beheerders gaan hierover niet met gebruikers in discussie.

Naast deze maatregelen werkt Hobbyscoop momenteel aan technische oplossingen om individuele kwaadwillenden uit te kunnen sluiten zodat PI2NOS en PI3UTR voortgezet kunnen worden op de manier zoals deze bedoeld zijn. Tot die tijd zijn sommige ontvangers permanent uitgeschakeld of in ontvangstgevoeligheid beperkt.

Hobbyscoop betreurt deze vergaande maatregelen. Enerzijds zijn wij tot deze maatregelen genoodzaakt om onze repeaters een toekomst te bieden maar ook accepteren wij ook niet langer het soms ongelooflijke lage niveau waarop sommigen zich begeven in de communicatie op PI3UTR en PI2NOS.

Enkele behulpzame links (uit de Hobbyscoop WIKI):

81 thoughts on “Harde maatregelen voor NOS en UTR

 1. Gert Bikker schreef:

  Het is in mijn optiek een meer dan gerechtvaardigde beslissing om een deel van het systeem af te schakelen hoe moeilijk dit ook voor de beheerders is.

  Deze mensen hebben er enorm veel tijd, effort en geld ingestoken en het wordt door een stel gewetenlozen om zeep geholpen.

  Wel heb ik alle respect voor iedereen van de Stichting hobbyscoop die zich hiervoor sterk heeft gemaakt!

  Nogmaals deze mensen hebben daar enorm veel tijd ingestoken!!!!

  HULDE daarvoor!

  Ik hoop dat in de toekomst een bruikbare oplossing aangedragen kan worden en zal ook zeker meewerken om het systeem zo probleemloos mogelijk te laten verlopen.

  Best 73 Gert / PA9F

  1. Johan Kooijman schreef:

   Kunnen jullie niet een bepaalde code geven aan een zendamateurs dat je kan zien welke code stoort en dan kan uit zetten

  2. Willem schreef:

   Na een heel lange periode niet meer actief te zijn geweest moet ik constateren dat ook
   normen en waarden bij het gebruik van repeaters door sommige amateurs tot een dieptepunt
   is gedaald. Ben het daarom helemaal met Gert eens. PA3WIM

  3. Tarzan de verschrikkelijke schreef:

   Is die aap uit 010 al.opgepakt?

 2. Cor Koelewijn schreef:

  Ik sluit mij helemaal aan bij Gert PA9F.
  Dit is de juiste weg en het is niet anders.
  Hopelijk gaat de RDI jullie wel helpen om die ellendelingen op te sporen.
  Komt nog bij dat ik altijd in de overtuiging ben dat ik bij mijn examens goed moest weten dat onbemande repeaters hier oorspronkelijk bedoeld zijn om de reikwijdte te vergroten voor mobiele stations.
  Mag er dus van uit gaan dat bij een QSO toch 1 van de stations mobiel zal zijn. Wellicht ben ik al weer ouderwets, hi.
  En ja… hulde aan de mannen die het systeem willens en wetens onderhouden!

  ’73 vanuit Lelystad, Cor – PD0ORE

  1. Bas Stuy schreef:

   Geheel mee eens Cor / PD0ORE
   Bas Stuy / PD5BAS

 3. Jim Heinen schreef:

  Ik ben het er helemaal mee eens, al jaren beperk ik het QRV zijn vanwege de vele zg. amateurs die ergens een schroefje los hebben zitten. Daar ik veel internationaal onderweg ben en veel uitluister op buitenlandse repeaters moet ik helaas ervaren dat dit misbruik alleen in Nederland voorkomt.
  Persoonlijk denk ik dat een goede technische oplossing zou kunnen zijn om uitsluitend een digitale modus te gebruiken die een automatische call sign herkenning in zich heeft.
  Ik vindt het jammer dat deze maatregelen nodig zijn maar het moet maar eens voorgoed afgelopen zijn met het misbruik.
  Veel succes en dank voor het instandhouden van NOS en UTR, hetgeen door velen zeer gewaardeerd wordt.

  73’s, Jim, PA1JH / M0JIM

 4. Wim schreef:

  Experiment repeater 1.0 is goed gelukt, tijd voor experiment repeater 2.0

  Al jaren gebruiken we open repeaters 1.0 , welke op den duur door intruders
  worden overheerst, tijd voor een slot op de voordeur….repeater 2.0…

  Intruders zijn er al sinds er repeaters uitgevonden zijn, dat zal in de huidige uitvoering
  ook nooit meer weg gaan, dus moeten we iets nieuws verzinnen.

  De uitgang zou gewoon fm kunnen blijven, maar op de ingang zou een digitaal slot moeten komen,
  dat is een mooie uitdaging voor het volgende experiment.

  73′ Wim PA0WCA.

  1. sam klaasse PD9EFT schreef:

   hoi willem ik kwam op facebook al met de oplossing er een dmr repeater van te maken maar dat helpt niet nou dacht ik aan een id net als op dmr zou mischien de oplossing kunnen zyn

  2. Hans Combee schreef:

   Eindelijk na 40 jaar mijn voornemen opgepakt om mijn N-licentie te gaan behalen. Zit onder het studeren een beetje te luisteren om een beetje aan het Jargon te wennen. Daarbij viel me al op dat ik op de repeaters af en toe rare mafklappers hoor die een beetje de boel zitten te verstieren.

   Die waren er natuurlijk in de jaren 80 ook op de 3 meter (ja drie 😉 en de 27mc maar is het echt zo erg?
   Is het nog wel de moeite waard om mijn licentie te behalen of kan ik mijn energie beter in een andere hobby stoppen?

   (nog geen callsign dus)

  3. PE1PTP schreef:

   Hans Combee, vooral doorgaan met je licentie, welkom bij de club! Repeaters zijn slechts een klein deel van deze interessante en brede hobby, en daarmee geen goede afspiegeling van de vele serieuze zendamateurs die in Nederland actief zijn.

 5. Jeroen schreef:

  Vooropgesteld ben ik het absoluut eens met de maatregelen die getroffen zijn of nog gaan worden.
  Wat mij nog wel hogelijk verbaasd, is waarom de opsporende instanties Hobbyscoop benaderen om maatregelen te gaan treffen. Waar staan zij in deze ?
  Er is toch meermaals aangegeven dat er misstanden plaatsvinden en tot dusver is Hobbyscoop de enige die hier maatregelen tegen treft, geloofwaardigheid hobbyscoop 1, geloofwaardigheid opsporende instanties 0.
  Waarom niet de desbetreffende mensen keihard aanpakken en beboeten met hoge boetes,inbeslagname apparatuur enz?
  Misschien ben ik te kritisch? Maar ik kan niet anders zeggen als dat Hobbyscoop zijn verantwoordelijk neemt en dat is bewonderenswaardig hierin.!
  Groet Jeroen de Pa3gop

  1. Hobbyscoop schreef:

   Namens hobbyscoop een kleine reactie: de huidige wetgeving beperkt mogelijkheden voor het rdi om in te grijpen op houding en gedrag van zendamateurs. Inhoud van gesprekken en het niveau waarop deze zich bevinden zijn soms dermate beperkt dat zich een bepaalde tendens ontwikkeld heeft ten aanzien van gebruikers. Dit lokt ook ongeoorloofd frequentiegebruik uit.

   Het RDI verwacht van Hobbyscoop dat wij ervoor zorgen dat er ordentelijke en amateurwaardige communicatie plaatsvind. Dit is de reden waarom spelregels noodzakelijk zijn gebleken. Zendamateurs die denken dat ze maar kunnen doen en laten wat ze willen trekken dus aan het kortste eind en wordt de toegang ontzegd.

   Dan blijft over het ongeoorloofde frequentiegebruik: in acht genomen dat wij met zijn allen in staat zijn om fatsoenlijk met elkaar te communiceren via onze repeaters, zorgt het RDI dat illegale gebruikers worden aangepakt. Dit is nu ook al zo maar wordt helaas maar mondjesmaat bekend gemaakt. Bovendien zijn de wettelijke mogelijkheden niet onbeperkt.

   Dit is voor sommigen niet bevredigend maar is nu eenmaal de situatie waarmee we te maken hebben, die zullen we moeten accepteren. De kern van het probleem ligt dus bij de zendamateurs zelf. Personen die gewoon niet willen begrijpen dat ze naar zichzelf moeten kijken zullen het ook nooit leren. Door de ontstaande situatie zijn we genoodzaak om deze buiten te sluiten.

 6. Ik snap het helemaal. Toen ik nog meedeed aan de vroege vogel ronde ivm mijn project in de Randstad was het niveau grotendeels prima en was het op PI2NOS goed toeven. Als ik midden op de dag terug reed, dan was het of negeren van de hele dierentuin (en heel onelegant met max vermogen gewoon CQ roepen, mea culpa…) of gewoon de zender in de auto uit. Dat zou niet nodig moeten zijn.

  Dus: beheerders, doe gewoon wat je denkt te moeten doen. Iets met innovatieve techniek om ongewenste toegang te voorkomen, waarom niet? Uitschakelen, jammer maar werkt ook.

  Tegenwoordig niet veel meer QRV in de auto, maar ik luister nog genoeg om jullie maatregelen zeer te waarderen.

 7. Cor Wisse schreef:

  Er is een geweldig mooi systeem opgezet door het team.
  Zelfs amateurs uit de UK praten er vol lof over.
  Zelfs in noodsituatie zou het een zeer geschikt systeem kunnen zijn.
  Als dit systeem ten onder zou gaan dan zijn waarschijnlijk de regio repeaters aan de beurt.
  De instanties zelf moeten ook beseffen dat het een erkend amateur radio communicatie betreft waar ook elk jaar contributie voor betaald wordt.
  Als het vliegverkeer of andere diensten last hebben van verstoring dan wordt alles uit de kast gehaald om het op te lossen.
  Als iedereen op de ingang van de repeaters luisteren en bij hoog signaal van verstoorders het op een centraal punt kunnen melden dan moet er makkelijk een beeld zijn te vormen om voor de instanties snel en lokaal op te treden.
  PA4COR.

  1. Frans Dijkstra schreef:

   Dit zou wel een leuk experiment zijn. Niet gezellig, maar dat is het al niet (ik luister al jaren niet meer uit op PI2NOS). Je zou zelfs als technisch experiment kunnen denken aan een MLAT achtige manier van het lokaliseren van zenders (bekend van ADSB) met een netwerk van sticksRasperri Pi’s en SDR.
   Twee klappen, en goede monitoring en input voor RDI, en weer een leuke technische uitdaging.
   Dat PI2NOS etc technisch werken is immers al bewezen (en respect, veel respect om zo een netwerk te bouwen) maar kunnen met die doelstelling dus wel uit, eventueel als backup behouden blijven voor noodsituaties.

