Gebruik van bovenregionale repeaters

Stichting Scoop Hobbyfonds is best een beetje trots op alles wat ze bereikt heeft voor de Nederlandse radiozendamateur. Met 22 opstelpunten door heel Nederland voor de verschillende toepassingen is er een unieke situatie waar iedere geregistreerde radiozendamateur gebruik van kan maken. De bijna landelijke dekking van onze bovenregionale repeaters heeft er aan bijgedragen dat er héél veel activiteit is, en dat is erg goed voor onze radiohobby.

chaosEen bovenregionale repeater heeft ook zijn beperkingen; het is soms druk waardoor het geduld op de proef gesteld wordt maar ook vinden er wel eens QSO’s plaats die veranderen in een ordinaire situatie met gebrek aan fatsoen en respect. Op een frequentie met bijna landelijke dekking ontstaat hieruit wel eens een exces waardoor ingrijpen van de beheerders nodig blijkt. Gelukkig is het aantal keren dat ingrijpen nodig was tot nu toe héél beperkt gebleven. Na zo’n ingrijpen zijn er dan altijd enkelen die de mening toegedaan zijn dat ingrijpen niet gerechtvaardigd is. Dit ingrijpen is echter niet zonder reden. Er is op dit moment een zéér actuele reden om op deze manier te handelen. In dit artikel leggen we dit uit en belichten we de achtergrond:

Faciliterende bedrijven
Sommigen realiseren zich misschien minder dat onze repeaters mogelijk zijn dankzij bedrijven die opstelplaatsen ter beschikking stellen. Dit kan doordat radioamateurisme wordt gezien als educatief doel door het experimentele karakter van onze hobby. Het organiseren van zulke opstelplaatsen en faciliteiten is héél gecompliceerd door eindeloos veel regels en het nodige lobbywerk. Het resultaat is dat de Nederlandse zendamateurs gebruik kunnen maken van prachtige techniek, maar we zijn natuurlijk wel te gast en het is niet vanzelfsprekend.

einde contractDe bedrijven en organisaties die ons helpen hebben werknemers die ook radiozendamateur zijn en gebruik maken van de bovenregionale repeaters of ernaar luisteren. Niet ieder gesprek hoeft hoogstaand te zijn maar er is natuurlijk wel een grens aan wat als fatsoenlijk ervaren wordt. Mede door het gedrag van enkelen op onze repeaters is het gevaar ontstaan dat bedrijven ons niet langer willen ondersteunen. We moeten daardoor helaas keihard knokken om onze posities te behouden, er is namelijk geen énkel bedrijf die zijn naam wil verbinden aan een repeater waarop zich ronduit ordinaire situaties voordoen. Als stichting Scoop Hobbyfonds is het onmogelijk om bepaalde gedragingen uit te leggen, het risico dat we alles moeten afbreken is daardoor groot.

Wie is verantwoordelijk
Dat is nogal simpel: de stichting Scoop Hobbyfonds. Deze verantwoordelijkheid naar de bedrijven is vanzelfsprekend maar dat is niet het enige; Voor onze repeaters hebben wij vergunningen. Het Agentschap Telecom legt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de uitzending bij Hobbyscoop. Er zijn wel eens zendamateurs die hierover een andere mening hebben of die vinden dat deze verantwoordelijkheid alleen maar over techniek gaat, maar dat is niet juist! Agentschap Telecom onderschrijft dit.

volledige-vergunningStrikt genomen zijn de repeaters het vergunde experiment van Hobbyscoop en is in de vergunning bepaald dat de stichting daardoor beslist wat wél en wat niét toegestaan is. Dit is vaak een hele grote bron van discussie voor sommigen die vinden dat alles maar gezegd kan worden. Het allerliefste bemoeien we ons nergens mee en laten we het radioverkeer vrolijk zijn gang gaan. Helaas lukt dit niet altijd. Ook voor het hele beheerteam is dit soms best gecompliceerd, zij doen dit zo goed mogelijk. Wij hopen daarom dat gebruikers hiervoor begrip kunnen opbrengen, het heeft namelijk niets te maken met ‘politieagentje spelen’ zoals wel eens gesuggereerd wordt maar komt simpelweg doordat hoog oplopende situaties niet onopgemerkt blijven.

