Communicatie op bovenregionale repeaters

Om communicatie op onze bovenregionale repeaters ordentelijk en overzichtelijk te houden hanteert Hobbyscoop een aantal gebruiksregels:

chaos

 • Ik hou het simpel
  Als je zelf de inhoud van je QSO’s simpel houdt dan kan er weinig mis gaan. Vermijd gecompliceerde en beladen onderwerpen. Religie, politiek, opruiende onderwerrpen en sexuele opmerkingen zijn ongewenst. Wees vooral positief! Met een positieve houding kan je écht het verschil maken. Zoek je toch graag de discussie op en hou je ervan om je opruiend op te stellen, kies dan een andere frequentie.
 • Ik ben respectvol
  Je hoeft het niet altijd met een ander eens te zijn, maar we verwachten wel dat je je respectvol opstelt naar iedere gebruiker. Kan je het respect voor een ander om één of andere reden niet opbrengen, dan is het beter om het gesprek te verlaten. Bovenal: wijs anderen niet terecht en roep niet door anderen heen.
 • Ik geef ruimte
  Een landelijke repeater is regelmatig druk. Als iédereen tegelijk zijn zegje wil doen gaat het natuurlijk mis.

  • Hou je doorgang dan kort en duidelijk; bespreek één onderwerp tegelijk.
  • Heb je geen inhoudelijke inbreng in een QSO? Hou je dan op de achtergrond.
  • Geef voldoende ruimte; niet alleen tussen de doorgangen maar probeer ook niet altijd het hoogste woord te willen hebben.
 • Ik denk aan mijn taalgebruik
  Dit is nogal gemakkelijk, schelden en vloeken staan we niet toe . Racistische en polariserend taalgebruik evenmin.

Iedereen vergist zich natuurlijk wel eens en we willen vooral een ontspannen atmosfeer. Als je het idee hebt dat een gesprek de verkeerde kant opgaat of het is erg rommelig, kijk dan gerust eens naar de puntjes hierboven, grote kans dat je het daarmee oplost. Kan je je er niet in vinden, begeef je dan op de achtergrond.


Hoe handelen beheerders

De bovenregionale repeaters zijn experimenten van Hobbyscoop. Als gebruiker verwachten we dat je je aan onze gebruikersregels houdt. Als blijkt dat dit niet het geval is, dan zien we dit één keer door de vingers. Een tweede keer blokkeren we de toegang voor je zodat anderen ongestoord verder kunnen communiceren. Beheerders van de bovenregionale repeaters gaan hierover niet in discussie.

Blokkering is de eerste keer voor 1 dag. De tweede keer voor een week en de derde keer permanent.

7 thoughts on “Communicatie op bovenregionale repeaters

 1. Rene Post schreef:

  Ik hoop dat het niet zover hoeft te komen dat de stekker eruit gaat.
  laten we inderdaad allemaal bij onszelf kijken of we het geheel wel gezellig houden. en ik steun het repeater team en daarbij de beheerders wanneer zij vinden als het nodig is om in te grijpen. succes en sterkte de komende tijd om het geheel draaiende en gezellig te houden.

  73 Rene PE9R

 2. PD1LAM John te Den Bosch schreef:

  Een bericht recht uit mijn hart. Jammer dat het nodig is dat hier expliciet aandacht aan geschonken moet worden maar de praktijk van de afgelopen maanden heeft geleerd dat het niet anders kan. De opmerking dat bedrijven niet geassocieerd wensen te worden met bepaalde excessen kan hopelijk voor een ommekeer zorgen. Ter aanvulling een “gedragstip”; zorg ervoor dat je altijd je call noemt aan het begin van een doorgang. Dat kan enthousiast/impulsief reageren in de kiem smoren en dat kan voor een repeater die van Cadzand tot Delfzijl hoorbaar is zeker geen kwaad. Ik wens een ieder met het amateurhart op de juiste plaats een gezellig, respectvol, leerzaam en menselijk repeatergebruik toe.

  73 van PD1 LAM, John te Den Bosch

 3. PE1AR (Theo) schreef:

  Duidelijke reactie en zeker zinvol. Er zijn soms gesprekken die persoonlijk worden en helaas kunnen we er niets aan doen. Ook ik stoor me soms aan de lange QSO’s maar ja het is nu eenmaal zo. Buiten dat ben ik wel heel blij met de landelijke repeater, er is altijd wel iets te doen en er zitten “soms” zeer interessante gesprekken tussen.
  Hopelijk blijft de stekker ERIN….. En op mijn PC luister ik ook heeeeeel veel omdat ik net op de grens zit met bereik tot station Eindhoven is het soms moeilijk om er tussen te komen of het statioen open te gooien.