 8. Manu - ON7FQ schreef:

  Als zuiderbuur en beheerder van 2 omzetters waarvan er ééntje tegen de grens aan ON0AND Antwerpen , volg ik al geruime tijd het gebeuren van jullie regionale systeem.
  Het zou zonde zijn om dit mooie systeem ten onder zou gaan door mensen die laat het ons netjes houden de boel misbruiken.
  Als beheerder van omzetters weet ik dat er veel tijd en geld in de systemen word gestoken om ze draaiende te houden.
  Dan hebben we nog niet over kosten van een machtiging in nederland wat op zich serieus overdreven is, voor die kosten mag RDI wel eens uit de luie zetel komen.
  Ik hoor van menig Nederlandse collega’s dat het RDI alleen maar met de geldbeugel open staat en weinig actie onderneemt in dit soort zaken.
  Zitten wij hier in België met dezelfde plaag , uiteraard alleen word er hier kordaat opgetreden door het NCS ( Nationale Controledienst van het Spectrum ).
  Klachten moeten onderzocht worden en indien nodig tegen opgetreden worden.
  Zelf hebben we een gelijkaardig systeem met 10 omzetters gekoppeld met svxlink,
  Wij zitten hier met gekruiste vingers dat we hier niet met dezelfde problematiek gaan te maken hebben.

 9. Henk Rientjes schreef:

  ik ben geblokt op echolink omdat ik tegengas gaf aan de gene die iedere keer iemand een ernstige ziekte toewenste .
  Ik word behandeld voor die ziekte waar veel mensen aan overlijden ,ik heb dan het geluk dat ik er nog steeds ben.
  Maar ik vind het een schande dat het RDI het balletje bij de repeaters legt ,want na de ingrepen die de beheerders hebben gedaan uitzetten van ontvangers het blokken van mensen die ongezouten hun mening gaven op de intruders.
  ook hun mening gaven op het RDI en wat ze er van dachten.
  Ik heb nu de web sdr aanstaan en ik hoorde gelijk al een intruder.
  Ik ben geblokt en wil zeker niet meer terug naar de NOS en mijn email en call mag gerust openbaar gemaakt worden

  1. Hobbyscoop schreef:

   F4VQJ is geblokkeerd omdat hij herhaaldelijk voorbij gaat aan de doelstellingen en communicatie ethiek die hobbyscoop van haar gebruikers verwacht.
   Zelfs nadat hierover direct contact is geweest en herhaaldelijk is verzocht om zijn gedrag aan te passen bleef het telkens terugkerende geklaag en ongenuanceerde afgeven op anderen aan de orde van de dag.

   Hobbyscoop is fel tegen de soms geuitte scheldwoorden die middels opnames worden uitgezonden op onze repeaters en grijpen ook onmiddellijk in als we dit horen maar dit is natuurlijk niet waterdicht. We hebben veel begrip voor pijn die dit kan veroorzaken bij betroffenen maar dit wil niet zeggen dat dit de vrijheid biedt om zich telkens weer ongenuanceerd te manifesteren zoals dit vaak het geval is geweest door F4VQJ.

   Wij wensen Henk en zijn vrouw veel sterkte.

 10. Henk Rientjes schreef:

  ik wil alleen zeggen hoeveel maal heb ik geen klacht bij het Rdi ingediend ik heb diverse keren gevraagd zet die repeater uit en er kwam van beide geen reacte niet van het RDI en niet van de repeater beheerder .
  En opeens wedt ik geblokt terwijl ik niet eens bij de computer aanwezig was.
  Ik stond dan wel aangemeld maar was er niet ,en dat ik eerder ben gevraagd om niet te reageren klopt .
  Maar de ellende is nog niet over ,binnenkort ben ik via de radio gewoon weer te horen op de nos en er is ook een andere manier om via echolink op der nos te komen

  1. Hans Bakker schreef:

   Ik kan alleen maar alle lof naar de beheerders van hobbyscoop uitspreken hoe ze dit hebben aangepakt. Mensen zoals jij verzieken het voor vele goedwillende amateurs en jij zit veilig in je Franse stulpje en als de boel uit word gezet omdat je weer zo loopt te zuigen ben je weer weg.
   Van mij mogen je voor altijd bannen en ik hoop dat de amateurbanden weer op de juiste wijze word gebruikt en hoop amateurs te horen die je normaal nooit hoort omdat ze wegblijven door jou soort.
   Je bent een schande voor het radio amateurisme.
   En hobbyscoop laat jullie mooie projecten niet verzieken door dit soort lui respect voor wat jullie doen.

  2. PD0G schreef:

   Voor Hans Bakker
   Jammer dat je geen duimpjes kan geven.. maar je slaat de spijker op zijn kop.

  3. PA1JER schreef:

   Ik vind het nogal grof om Henk zo af te fakkelen. Dus als er dan toch duimpjes kunnen dan een omlaag voor een persoon waarvan de call ontbreekt ..

  4. Paul schreef:

   Henk ik ken je niet. Maar ik geloof echt dat ze je terecht blokkeren.
   Ik erger me mateloos aan jouw (Gezever) hier.
   Accepteer het dat je niet welkom bent! En laat het los!
   En vooral “Dat maak ik zelf wel uit mentaliteit”, dat lijkt steeds meer de overhand te krijgen in nederland.

   Succes en veel plezier met de hobby (vooral zonder PIxNOS).

  5. Andre PD5URK schreef:

   Zucht

  6. de Heer schreef:

   Amen.

 11. PA1JER schreef:

  Nounou , Henk is best een goed zendamateur. Hij heeft ook regelmatig leuke bijdragen , maar het is nou eenmaal niet handig om de trollen te voeren. Dan komen ze juist roepen.

  Ik luister graag naar de NOS als er leuke al dan niet zend gerelateerde discussies zijn.

  Wat betreft Echolink , stations die over echolink komen veroorzaken af en toe muting op mijn anytone 878. Ik vermoed dat lage tonen of plop geluiden zorgen dat de signaalprocessor uit de band vliegt. Bij gewone audio via de ontvangers gebeurt dat niet.

  1. Henk Rientjes schreef:

   Goede morgen
   Kijk maar eens hoe ze het schrijven je kan ze niet beantwoorden dat is al een teken van zwakte.
   Gisteren hoorde ik een goede opmerking nl dat div ontvangers zijn uit gezet en 1 definitief dus je kan niet controleren of het RDI zijn werk doet.
   Dus je kan ook niet zeggen dat het geholpen heeft om naar ik weet vier of vijf personen te blokken.
   En verder wens ik jullie allemaal een mooie zomer toe

  2. PA1JER schreef:

   Jij ook een mooie tijd in goede gezondheid .. ik weet dat dat belangrijk ik. En niks aantrekken van die lui die zonder call hier (lafaards) over je schrijven.

   Mocht je toch een keer terug mogen dan weet je iig waar je het op de band niet over moet hebben 😉

 12. Hans Remeeus schreef:

  Heel goede maatregelen, die gewoon noodzakelijk zijn. In het verleden heb ik mij weleens proberen in te melden op deze repeater; nadat ik eerst volkomen genegeerd werd, kreeg ik daarna allerlei verwensingen naar mijn hoofd geslingerd door mensen waaraan duidelijk veel steekjes los zitten. Naderhand heb ik nog regelmatig geluisterd op de repeaterfrequenties en moest constateren dat er in de loop van de jaren niets verbeterd was. Jammer voor de mensen die hier veel tijd, geld en energie in gestoken hebben. Het is helaas tekenend voor de mentaliteit van een groot deel van de Nederlandse bevolking: respectloosheid en agressie blijken heel stoer te zijn in onze samenleving.
  73, Hans PA0Q.

 13. PD7AC schreef:

  Ik begrijp het ook helemaal, luister veel nadat Eindhoven uitgeschakeld was. Helaas winnen ook de “piraten” of de misbruikers.
  Snap het geheel en vind het zeker jammer, was een mooie ontwikkeling met veel techniek die mij wel bewonderden.
  Hopelijk dat er een oplossing komt of dat er iets gevonden word zodat we weer een mooi landelijke repeater kunnen hebben.

  Voor nu bedankt voor deze techniek en kennis.

  1. Rick schreef:

   Eindhoven is niet uitgeschakeld vanwege misbruik maar vanwege opheffen van de RX locatie.

 14. Erwin PD3E schreef:

  Ik begrijp heel goed dat het tijd wordt voor maatregelen. Het loopt immers de spuigaten uit.
  Heel erg triest voor de mensen die er zoveel tijd en energie in stoppen.

  Meedenkend aan een oplossing zou het verstrekken van tijdslots misschien kunnen helpen.
  Dat beperkt gebruikers (en kwaadwillenden) tot een vastgestelde limiet en zorgt er gelijk ook voor dat niet dag in dag uit dezelfde personen de repeaters bevolken.
  Maar of dat technisch haalbaar is. Ik vrees van niet.

  Sterkte!

 15. PA2RU schreef:

  Erg jammer dat het zo moet..
  Een bekende van mij is al jaren het slachtoffer van een treitercampagne die zijn weerga niet kent..
  Helaas speelt dat zich ook af op deze bovenregionale praatpalen en zelfs op het dx-cluster..hoe ziek ben je dan in je hersenpan!
  Bovendien ben ik er van overtuigd dat het grotendeels een mentaliteitsprobleem is wat je hoofdzakelijk in het westen van ons land treft..
  Op NON en vergelijkbare andere (buitenlandse) repeaters tref je dit soort uitwassen amper tot niet..

  Ik wens de mensen van UTR/NOS veel wijsheid toe.

 16. Erik PH9E schreef:

  Hoe reëel is het om te veronderstellen dat met NOS en UTR zal worden overgestapt naar DMR, DSTAR of YSF?

  1. Andre PE1RDW schreef:

   Ik verwacht niet of het bereik vergelijkbaar is met het diversity systeem maar PI1UTR en PI1NOS bieden al DMR Dstar en Fusion aan vanuit de toren.

  2. sam klaasse schreef:

   ysf wacht ff die ken ik nog niet nieuwe mode net als m17???

 17. Stan Joosen schreef:

  PI2NOS en PI3UTR zijn twee technisch hoogwaardige systemen die tot op heden nergens anders in deze (krankzinnige) wereld geïmplementeerd zijn. Krankzinnige wereld omdat de mentaliteit en fatsoen heden ten dage ver te zoeken is. Het gedrag en inhoud, op de omzetters, van communicatie is de laatste jaren drastisch in peil gedaald en in vele gevallen zelfs onbeschoft of sterker nog ongewenst. Het feit dat er een overheidsinstantie is (RDI) die de wettelijke middelen, financiën en plicht heeft om hierop toe te zien en te handhaven dit vanwege capaciteit en beschikbaarheid niet voor elkaar krijgt is een bijzonder slechte zaak. Derhalve geeft dat bij vele mensen ontevredenheid en ik heb daar de afgelopen decennia notitie van genomen. Ik weet dat het team van Hobbyscoop zich het vuur uit de sloffen loopt om de systemen in de ether te houden. Indien hier dus personen zijn die willens en wetens dit proberen te ondermijnen vindt ik het volkomen terecht dat deze de toegang en/of gebruik van deze systemen word ontzegd en/of word ontnomen. Een advies wil ik een ieder nog meegeven, gedraag u en communiceer normaal. Negeer verstoorders en geef geen reactie of commentaar op hun opmerkingen, kortom volledig negeren. Tot slot wens ik het Hobbyscoop team veel succes en wijsheid toe met de te nemen maatregelen om het misbruik te beperken.
  73’s Stan (DK2CA/PA8C)

  1. Bas ON5HB schreef:

   Sorry maar in Belgie draait er ook een gelijkwaardig systeem. En er is voor gekozen de repeaters te linken maar niet op 1 frequentie te laten draaien. Er zijn geen probleen, ook geen piraten want in Belgie kent men de ON3 vergunning die het toelaat eenvoudig amateur te worden zonder technische kennis. Het probleem van Nederland is dat een grote groep mensen de Novice niet KAN halen wegens te moeilijk en dat bovendien de Novice in Nederland gewoon niks mag. Hierdoor krijg je een enorme groep mensen die wel graag amateur willen worden maar dit niet kunnen. Er is geen enkele reden waarom Nederland zo star blijft in het examen beleid en ook het banden-beleid. In Belgie werkt het perfect en zijn er geen problemen. Ook kan je gezellig kletsen op de repeaters en wordt je verwacht mobiele stations vrij doorgang te geven.

   Ons systeem kan je hier bewonderen:

   http://svxportal.on4akh.be/list_reciver.php

   De meeste amateurs bouwen zelf niks meer en kopen alles, waarom blijft men dan bij de RDI zo stug volhouden aan een hoge drempel om toe te treden tot de amateurbanden alsook de meeste banden gesloten te houden voor veel amateurs.

   DAAR Vrienden moet je het probleem zoeken en nergens anders. Ook in Duitsland gaan ze Entry invoeren, net als Belgie en de UK.

 18. Andre schreef:

  Het gaat hier steeds over intruders maar er zijn ook de nodige amateurs die van de NOS en UTR een vaste woonplaats hebben gemaakt, er een sport van maken om een soort “bandpolitie” te spelen en als een soort rondeleiders/moderators gaan optreden en beslissen wie wel, en wie niet aan het woord mogen komen. Met woordspelletjes net niet over het randje heen gaan, zodanig dat ze reacties uitlokken van anderen. Dit zijn bekende amateurs die ook regelmatig hinten naar Facebook stukjes waar zij direct of indirect worden genoemd.

  Vanmiddag was er een kindje te horen op de NOS die duidelijk een microfoon had bemachtigd van een zendamateur die ook op de achtergrond te horen was.
  Natuurlijk mag dit niet,maar gelijk was er een andere amateur die zonder het bekend maken van de call zei “wat een kut mongool is dat nou weer”.
  Daarnaast was er een amateur die iemand anders herkende en toegaf dat hij zelf jaren piraat was geweest,in die hoedanigheid gesprekken had gevoerd met de bewuste amateur, en trots vertelde dat hij nu ook zijn call had.
  Die “nieuwe” amateur gaat nu iedere keer als hij een call hoort bij het RDI controleren of die call geregistreerd is, maar roept dat dan ook rond op de repeater.

  Moraal: Veel narigheid op de repeaters met intruders wordt veroorzaakt door het gedrag van een aantal amateurs zelf.
  Ik heb mijn call en apparatuur aan de wilgen gehangen want ik weet zeker dat zij hun bezigheden straks op andere repeaters zullen hervatten.
  73 ’s (vanwege zelfs bedreigingen, noem ik mijn call niet.)

  1. Hobbyscoop schreef:

   Beste Andre, heb jij het artikel wel goed gelezen?

   ” Tegelijk worden de repeaters voortdurend geteistert door clandestiene verstoringen en ook maken verschillende zendamateurs gebruik van onze repeaters op een wijze waar wij als stichting niet achter kunnen staan.”

   Inderdaad, het gaat voor een aanzienlijk deel ook in gedragingen van radiozendamateurs.

  2. Leen schreef:

   Apparatuur aan wilgen hangen om.1 repeater ? Doet u zeker geem boodschappen meer want dan kan je tas worden gecontroleerd en autorijden doet u ook niet meer want rr zitten enkele nare mensen bij.

 19. Mark PC9DB schreef:

  Vanmiddag was er een kindje te horen op de NOS die duidelijk een microfoon had bemachtigd van een zendamateur die ook op de achtergrond te horen was.
  Natuurlijk mag dit niet………….

  Dit mag (in NL) juist wel, MITS degene aan de microfoon zich aan de geldende normen en regels houdt natuurlijk én er continue fysiek toezicht van de betreffende zendamateur plaatsvindt.