leercurveAl doende leert men
Hoewel beheerder hun uiterste best doen gaat het natuurlijk niet onmiddelijk goed; we zijn allemaal mensen die in onze vrije tijd proberen iets goeds te doen voor onze radiohobby. Enige waardering voor de beheerders is wat de Stichting betreft daarom wel op zijn plaats. Gelukkig hoeft het ook niet allemaal in één keer goed te gaan, het blijft immers allemaal vrijwilligerswerk.

Naarmate de tijd verstrijkt worden inzichten beter. Ondertussen heeft de stichting een goed beeld van de manier waarop verkeer soepel en ordentelijk verloopt en hoe gehandeld moet worden om dit te ondersteunen.

spelregelsEen paar uitgangspunten:
Om iedereen te helpen om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt zijn hieronder een paar simpele uitgangspunten opgenomen. De grondgedachte is daarbij: kijk éérst naar jezelf:

 • Ik hou het simpel
  Als je zelf de inhoud van je QSO’s simpel houdt dan kan er weinig mis gaan. Vermijd gecompliceerde en beladen onderwerpen en wees vooral positief! Met een positieve houding kan je écht het verschil maken 🙂 . Wil je toch graag de diepzinnige discussies voeren, kies dan een andere frequentie.
 • Ik ben respectvol
  Je zal het vast niet altijd eens zijn met anderen en dat hoeft gelukkig ook niet. Kan je het respect voor een ander om één of andere reden niet opbrengen, dan is het beter om het gesprek te verlaten. Bovenal: wijs anderen niet terecht.
 • Ik geef ruimte
  Een landelijke repeater is meestal druk. Als iédereen tegelijk zijn zegje wil doen gaat het natuurlijk mis. Daarom:

  • Is het druk? Hou je doorgang dan kort en duidelijk; bespreek één onderwerp tegelijk.
  • Zijn er meer dan vier a vijf actieve deelnemers? Bedenk dan of je je niet beter op de achtergrond kan begeven.
  • Geef voldoende ruimte; niet alleen tussen de doorgangen maar probeer ook niet altijd het hoogste woord te willen hebben.
 • Ik denk aan mijn taalgebruik
  Dit is nogal gemakkelijk, schelden en vloeken is gewoon niet okee.

Zijn dit keiharde spelregels? Nee, iedereen vergist zich natuurlijk wel eens en we willen vooral een ontspannen atmosfeer. Als je het idee hebt dat een gesprek de verkeerde kant opgaat of het is erg rommelig, kijk dan gerust eens naar de puntjes hierboven, grote kans dat je het daarmee oplost.

Hoe handelen beheerders
Om ervoor te zorgen dat geen discussies ontstaan over eventueel ingrijpen van beheerders zijn hiervoor enkele duidelijke afspraken gemaakt. Ingrijpen kan gebeuren op twee manieren:

 • Algemeen ingrijpen
  • Het gaat hier om excessieve situaties bij algemeen wangedrag.
  • Een beheerder doet een duidelijk verzoek om algemene discipline.
  • De beheerder gaat niet in discussie. Zijn enige doel is orde herstellen.
  • Indien dit niet lukt kan besloten worden om de repeater enige tijd uit te schakelen om zo de rust te herstellen.
 • Gericht ingrijpen
  • Indien een beheerder dit nodig acht zal hij contact opnemen met één of meerdere gebruikers.
  • Contact opnemen doet hij niet via de repeater tenzij contactgegevens niet te achterhalen zijn.
  • Een beheerder gaat niet met / over gebruikers in discussie.
  • Als gebruiker(s) naar inzicht van de beheerder problemen blijven veroorzaken vraagt hij om niet langer van de repeater gebruik te maken.
  • Indien de gebruiker dit verzoek negeert zal een klacht worden ingediend bij het Agentschap Telecom.
  • Op dat moment kan een beheerder besluiten om de toegang voor de gebruiker selectief uit te schakelen.

