naambordHeel vaak vinden QSO’s plaats waaraan meer dan twee zendamateurs deelnemen. Zo’n QSO begint vrijwel altijd met twee stations wat automatisch betekent dat alle deelnemers erna zich hebben ingemeld. Alhoewel inmelden in beginsel natuurlijk erg eenvoudig is blijkt het in de praktijk op drukke frequenties nog wel eens mis te gaan. De oorzaak heeft in de meeste gevallen te maken met de discipline van de frequentiegebruikers. Nu is discipline altijd een wat zwaar woord, immers, we willen het liefste met zijn allen op een zo luchtig en ontspannen mogelijke manier een gezellige verbinding maken. In de praktijk blijkt het zo te zijn dat de QSO’s waarin rekening gehouden wordt met de overige gebruikers veruit de meest succesvolle zijn en ook de leukste om naar te luisteren.

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar ook hier geldt dat operating practice een kwestie is van gezond verstand. Als het heel druk is dan heeft discipline heel duidelijk de voorkeur en zijn QSO’s leuk om naar te luisteren. Is het daarentegen rustig, dan kan je gemakkelijker afwijken van het normale protocol.

Inmelden

Eigenlijk is er maar één manier om jezelf snel en efficient in te melden: Wacht tot de huidige spreker de spreeksleutel heeft losgelaten en gebruik dat moment om direct in te melden. Hiervoor is het niet noodzakelijk om te wachten tot de courtesy toon (de rogerpiep) komt. Vaak gebeurt dit wel omdat niet altijd precies hoorbaar is wanneer men uitgesproken is, vooral in de auto. Jezelf inmelden doe je door uitsluitend je volledige callsign te noemen. Dit hoeft niet uiterst gehaast want het duidelijk noemen van je callsign duurt niet langer dan twee seconden!

Inmelders 

Alhoewel er geen vastgelegd protocol bestaat is het onder zendamateurs goed gebruik om inmelders voorrang te geven boven andere zendamateurs die zich al in de ronde bevinden. Normaal gesproken meldt een inmelder zich aan, gevolgd door de zendamateur die in het QSO oorspronkelijk aan de beurt was. Doorgaans doet hij of zij dan even kort zijn of haar zegje maar zal spoedig erna de gelegenheid geven aan het inmeldende station. Het is hierbij voor de inmelder prettig om te horen wie erna aan de beurt is zodat het QSO verder een vloeiend verloop houdt.

Mocht het zo zijn dat de persoon die oorspronkelijk aan de beurt was een langere zendtijd nodig heeft om zijn verhaal te vertellen, dan getuigt het van een goede operating practice door éérst het inmeldende station ruimte te geven en daarna de ruimte te vragen voor de eigen bijdrage.

Do’s en don’ts

  • Tel na het horen van de courtesy toon even tot twee voordat je de spreeksleutel indrukt. Dit garandeert genoeg ruimte voor inmelders.
  • Twijfel je of je de spreeksleutel als enige inknijpt? Laat hem even een halve seconde los en luister. Je hoeft dit niet speciaal aan te kondigen, dit spreekt voor zich.
  • Roep nooit “even” iets tussen twee sprekers in door. Dit belemmert inmelden, wekt verwarring en vooral irritatie op.
  • Vertel bij het inmelden nooit een heel verhaal maar beperk je tot je callsign.
  • Het heeft niet de voorkeur om alleen je suffix te vermelden bij het inmelden, vaak komt dit namelijk onduidelijk over.