  M.a.w., als zendamateur mag je iedereen die in staat is om een normaal gesprek te voeren (of een andersoortige verbinding te maken) en zo nu en dan de call kan geven een verbinding laten maken. Of het nu je nichtje van 7 is of je seniele overgrootvader. Als je er maar zelf bij bent/blijft.

  En zelf denk ik ook dat dat goed is. Wie weet is het een methode om het “vuurtje” bij anderen te ontsteken.

  Over de problemen op de bovenregionale repeaters laat ik mij verder niet uit, de problemen aldaar zijn té triest voor woorden en als ik hier de reacties lees is het nog erger als ik al dacht (luister zelf al lange tijd niet meer).

  1. Andre schreef:

   Sorry voor mijn onvolledig bericht, er was geen zendamateur aanwezig bij de set, je hoorde wel huiskamer QRM, niks om je verder druk over te maken, de reactie van de amateur daarentegen wel.

   @Leen: Natuurlijk gaat het niet om die ene repeater,maar wel om de onderlinge sfeer,en nee natuurlijk zijn niet alle amateurs zo,maar ik krijg wel sterk de indruk dat steeds meer amateurs de repeaters gaan ontvluchten, op UTR gaat het ook al die kant op.
   Gisteren was er een amateur op echolink,gelijk gezeur dat die niet in de call database stond,het spreken werd hem nagenoeg onmogelijk gemaakt.
   Die database is niet heilig, meld de call aan de beheerder als je denkt dat het niet klopt.
   Ik ben (zeer) klein behuisd, er is plek voor 1 sprietantenne, dus ik ben afhankelijk van repeaters.
   Maar de lol is er wel vanaf,vandaar.

 20. Jan schreef:

  Zelf luister ik als luistervink al zeker 20 jaar naar de nos ,en vind de maatregelen goed beter als straks niks meer te kunnen ontvangen.
  Snap ook niet waarom de RDI niks doet wel geld innen maar je plicht verzaken.
  En zouden er geen Vosse jagers meer zijn dat moet toch volgens mij niet zo moeilijk zijn .
  Ik hoop dat de maatregelen helpen ,of er iets word bedacht dat alleen zendamateurs er nog op kunnen ,met hun call mee zenden ofzo.
  Hoop dat de rust weer terug komt en ik en velen met mij er weer van kunnen genieten.
  Jan Lelystad.

 21. Jan schreef:

  Ik vind het erg jammer, maar ook zeer terecht dat dit soort maatregelen genomen dienen te worden.
  Eerdere reacties kunnen we helaas onderschrijven dat het meeste ge-etter uit de Hollandse regionen in het westen kwamen. Al dan niet door lui die een papiertje hadden behaald, ofwel soms helaas ondersteund daardoor. Vele weten wie het zijn, overduidelijk. Maar helaas voelen die zich niet geroepen de buur-amateur daarop aan te spreken. Het is triest gesteld met de mentale instelling is bepaalde regio’s.

  Erg typisch dat dit op ook eerder genoemde PI2NON niet of amper gebeurt. En als dit wel is word er de betreffende op aangesproken. Ook in het buitenland komen we repeater-clusters tegen waar men dit fenomeen niet laat gebeuren.

  Het is jammer voor de geweldige inzet van de beheerders die men op deze manier probeert af te straffen bijna. Echt technisch gezien een prachtig hoogstandje wat in de lucht gehouden word.
  Het echolink verhaal lijkt ons niet echt een toevoeging, de beslissing om Henk uit te sluiten is zeer begrijpelijk gezien de regelmatig treurige uitlokkende uitspraken soms van zijn zijde.
  Via meerder SDR’s kan ook prima mee-geluisterd worden.

  Veronderstellen dat alles beter wordt als we allemaal digitaal gaan lijkt me een utopie.
  Van sommige klevers/betweters op 204 wordt je bv nu ook al zwaar depressief.

  En waarom zouden we dit niet gewoon analoog mogen genieten van een veel betere modulatie kwaliteit.
  Dus ik hoop dat er een weg gevonden worden dat we nog lang mogen genieten van het prachtige systeem.

  Jan
  De Luisteramateur.

 22. Henk Rientjes schreef:

  nu even positief nieuws ,gisterenavond een super avond gehad met PA9F en zijn vrouw F4vvp met zijn vrouw F4VQJ en Elly F1VNL het was super gezellig bij Johan.
  En zoals het hoort hebben we het ook over de hobby gehad.

  1. Piet schreef:

   Wat heeft dit gezellige positieve onderonsje met de berichtgeving van PI2NOS te maken? Gaarne zoiets vermelden op je faceboek pagina en of andere social!😉

  2. Hobbyscoop schreef:

   Dit is off-topic, graag bij het onderwerp blijven.

 23. PD3GH schreef:

  ik heb mijn set al een tijd uit staan door dat er amateur zijn die het leuk vonden om iemand met een geestelijke beperking lekker af te zeiken op de repeater ik vergeet heel snel de calls kan ik niks tegen doen en als het te druk wordt in mijn hoofd dan heb ik 1 ding uit de set en slapen ik ben het geschel en de 27 mc geluiden meer dan zat en dat de set uit staat heerlijk

  de mensen die de repeaters hebben opgebouwd hulde een mooi systeem de gebruikers er van een wijze les leer naast elkaar te leven door een goed gedrag en acsepteer ook mensen met een beperking dit wilde ik ff kwijt
  over een paar maand gaat mijn site en domijn naam weg ik ben ongeneselijk ziek groetjes geert

  1. Henk Rientjes schreef:

   sterkte ik weet wat je bedoelt ,en omdat ik soms fel tegen gas gaf ben ik er af gegooid maar ik vind het niet erg.
   Ik wens je veel sterkte toe

 24. Piet schreef:

  Had meerdere redenen. Maar ga ergens anders je gal spuien Henk. Want het begint er een beetje op te lijken van ik wil altijd het laatste woord hebben!

