Hobbyscoop faciliteert sinds 18 maart 2023 haar eerste Microwave baken. Door Hans (PE1CKK) is een 24GHz baken beschikbaar gesteld die inmiddels geplaatst is in de top van de Gerbrandytoren op 350m hoogte. Het baken PI7NOS zendt uit op 24.048.900GHz en zendt afwisselend FSK en PI4 mode uit.

WordPress Data Table