  GA ZO DOOR MENSEN, ben trots op jullie werk en kennis. SUPER NOS

 4. Pd1nk schreef:

  Hallo een ieder,
  In principe is het al erg dat een dergelijk verhaal als hierboven nodig is, echter het blijkt dat het even nodig is en het gehele team heeft daarin mijn steun, en natuurlijk zal ik waar nodig ook ZELF op mijn eigen woorden letten.
  Waar veel mensen niet over nadenken is dat het systeem over heel Nederland komt en dat je in je eigen kringetje met de mensen die je kent, vaak iets meer open kan zijn en dat het kringetje dan ook vaak klein is.
  Op dit landelijk netwerk is dit natuurlijk geheel anders iedereen kan je horen en als dan iemand het niet met je eens is zijn er vaak weer mensen die dan bijvallen, op zich is daar niets mis mee maar doe het dan altijd met het noemen van je call, en hou het vriendelijk.
  Direct zeggen van wat ben jij een (vul zelf in) kan wel in een klein kringetje waar je elkaar al jaren kent maar niet in een heel groot netwerk.
  Ik hoop dus dat een ieder, alleen al uit respect voor de mensen die heel veel tijd en energie in dit prachtige systeem hebben gestoken in die zin een beloning krijgen in die zin van een repeater waar het goed toeven is, qua begrip en verstandhouding naar elkaar toe. Begrijp ook goed dat als je als zendamateur er een bende van maakt en het nodig mocht vinden elkaar woordelijk af te maken het onze mooie hobby een erg slechte naam bezorgt.
  Ik zie het als, dat ik te gast ben op dit mooie netwerk en mij als zodanig ook moet gedragen, en natuurlijk ook ik maak fouten en dat is ook niet erg, maar iets laten escaleren is een geheel andere zaak. IK ben zelf mans genoeg om eens SORRY te zeggen als ik iets fout doe, of misschien eens iemand onbewust kwets. Jij ook?
  Natuurlijk verschillen we allemaal van elkaar maar een ander respecteren lijkt me niet zo heel erg moeilijk of eens nadenken voordat je iets te fel een reactie geeft, luister eens wat langer mee en misschien denk je dan ook wel van “oh zo bedoelen ze het”, en misschien denk je dan ook wel eens goed dat ik even langer mee luister anders had ik “dit” of “dat” er van gezegd.
  Samen kunnen we het toch heel mooi hebben om van Noord naar Zuid en van Oost naar West en visa versa te spreken. Wie wil er uiteindelijk als zendamateur genoemd worden er mede verantwoordelijk te zijn dat dit systeem gestopt gaat worden? JIJ?
  Kortom een beetje normaal gedrag zoals in het normale dagelijkse leven gebruikelijk is, is ook op pi2nos wenselijk.

 5. Hans van Hooidonk schreef:

  Hallo aan een ieder van PE1HCB.
  Veel mensen menen dat vrijheid betekent,zeggen wat je je denkt.
  FOUT, het juiste antwoord moet zijn: bedenk wat je zegt, want vrijheid is begrenst door regels.
  Mijn motto is altijd, Vrijheid is leven in gebondenheid.
  Wij spreken vaak over ons cultureel erfgoed, maar vergeten dat we ook een cultureel moreelgoed hebben.
  Moreliteit betekend: rechtvaardigheid en oprecht,dat is altijd gericht naar onze medemens.
  Zo dat hij/zij dan respect ontvangt en niet zal verlangen.
  Het Bijbelse principe van: Zoals gij niet wilt wat u geschied, doe dat ook een ander niet.
  Tijden mogen veranderen, mensen ook, maar het moreel mag NOOIT en te NIMMER verandert of aangepast worden door welke invloed vandien aard dan ook.
  Ik hoop dat ik voor een ieder mag stellen dat fatsoen een hoofdzaak is en dat normen, waarden en regels altijd in acht genomen moeten worden.
  Laten wij als gelicenseerde radiozendamateurs aan alle luisteraars als ook elkaar dit mogen door vertellen.

  BEST73 PE1HCB HANS

 6. Remco PA4TW schreef:

  Goed en duidelijk verhaal. Ik sta er helemaal achter.

 7. PA1OKZ schreef:

  Vanwege enkele belastende en polariserende reacties zijn deze verwijderd en is reageren niet langer mogelijk.

Comments are closed.