Nieuwe ontvanger geactiveerd in Groningen

groningenAlhoewel momenteel erg veel aandacht uitgaat naar de aankomende grote wijzigingen in de Gerbrandytoren in IJsselstein wordt ook verder gebouwd aan het netwerk voor de bovenregionale repeaters. Vandaag is een nieuwe PI2NOS ontvanger geactiveerd in Groningen zodat het noordoosten van Nederland een betere toegang krijgt tot het bovenregionale UHF systeem. Het plaatsen van deze ontvanger was al langere tijd gepland, echter, we hebben besloten te wachten met activatie totdat er meer inzicht zou komen omtrent het gedeelde gebruik van de ingangsfrequentie met DB0ET, die zich nabij de grens bij Delfzijl bevindt op Duits grondgebied.

Er is een tweede reden om de ontvanger in Groningen nu te activeren: Onze ontvangstmogelijkheid in Smilde is vorige week plotseling komen te vervallen. De praktijk wijst uit dat dit een flinke belemmering is voor de zendamateurs in het noorden van Nederland. Als noodvoorziening is een kleine antenne in gebruik met een zeer beperkte performance totdat een beter alternatief gevonden is. Helaas moeten we van de ontvangst in Smilde daarom even niet teveel verwachtingen hebben, maar naar een oplossing wordt gezocht.

Inmiddels hebben wij vernomen dat DB0ET deze week QSY gaat naar de frequentie 438.925MHz. De frequentiewijziging van DB0ET is vooralsnog een test; de beheerders willen graag een hoge mate van zekerheid dat de nieuwe frequentie geen onverwachte belemmeringen met zich meebrengt. Daarom zal de repeater van Emden voor een periode van drie maanden een test doen, als de bevindingen positief zijn wordt de vergunning definitief. De frequentieverandering is dus vooralsnog voorlopig! Het team van Hobbyscoop wenst de collega’s van DB0ET veel succes met dit experiment.

Het gegeven dat de ingangsfrequentie van PI2NOS in Noord Nederland voor de komende maanden niet langer gedeeld wordt brengt met zich mee dat CTCSS op de ingangen van Smilde, Leeuwarden en Groningen vanaf dat moment tijdelijk niet nodig is. Let wel, de situatie wordt op dit moment als tijdelijk beschouwd zolang de frequentieverandering van DB0ET nog niet definitief is. Kijk op de homepage van deze site naar de status van de noordelijke ontvangers om vast te stellen of CTCSS actief is.