Herplaatsing systemen Gerbrandytoren te IJsselstein

IJsselstein, Gerbrandytoren overdagEr is positief nieuws te melden omtrent onze activiteiten op de Gerbrandytoren te IJsselstein! Afgelopen week is overeenstemming bereikt met Alticom B.V., de eigenaar van de Gerbrandytoren, over het herfaciliteren van onze educatieve systemen voor de Radio Amateurdienst in de betonnen toren zodat wij onze activiteiten kunnen voortzetten! Dit betekent dat onze systemen PI6ATV, PI1UTR D-star, PI1UTR DMR, PI3UTR, PI2NOS, PI6TEN, de WebSDR en Hamnet op maandag 14 december voor onbepaalde tijd uitgeschakeld zullen worden. Het is de bedoeling om een deel van de systemen weer zo spoedig mogelijk on-line te brengen, echter, een concrete invulling kunnen wij hieraan momenteel nog niet geven omdat veel praktische punten nog opgelost moeten worden. Met name het ATV relais PI6ATV zal voor langere tijd niet beschikbaar zijn.

De verhuizing naar het betonnen gedeelte van de Gerbrandytoren is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan nieuwe eisen voor veiligheid; zoals wellicht bekend zijn onze huidige systemen in de reportagecabine naar verhouding moeilijk bereikbaar in geval van calamiteiten waardoor in de toekomst nog slechts passieve technische voorzieningen zijn toegestaan. Alle actieve apparatuur dient daarom verwijderd / verplaatst te worden.

Als gevolg van de verhuizing zijn er veel organisatorische wijzigingen noodzakelijk en zullen bepaalde kostenposten aanzienlijk stijgen. Een primaire kostenverhoging vinden we in het gebruik van elektriciteit; tot op heden konden we hiervoor gebruikmaken van een faciliteit waardoor de kosten neutraal waren, echter, in de nieuwe situatie is dit niet langer mogelijk. Het betekent dat we in grotere mate afhankelijk zijn van sponsors en donateurs, we doen daarom een nadrukkelijk beroep op potentiële geïnteresseerden om een steentje bij te dragen aan onze prachtige educatieve voorzieningen! Een voordeel van de verhuizing is dat onze systemen veel beter bereikbaar worden zodat onderhoud gemakkelijker wordt. Donaties aan specifieke systemen kunnen worden gedaan op de websites van PI3UTR en PI6ATV of op hobbyscoop, of neem contact (zie ook het e-mail adres beneden) met ons op.

In de aankomende periode zal veel werk verzet moeten worden. De primaire aandacht gaat uit naar het verwijderen van de actieve apparatuur uit de reportagecabine. Voordat dit fysiek mogelijk is moet eerst de infrastructuur in de betonnen toren worden gebouwd, zoals racks, ladderbanen, energievoorziening, potentiaalvereffening, data, rackbekabeling, etc. De actieve apparatuur kan vervolgens verhuisd worden. Ingebruikname ervan is nog een stap verder doordat verbindingen naar onze antennes hersteld moeten worden.

Wij spreken onze hartelijke dank uit naar Alticom B.V. voor de herfacilitering.

Alticom is eigenaar van 24 hoge mediatorens en 9 lagere masten. Samen vormen die torens en masten een belangrijk deel van de Nederlandse omroep- en telecommunicatie-infrastructuur. In deze torens en masten verhuurt Alticom ruimte en levert Alticom een aantal aanvullende diensten zoals energievoorziening en koeling aan alle telecommunicatie- en omroepoperators in Nederland. Door de digitalisering van radio en televisie en het toenemend gebruik van satelliet- en glasvezelverbindingen is veel analoge apparatuur in de torens overbodig geworden en verwijderd. De ruimte die daardoor in de torens ontstond, bevatten de perfecte bouwstenen voor datacenters. In 2009 is daarom Alticom begonnen met het aanbieden van datacenter housing diensten. Alticom Datacenters biedt housing services inclusief energievoorzieningen, noodstroom en no-break faciliteiten, uitstekende connectiviteit, hoge continuïteit en een hoge graad van beveiliging.

meer informatie: www.alticom.nl