 25. Rientjes Elisabeth schreef:

  wat is de reden waarom ik ben geblokt dat zou ik graag willen weten

  1. Rientjes Elisabeth schreef:

   sorry call vergeten F1VNL

  2. Hobbyscoop schreef:

   Waarom vraag je iets waarop je zelf het antwoord al weet? Jouw wederhelft F4VQJ gebruikte jouw echolink toen hij zelf door ons geblokkeerd was. Helaas ben jij nu dus ook geblokkeerd.

 26. Rientjes Elisabeth schreef:

  wat een onzin,de een heeft een rijverbod gekregen den doen we de wederhelft ook maar ,wat een onzin

  1. Hobbyscoop schreef:

   Dat is wel een grappige vergelijking Elisabeth, maar je begrijpt ook wel dat die vergelijking kant noch wal raakt. De wederhelft kan immers jouw rijbewijs niet gebruiken om tóch te rijden….

  2. Paul schreef:

   Ik snap dat wel. Terechte beslissing vind ik.

 27. Rientjes Elisabeth schreef:

  sorry voor de fout want ik heb gemerkt dat hier enorme azijnzeikers zitten ,Het met zijn WEL ipv WEK

  1. Paul schreef:

   De enige azijnzijkers die er zijn ben jij en je man. Jullie kunnen het gewoon niet los laten.
   Jullie zijn niet echt een voorbeeld voor de amateur wereld, en sorry, je zegt sorry voor een spelfout!! kan je gewoon stoppen met je ongewenst gedrag? Het deugt echt niet wat jullie doen, totaal niet….

  2. Jaap schreef:

   Zinloos Paul, ze mogen niet meer op de repeater en dus gaan ze hier gewoon verder. Wat een domme mensen

 28. Guido schreef:

  Al hele lange tijd was Sittard uit de lucht, maar gelukkig kon ik wel nog Reimst (B) zwak ontvangen en open krijgen. Maar ook ik hed eerder melding gemaakt van wangedrag op deze repeater en vaak ook veel misselijkmakend gedoe… Maar wat ik nu zo jammer vind is dat ‘gasten’ die volgens mij niet eens zend amateurs zijn het weten te verpesten dat dit mooie repeater netwerk uit de lucht gehaald moet worden. Heel erg jammer en ’triest’ eigenlijk.
  Hopelijk als het ooit weer QRV komt dan hoop ik of met maatregelen (DMR, maar ook daar kan men ID-codes jatten), maar nog beter met iets waardoor die ‘gasten’ eruit gepeilt worden…. Je zag zelfs via een website waar ze het stertks ontvangen werden.

 29. Leen PD0LK schreef:

  Hulde voor de beheerders juiste beslissingen.

  1. paling schreef:

   wordt tijd dat het rdi bepaalde types aanpakt. iedereen weet wie het is.

 30. Ad , PB9E schreef:

  Misschien , als een landelijke repeater donateur (via hobbyscoop.nl) zich onder voorbehoud van ballotage en redelijk gedrag voor een zekere tijd kan inschrijven voor een “nieuwsbrief’ via email waar kort doorgegeven wordt hoe -voorlopig- gebruik gemaakt kan worden van de ingangen voor de de NOS en UTR middels een van de vele CTCSS of DCS codes of toch anders (DTMF, piloottoon) , valt het voor mensachtigen die geen opvoeding hebben gehad , geen normbesef noch eigenwaarde en ene mentaliteit () toch moeilijk genoeg gemaakt kan worden …
  Dit zou een technische oplossing kunnen zijn die bij elke wijziging veel werk kan vergen , goeddeels geautomatiseerd kan worden , Maar ook dat kost geld . Handhaving …..

  Je hoeft geen afgestudeerde econoom te zijn om in te schatten dat niet handhaven (op elk vlak) alleen maar meer ellende met absurd hoge onkosten en slachtoffers zelfs doden betekend .
  Dat ongerechtigd frequentiegebruik een misdrijf is moge duidelijk zijn . Er zijn absurd veel gebruikers van bepaalde ISM frequenties die behalve bakkies met kacheltjes gebruik maken van radiozendamateur apparatuur en meer waarvan het evengoed , ook het bezit , strafbaar is .
  Maar ook antieke wetgeving maakt handhaving onmogelijk ! Dus kies bewust voor een politiek dit kan bewerkstelligen .

  Nog met respect voor en mijn dank aan allen die werken aan al datgeen wat PI2NOS en PI3UTR met tomeloze inzet mogelijk maken , evengoed ‘kerstboom’ .

  55
  73’s

 31. Hobbyscooo schreef:

  Het is lekker rustig de laatste tijd. Iedereen bedankt voor de medewerking!

 32. Jan van Rijn schreef:

  Jammer maar begrijpelijk, kom al lange tijd niet op nos vanwege lage niveau.
  Op utr over algemeen gaat wat beter.
  Probleem is ook heel veel gebruikers en maar 1 tegelijk aan het woord, dat is voor veel mensen moeilijk
  Een leuk alternatief zou zijn een soort lineair repeatersysteem maken waar je met ssb en digimode meerdere stations tegelijk kunt laten werken
  Mogelijk hoef je niet eens zoveel aan het repeatersysteem te veranderen in technische zin
  Dat zou dan met digitalevoice kunnen maar ook tegelijk samen met digitale rtty, psk31, js8, cw etc alles in het audiospectrum van zeg 500-3000 hz
  Mogelijk dat de techneuten dan ook iets kunnen bedenken om soort digitaal toeganssysteem te maken, hoewel ik denk dat gezien de aard van zo een systeem dit niet eens nodig is.
  Je zou op die manier namelijk de ongewenste misdragers automatisch al loskoppelen van hun publiek, waardoor er geen tegenreactie en of applaus meer volgt
  Zou ook technologisch innovatief zijn en passen bij het experimentele karakter waar onze machtiging ooit op gestoeld was
  Het zou toch onverdraaglijk zijn als zo een prachtig systeem verloren zou gaan.
  Mvg Jan, pa3atx

 33. PD0JBV schreef:

  Ik ben veel in Texas actief en schrik telkens weer van hoe het er hier in NL toegaat. Wij zijn schathemeltje rijk met o.a. de luxe infra die wij hebben en maken er zwaar misbruik van. Repeaters zijn voor mobiel gebruik bedoeld in de eerste plaats. Daarbij spelen verder twee belangrijke andere oorzaken: RDI handhaaft amper tot niet en werkelijk iedereen kan zomaar zendapparatuur aanschaffen. Noem mij een fossiel, … toen ik geslaagd was voor D moest ik mijn licentie laten zien en alle aangeschafte hardware bestikkeren.

  VHF-UHF is voor mij nu alleen nog maar standby in geval van rampen, en dan ook nog eens via portables. Respect voor de technische mensen achter de repeater(s), maar aan mij is het niet meer besteed.

  Kan RDI geen actievere handhaving inzetten via de EMV-stations? Peilen moet een makkie zijn denk ik zomaar.

  1. dirk schreef:

   heeel veel.blabla en dan [maar aan mij is het niet meer besteed]

 34. Rinus schreef:

  wanneer komt die rotterdam repeater weer online ik kan al maanden geen contact vinden en repeaterkaart doet het ook niet meer dit maakt de hobby voor mij zo kapot

  1. ruud schreef:

   helemaal mee eens rinus ze moete stoppen met elke keer alles uit zette de hobby gaat zo kapot omdat een paar mensen lopen herrie te maken mag niemand meer

 35. PE1PWN schreef:

  Jammer dat door misbruik een prachtig experiment onder druk komt te staan. Goed dat Hobbyscoop en RDI met elkaar in gesprek zijn.

  Ik vrees dat gesprekken tussen RDI en Hobbyscoop, hoe goed bedoeld ook, niet tot oplossingen gaan leiden. Het probleem zit immers bij clandestiene zenders. Hobbyscoop kan ook een handhavingsverzoek bij RDI indienen. Dan moeten RDI de clandestiene zenders opsporen, oppakken en bestraffen. Het is een beetje vreemd dat RDI nu Hobbyscoop onder druk zet, terwijl hobbyscoop zich aan wet en regelgeving houdt.

  Het zijn de clandestiene zenders die het probleem zijn. Het zal mij niet verbazen als het maar om een of twee personen gaat. Ik kan me niet voorstellen dat er veel mensen zijn die er lol in hebben om structureel op amateurradio te lopen zieken. De gasten die dit doen hebben waarschijnlijk geen sociaal leven en een steekje los.

  1. Anne Mak PB1A schreef:

   Helemaal mee eens

  2. Replay ® schreef:

   Open deuren intrappen is ook een vak..

 36. Paul schreef:

  Beste mensen, ik probeer met tussenpozen al jaren de N lic te behalen. Maar betekent het bovenstaande nu echt dat de hobby aan het doodbloeden is? Ik woon tussen Rdam en DH en ik moet zeggen dat het daar op de repeaters een rommeltje is. Niet zozeer calndestien of zo, maar gewoon praat om niks. Dat ze pizza gaan eten of zo. Hoogst zelden volgens de gdrgsregels. Wat moet ik nou. Wordt ook iebelig van het uitrekenen van vervangingswaarde van weerstanden. Ik wil helemaal niet bouwen of monteren, hooguit experimenteren met een antenne; ik wil mooie gesprekken over de hobby en verre verbindingen proberen te maken. Ben voor nu even gestopt en me aan het verdiepen in de digitale modes en Sdr.

 37. Adriaan schreef:

  Schakel Rotterdam maar weer uit. Je hoort het, gaat meteen weer mis!

  1. gebruiker schreef:

   Je moet het probleem bij de bron aanpakken. Binnenkort is ie aan de beurt.

 38. Dijkstra schreef:

  PA5PA, de klok hebben horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt Je bent blind en niet al te betrouwbaar. Hou eens op met allerlei insinuaties. Je lijkt wel een 11 meter amateur. Alhoewel acht ik een gemiddelde 11 meter amateur hoger als jou!

 39. Daan schreef:

  haha inderdaad, wat een sukkel die PA5PA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.