De systemen van Hobbyscoop bieden veel functionaliteit die ter beschikking staan aan de radio amateurdienst. De communicatie die via de hobbyscoop systemen verloop is publieke informatie, of anders gezegd: “vrij te ontvangen of terug te beluisteren”. Deze wiki pagina legt uit hoe het zit met regels ten aanzien van relayeren en terugluisteren van gesprekken (de QSO’s) die plaatsvinden op onze systemen.

Relaisfunctie

repeaterDe systemen van Stichting Scoop Hobbyfonds hebben de primaire functie om radiocommunicatie gemakkelijk te maken en mogelijkheden aanzienlijk te vergroten tussen radiozendamateurs onderling. Hiervoor worden hun signalen op vastgestelde frequenties ontvangen en her-uitgezonden; dit wordt ook wel relayeren genoemd. Relayeren van signalen zoals bedoeld bij de systemen van Stichting Scoop Hobbyfonds is gedefinieerd als volgt:

het niet-selectief herhalen van de informatie die door geregistreerde radiozendamateurs wordt aangeboden.

Signalen van de systemen zijn in een groot gedeelte van Nederland vrij, publiek en ongecodeerd te ontvangen. Om dit mogelijk te maken beschikt Stichting Scoop Hobbyfonds over vergunningen. Deze zijn nodig om uitzendingen te mogen doen waarbij informatie van derden, zendamateurs dus, verder mag worden doorgegeven.

Terugluisteren

recorderBehalve de relaisfunctie bieden de systemen ook een aantal aanvullende functies die het experiment ondersteunen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om gesprekken achteraf terug te luisteren. Aan deze terugluisterfunctie is verbonden dat de informatie moet worden opgeslagen voor hergebruik. Voor de terugluisterfunctie slaat Hobbyscoop de volgende gegevens op:

 • Gesproken informatie
 • De tijd waarop gesprekken plaatsvinden
 • Signaalsterktes op onze ontvangers

De informatie wordt niet selectief opgeslagen. Dit betekent dat alle communicatie wordt opgeslagen zonder dat wordt gekeken naar de inhoud ervan. Er is daardoor ook geen enkele informatie over personen. Uitgezonderd hierop is de informatie die de gebruiker zelf doorgeeft, zoals bijvoorbeeld roepletters (callsign). Dit periodiek doorgeven van de callsign vloeit voort uit de verplichting die het Agentschap Telecom stelt bij frequentiegebruik met meldingsplicht.

De opgeslagen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het relayeren (herhalen) van gesprekken, ook wel de repeaterfunctie genoemd.
 • Beschikbaar maken van de terugluisterfuncties voor gebruikers.
 • Voor evaluatiedoeleinden door beheerders.

Wanneer je gebruik maakt van de systemen van Stichting Scoop Hobbyfonds dan ga je automatisch ermee accoord dat jouw gesprek herhaald en opgeslagen wordt en dat deze in het publieke domein beschikbaar is.

Wettelijke kaders

Algemene gespreksinformatie die via een publiek domein beschikbaar is mag worden gedeeld zonder directe wettelijke beperking indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 1. De informatie is niet-selectief. Dit wil zeggen dat door diegene die de opname maakt en bezit geen persoonlijke gegeven over een persoon zijn aangemerkt.
 2. De opname is niet heimelijk. Gebruikers hebben zich in voldoende mate op de hoogte kunnen stellen dat hun gesprekken worden gerelayeerd danwel opgeslagen en gedeeld.

Aan beide voorwaarden wordt in het geval van de systemen van Stichting Scoop Hobbyfonds geheel voldaan:

 • De gedeelde informatie is continue, niet-selectief en bevat geen door de stichting aangebrachte informatie over personen.
 • Via haar systemen wordt in gesproken woord verwezen naar de officiële website van Stichting Scoop Hobbyscoop voor nadere informatie.
 • Via de website www.hobbyscoop.nl wordt in de disclaimer verwezen naar de artikelen die betrekking hebben op de relaisfunctie, opslag en terugluisteren, waaronder deze pagina.

Privacy?

PrivacySoms komt de vraag voorbij hoe het gesteld is met privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

De uitzendingen van radiozendamateurs zijn aan regelgeving onderhevig, deze worden opgelegd door door de Nederlandse Overheid en het toezicht op naleving wordt uitgevoerd door het Agentschap Telecom. In de regeling is onder meer geschreven dat de uitzendingen van radiozendamateurs niet gecodeerd mogen zijn. Ook is in de Nederlandse grondwet bepaald dat het iedere Nederlander vrijstaat om onversleutelde berichten te ontvangen, zo ook uitzendingen van radiozendamateurs. De uitzendingen zijn dus publiek domein. Aan dit grondbeginsel verandert in het geval van een repeater niets, op publieke uitzendingen is de privacywetgeving niet van toepassing.

Ten aanzien van de opgeslagen informatie geldt dat de gegevens, afkomstig uit het publieke domein, niet refereren naar een specifieke persoon of enige technische voorziening kent waardoor een specifieke persoon gekenmerkt wordt. De identificatie die deelnemers zelf aanbrengen worden niet door de eigenaar van de opnames verwerkt, gewijzigd, gemarkeerd of anderszins. De wet bescherming persoonsgegevens stelt derhalve geen beperkende maatregel.

Heb je er toch om persoonlijke redenen problemen mee dat jouw gesprekken heruitgezonden worden of terug te luisteren zijn, dan adviseert Stichting Scoop Hobbyfonds om niet van haar systemen gebruik te maken.

Opnames als bewijsmateriaal

Indien opnames gemaakt zijn bestaan er twee situaties: de opname in het publieke domein (bijvoorbeeld een radio uitzending) en die niet als publiek domein zijn aangemerkt (een privé situatie of gesloten netwerk). Voor beide gelden specifieke regels voor het gebruik van opnames als bewijsmateriaal. Zo geldt bijvoorbeeld voor opnames die niet in het publieke domein zijn gemaakt de regel dat de tegenpartij die de opname als bewijsmateriaal overlegt, zelf onderdeel dient te zijn van het gesprek. Opnames van uitsluitend derden in besloten kring is niet toegestaan en zelfs strafbaar.

De terugluisterfunctie die bestaat voor de systemen van de stichting bevatten publieke informatie. Aangezien deze informatie algemeen van aard en niet-selectief is is deze in de aangeboden vorm ongeschikt als bewijsmateriaal. Indien derden besluiten om de publieke bron te gebruiken om hieruit zelf een opname te maken als bewijsmateriaal geldt voor deze persoon de situatie voor opnames niet in het publieke domein.