Uit respect voor iedere gebruiker spreekt een beheerder dus nooit een oordeel uit over gebruikers of situaties via de repeater! Het contact zal dus altijd direct zijn, tenzij de gebruiker dit expliciet negeert.

Tenslotte
Sommigen zullen denken: “moet dat nou, al dat geregel?”. Wat Hobbyscoop betreft liever niet, maar de praktijk wijst uit dat maatregelen in sommige gevallen nodig zijn om het voortbestaan van de repeaters te beschermen. Eigenlijk zijn het maar héél weinig punten; vier simpele dingen om in gedachten te houden en een uitleg hoe beheerders de dingen afhandelen. Als Stichting Scoop Hobbyfonds proberen we op een evenwichtige manier met elkaar om te gaan en hopelijk is het niet of nauwelijks nodig om in te grijpen.

Dit bericht is tevens opgenomen op onze WIKI pagina’s.

7 thoughts on “Gebruik van bovenregionale repeaters

 1. Rene Post schreef:

  Ik hoop dat het niet zover hoeft te komen dat de stekker eruit gaat.
  laten we inderdaad allemaal bij onszelf kijken of we het geheel wel gezellig houden. en ik steun het repeater team en daarbij de beheerders wanneer zij vinden als het nodig is om in te grijpen. succes en sterkte de komende tijd om het geheel draaiende en gezellig te houden.

  73 Rene PE9R

 2. PD1LAM John te Den Bosch schreef:

  Een bericht recht uit mijn hart. Jammer dat het nodig is dat hier expliciet aandacht aan geschonken moet worden maar de praktijk van de afgelopen maanden heeft geleerd dat het niet anders kan. De opmerking dat bedrijven niet geassocieerd wensen te worden met bepaalde excessen kan hopelijk voor een ommekeer zorgen. Ter aanvulling een “gedragstip”; zorg ervoor dat je altijd je call noemt aan het begin van een doorgang. Dat kan enthousiast/impulsief reageren in de kiem smoren en dat kan voor een repeater die van Cadzand tot Delfzijl hoorbaar is zeker geen kwaad. Ik wens een ieder met het amateurhart op de juiste plaats een gezellig, respectvol, leerzaam en menselijk repeatergebruik toe.

  73 van PD1 LAM, John te Den Bosch

 3. PE1AR (Theo) schreef:

  Duidelijke reactie en zeker zinvol. Er zijn soms gesprekken die persoonlijk worden en helaas kunnen we er niets aan doen. Ook ik stoor me soms aan de lange QSO’s maar ja het is nu eenmaal zo. Buiten dat ben ik wel heel blij met de landelijke repeater, er is altijd wel iets te doen en er zitten “soms” zeer interessante gesprekken tussen.
  Hopelijk blijft de stekker ERIN….. En op mijn PC luister ik ook heeeeeel veel omdat ik net op de grens zit met bereik tot station Eindhoven is het soms moeilijk om er tussen te komen of het statioen open te gooien.

