Update nieuwbouw amateurdienst in de Gerbrandytoren

Onze nieuwe setup in aanbouw doet niet onder voor die van professionele gebruikers.

Onze nieuwe setup in aanbouw doet niet onder voor die van professionele gebruikers.

Het moment waarop de huidige systemen voor de amateurdienst in de Gerbrandytoren te IJsselstein moeten worden uitgeschakeld komt met rasse schreden dichterbij. Daarom wordt in deze periode door de teams van de verschillende systemen keihard gewerkt om zo spoedig mogelijk een geheel nieuwe infrastructuur aan te leggen waarin alles moet worden ondergebracht. De huidige systemen bevinden zich in de cabine van de Gerbrandytoren op een hoogte van 220m, nieuwe veiligheidsregels impliceren dat technische apparatuur hieruit moet verdwijnen.

Vorige week, nadat Alticom het groene licht gaf, is het startschot voor de nieuwbouw gegeven en zijn een viertal 19-Inch cabinets getransporteerd naar de twintigste verdieping, de nieuwe lokatie waar de systemen worden gehuisvest. Vandaag zijn de racks op hun definitieve plaats neergezet, zijn de profielen naar wens gemonteerd en is een start gemaakt met de elektrische installatie. In de komende weken zal verder gewerkt worden om de infrastructuur verder op orde te krijgen. De werkzaamheden die onder meer op het programma staan zijn de verdere aanleg van het gehele elektrische systeem, vereffening (aarding), aanleg van het netwerk, bouwen van (tijdelijke) antennes op een der bordessen, bekabeling etc. Pas als dat allemaal klaar is kan een aanvang gemaakt worden met de afbouw van het oude systeem en wordt de techniek stapsgewijs overgebracht naar de nieuwe racks.

Nu we enig overzicht krijgen van het werk dat op ons afkomt doen we met dit bericht een oproep voor enkele zaken waaraan dringend behoefte bestaat. We zijn op zoek naar de volgende zaken:

Lengtes 7/8 en 1/2 coaxkabel en konnektoren (7/16 danwel N-type – voornamelijk 50 meter en meer.)
Grotere lengtes 75 Ohm coaxkabel zoals koka, etc. bij voorkeur met BNC/F konnektoren
Kwaliteits (identieke) patchkabels in lengtes van 1, 2, 5 en 10 meter, bij voorkeur met aangegoten stekers.

Indien je dergelijk materiaal beschikbaar wil stellen houden wij ons van harte aanbevolen, reageren kan op info@hobbyscoop.nl

De nieuwe systemen impliceren helaas ook aanzienlijk meer kosten voor de bedrijfsvoering. Het zal voor zichzelf spreken dat de faciliteit ook aanzienlijk kostbaarder is door de lokatie. Denk bijvoorbeeld aan energie, verzekering, certificaties etc. etc. Daarom blijft uw financiele steun ook van het grootste belang. Ook wordt nog gezocht naar verdere financiele sponsoren. Een bijdrage doen kan hier!

Hieronder nog enkele afbeeldingen van de nieuwbouw. Aan deze nieuwe systemen wordt enthausiast gebouwd door: Joost (PE1RMN), Martijn (PD2NLX), Paul (PE1RJV), Rob (PE1CHL), Edwin (PD2EBH), Gerrit (PD0RZJ) en Mischa (PA1OKZ).

Een klein overzicht van de huidige situatie: