Onze bovenregionale repeaters PI3UTR en PI2NOS zijn ontworpen en gebouwd met de volgende doelstellingen:

  • Het bevorderen van radiocommunicatie tussen geregistreerde zendamateurs over een groot deel van Nederlands grondgebied.
  • Het bieden van een solide communicatiemedium voor radiozendamateurs met beperkte (antenne) mogelijkheden alsmede mobiele gebruikers.
  • Voortdurende innovatie middels experimenten met Co-Channel en diversity techniek, dekkingsgebieden en aanverwante testen waaraan vele radiozendamateurs kunnen deelnemen, zowel op het gebied van techniek als communicatie.

Als je PI3UTR en PI2NOS wil gebruiken conformeer je je aan de volgende criteria:

Wat vinden we niét okee:

  • Eindeloze lokale/regionale QSO’s tussen radiozendamateurs die prima op een simplexfrequentie  of lokale repeater kunnen plaatsvinden. Wil je dat toch? Ga dan QSY als de verbinding tot stand gekomen is
  • Polariserende gesprekken en dito onderwerpen zijn ongewenst. Politieke, religieuze en andere zaken zijn weliswaar niet verboden maar roepen vaak ongewenst gedrag op.
  • Intensieve discussies horen niet thuis op een (bovenregionale) repeaters. 

Tenslotte: De Radio Amateurdienst staat in het teken van (radio)techniek. Stichting Scoop Hobbyfonds ondersteunt technisch inhoudelijke gesprekken.