  GA ZO DOOR MENSEN, ben trots op jullie werk en kennis. SUPER NOS

 4. Pd1nk schreef:

  Hallo een ieder,
  In principe is het al erg dat een dergelijk verhaal als hierboven nodig is, echter het blijkt dat het even nodig is en het gehele team heeft daarin mijn steun, en natuurlijk zal ik waar nodig ook ZELF op mijn eigen woorden letten.
  Waar veel mensen niet over nadenken is dat het systeem over heel Nederland komt en dat je in je eigen kringetje met de mensen die je kent, vaak iets meer open kan zijn en dat het kringetje dan ook vaak klein is.
  Op dit landelijk netwerk is dit natuurlijk geheel anders iedereen kan je horen en als dan iemand het niet met je eens is zijn er vaak weer mensen die dan bijvallen, op zich is daar niets mis mee maar doe het dan altijd met het noemen van je call, en hou het vriendelijk.
  Direct zeggen van wat ben jij een (vul zelf in) kan wel in een klein kringetje waar je elkaar al jaren kent maar niet in een heel groot netwerk.
  Ik hoop dus dat een ieder, alleen al uit respect voor de mensen die heel veel tijd en energie in dit prachtige systeem hebben gestoken in die zin een beloning krijgen in die zin van een repeater waar het goed toeven is, qua begrip en verstandhouding naar elkaar toe. Begrijp ook goed dat als je als zendamateur er een bende van maakt en het nodig mocht vinden elkaar woordelijk af te maken het onze mooie hobby een erg slechte naam bezorgt.
  Ik zie het als, dat ik te gast ben op dit mooie netwerk en mij als zodanig ook moet gedragen, en natuurlijk ook ik maak fouten en dat is ook niet erg, maar iets laten escaleren is een geheel andere zaak. IK ben zelf mans genoeg om eens SORRY te zeggen als ik iets fout doe, of misschien eens iemand onbewust kwets. Jij ook?
  Natuurlijk verschillen we allemaal van elkaar maar een ander respecteren lijkt me niet zo heel erg moeilijk of eens nadenken voordat je iets te fel een reactie geeft, luister eens wat langer mee en misschien denk je dan ook wel van “oh zo bedoelen ze het”, en misschien denk je dan ook wel eens goed dat ik even langer mee luister anders had ik “dit” of “dat” er van gezegd.
  Samen kunnen we het toch heel mooi hebben om van Noord naar Zuid en van Oost naar West en visa versa te spreken. Wie wil er uiteindelijk als zendamateur genoemd worden er mede verantwoordelijk te zijn dat dit systeem gestopt gaat worden? JIJ?
  Kortom een beetje normaal gedrag zoals in het normale dagelijkse leven gebruikelijk is, is ook op pi2nos wenselijk.

 5. Hans van Hooidonk schreef:

  Hallo aan een ieder van PE1HCB.
  Veel mensen menen dat vrijheid betekent,zeggen wat je je denkt.
  FOUT, het juiste antwoord moet zijn: bedenk wat je zegt, want vrijheid is begrenst door regels.
  Mijn motto is altijd, Vrijheid is leven in gebondenheid.
  Wij spreken vaak over ons cultureel erfgoed, maar vergeten dat we ook een cultureel moreelgoed hebben.
  Moreliteit betekend: rechtvaardigheid en oprecht,dat is altijd gericht naar onze medemens.
  Zo dat hij/zij dan respect ontvangt en niet zal verlangen.
  Het Bijbelse principe van: Zoals gij niet wilt wat u geschied, doe dat ook een ander niet.
  Tijden mogen veranderen, mensen ook, maar het moreel mag NOOIT en te NIMMER verandert of aangepast worden door welke invloed vandien aard dan ook.
  Ik hoop dat ik voor een ieder mag stellen dat fatsoen een hoofdzaak is en dat normen, waarden en regels altijd in acht genomen moeten worden.
  Laten wij als gelicenseerde radiozendamateurs aan alle luisteraars als ook elkaar dit mogen door vertellen.

  BEST73 PE1HCB HANS

 6. Remco PA4TW schreef:

  Goed en duidelijk verhaal. Ik sta er helemaal achter.

 7. PA1OKZ schreef:

  Vanwege enkele belastende en polariserende reacties zijn deze verwijderd en is reageren niet langer mogelijk.

Comments are closed.