De VRZA zegt JA tegen Hobbyscoop

scoopledenvergaderingvrzaOp zaterdag 9 april 2016 vond de VRZA jaarvergadering plaats in vergadercentrum de Witte Bergen in Hilversum. Onderdeel van de jaarvergadering dit jaar was een presentatie door de Stichting Scoop Hobbyfonds waarin uitleg is gegeven over de stichting en in het bijzonder haar activiteiten in de Gerbrandytoren te IJsselstein. Inzet deze dag was een stemming door de VRZA leden om daarmee goedkeuring te verlenen voor het sponsoren van de energierekening in IJsselstein.

Eind vorig jaar werd Hobbyscoop geconfronteerd met de gedwongen verhuizing vanuit de reportagecabine van de Gerbrandytoren naar de 20e verdieping als gevolg van nieuwe veiligheidsregels. Eén van de bijkomende uitdagingen was daarbij dat vanaf dat moment tevens de kosten voor energiegebruik moet worden voldaan. Eerder kon in energiegebruik nog neutraal worden voorzien maar door gewijzigde commerciele inzichten is dit niet langer mogelijk. Doordat veel van onze systemen in IJsselstein samenkomen is het energieverbruik hier aanzienlijk, een kleine 3kWh.

Na de presentatie en hieropvolgend een toelichting en beantwoording van vragen door de voorzitter van de VRZA Floris, PA1FW is over het voorstel gestemd. De VRZA en Hobbyscoop kunnen hierdoor verheugd mededelen dat het voorstel met overweldigende meerderheid is aangenomen! De VRZA sponsort Stichting Scoop Hobbyfonds voor een periode maximaal 5 jaar, waarna de ledenvergadering van de vrza zich opnieuw over de sponsoring kan uitspreken, met een jaarlijks bedrag van 2.400 Euro voor betaling van de energierekening.

VRZA-Full-Color-Logo-10percBeide voorzitters spraken zich enthousiast uit over het behaalde resultaat. Floris Wijnnobel:”De VRZA verkeert in een gezonde financiele positie en onze leden hebben aangegeven graag een inhoudelijke bijdrage te zien in innovatieve amateurprojekten. Het enthousiasme van onze leden over deze sponsoring is voor ons een prachtige bevestiging dat we hiermee de goede weg zijn ingeslagen”. Mischa van Santen, voorzitter van Hobbyscoop voegt daaraan toe:”Als stichting heb je geen leden zoals de VRZA die heeft. De forse kostenstijging door de nieuwe situatie in IJsselstein was wel een zorg en dankzij de VRZA en haar leden kunnen we nu voorwaarts. Door deze sponsoring én natuurlijk onze donateurs kunnen we blijven werken aan mooie technische voorzieningen voor zoveel mogelijk radiozendamateurs in Nederland.”

Stichting Scoop Hobbyfonds spreekt haar hartelijke dank uit naar de VRZA en haar leden!

Kijk ook op onze sponsorpagina

2 thoughts on “De VRZA zegt JA tegen Hobbyscoop

  1. John Alberts schreef:

    Top, goede beslissing,

    Best ’73’s
    PD0OZB

Comments are closed.