De Hobbyscoop site in Hilversum is de oorspronkelijke lokatie waar Hobbyscoop groot geworden is. Niet alleen is hier de algehele kerntechnologie gehuisvest van PI2NOS, maar ook zijn er verschillende andere systemen actief, waaronder de System Fusion repeater PI1NOS vanaf 150 meter hoogte. De Yaesu System Fusion repeater bestaat uit een DR-1X base station die voorts gekoppeld is via een HRI-200 met de netwerk connectivity mogelijkheden van Wires-X. Tevens draait vanaf deze lokatie de zogenoemde room “Hobbyscoop NL” die grote populariteit geniet en waar alle Hobbyscoop System Fusion repeaters standaard mee in verbinding staan.

PI1NOS was ook al in de jaren ’80 en ’90 actief als Packetradio interlinkstation voor groot Nederland. in 2015 werd PI1NOS reeds voor een korte periode geactiveerd als Fusion systeem toen een vergunning was aangevraagd. Deze vergunning werd echter vanwege het toen geldende ATOF beleid niet gehonoreerd door het Agentschap Telecom waardoor deze op last van de zelfde organisatie uit moest. Hetzelfde gold overigens voor de andere Hobbyscoop System Fusion repeaters PI1UTR en PI1AMS waarvoor ook geen vergunning verkregen werd.

Dankzij het nieuwe vergunningenbeleid die in werking is getreden per 1 april 2017 is PI1NOS nu opnieuw op volle sterkte QRV.

WordPress Data Table
WordPress Data Table