Hobbyscoop onderhoudt een reeks Hamnet toegangspunten en interlinks in Nederland en uitbreiding is hierbij nog volop in ontwikkeling. De eerste stap om toegang tot HAMNET aan te vragen is door het verkrijgen van een eigen IP-adres. Op de AMPR.ORG gateway pagina is meer informatie te vinden omtrent toegang.

Hamnet Accesspoints

WordPress Data Table

Accesspoints maken gebruik van DFS en verschillende SSID’s.

Hamnet Point-to-Point

WordPress Data Table

Hamnet achtergrondinformatie

Hamnet Nederland is van origine ontstaan vanuit de behoefte om verschillende repeaterlokaties te kunnen verbinden met elkaar zonder primair afhankelijk te zijn van het internet. Met name Digital Voice (DMR, D-Star en Fusion) repeaters en onze bovenregionale repeaters kennen zo’n behoefte.

Hamnet Nederland is een onafhankelijk netwerk die inmiddels is uitgegroeid tot een infrastructuur met  vele opstelpunten met link verbindingen, accesspoints en toepassingen die door zendamateurs in Nederland vrijwillig worden opgesteld en onderhouden. Stichting Scoop Hobbyfonds is dus niet de ‘eigenaar’ van Hamnet maar faciliteert wel een aanzienlijk deel van de netwerk infrastruktuur die als basis dient om op een betrouwbare en gestructureerde wijze IP techniek door de lucht te verbinden. De initiatiefnemers van Hamnet zijn hierdoor dezelfde personen die nauw bij de Stichting Scoop Hobbyfonds betrokken zijn. Bovendien biedt de Stichting een veelheid aan applicaties, DNS, hosting en waar gewenst virtuele rekenkracht in de rackspace die Hobbyscoop beschikbaar heeft bij onze sponsor SURF! Hier wordt ook voorzien in de ontsluiting van het Hamnet naar de buitenwereld dankzij een 10Gbps verbinding en de wereldwijde announce die hiermee gepaard gaat. Meer info op www.ampr.org

Klik voor HAMNET map

De basis voor Hamnet in Nederland is gelegd in januari 2015 met het beschikbaar komen van de de Nederlandse AMPR.ORG allocatie (de 144.137 /16 IP space) middels een eigen lokale gateway die indertijd gefaciliteerd is bij XS4ALL en inmiddels is gehuisvert bij SURF!

De doelstelling van Hamnet is het creeren van een autonoom, betrouwbaar breedband datacommunicatienetwerk dat in dienst staat van de amateurdienst. Het netwerk voorziet in specifieke diensten voor zendamateurs waarbij gedacht kan worden aan bijvoorbeeld streaming audio en videodiensten, bijvoorbeeld naar ATV- en spraakrelais; remote bediening van apparatuur, informatievoorziening via op Hamnet aanwezige websites en fora, repeater-koppelingen, Voip voor HAM’s en natuurlijk vele vele andere applicaties. Waar Hamnet duidelijk niet in zal voorzien is een browser functionaliteit naar het Internet. Bovenal heeft Hamnet de doelstelling om op een moderne wijze activiteit te genereren voor en door radiozendamateurs en band-gebruik te bevorderen.

Externe links: