Storing PI2NOS ontvanger UK opgelost

English translation below!

Vorige week plaatsten we het bericht over de nieuwe ontvanger voor PI2NOS die speciaal bestemd is voor verkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk. Kort na de installatie bleek dat deze nieuwe ontvanger veel last ondervond van een storing op de ingang waardoor de bruikbaarheid beperkt was. Martijn, PD2NLX en Mischa, PA1OKZ gingen vandaag op onderzoek uit…

De ontvanger is opgesteld in Breskens met een grote corner-reflector antenne richting het westen, direct onder de al aanwezige rondstraler voor PI3GOE, PI3UTR en PI2NOS. Er moest aanzienlijk signaal gemaakt worden om een enigszins redelijke ontvangst te hebben op deze input die werkt op 438.625MHz. De oorzaak bleek te vinden in de aanwezigheid van een sterk stoorsignaal die zich manifesteert als ‘breedbandig pulserend’ in het frequentiebereik van grofweg 420 tot 450MHz. De verstoring viel door de aan/uit ratio niet onmiddelijk enorm op. Dit maakte de ingang voor de potentieel zwakkere signalen uit Engeland echter onbruikbaar.

Ter plaatse is daarom een onderzoek gedaan. In eerste instantie werd een normale ontvanger gebruikt om een beter beeld te krijgen van de aard van de storing. Zelfs het sterke signaal dat de PI2NOS zender in Goes genereert werd gemarkeerd door het pulserende geratel. Een smalband ontvanger is in dat geval niet de meest geschikte oplossing om een peiling te doen en dus werd omgeschakeld naar een handheld spectrum analyzer waarmee het allemaal een stuk inzichtelijker werd. Om te kunnen peilen werd gebruik gemaakt van een UHF loop waarmee zowel op maximum als minimum gepeild kan worden, dat is handig op het moment dat sterke signalen met veel reflecties gemeten moeten worden.

Het werd al vlot duidelijk uit welke richting de verstoring kwam. Aanvankelijk was de gedachte dat deze ergens in de silo gevonden moest worden waar de ontvangers geplaatst zijn maar de storing kwam duidelijk uit het westen, precies daar waar de antenne naar toe gericht staat. Met een antennegain van ruim 10dBd is het geen wonder dat er problemen zijn. De storing werd binnen een minuut of tien gelokaliseerd aan boord van een vissersboot die de naam Cornelia draagt. Hier bleek niemand aan boord te zijn en dus de stoute schoenen aangetrokken en aan boord geklommen om de stoorbron nauwkeurig te bepalen.

Doordat de storing continue aanwezig was bleek het niet erg moeilijk om de ‘dader’ te vinden. Deze bevond zich op de brug van het schip en vanaf de buitenkant gemeten bestond het vermoeden dat het ging om een faxapparaat die, door het raam gezien, precies “uitzicht” had op onze antenne. Het was tijd geworden om de eigenaar te gaan achterhalen. Gelukkig was Google de peilers goed gezind en kon al snel telefooncontact gezocht worden met het zeevisserijbedrijf met dezelfde naam als het schip. De eigenaar was ietwat verwonderd door het telefoontje maar bleek zeer meewerkend en stond binnen tien minuten naast het schip om behulpzaam te zijn. Een korte uitleg was daarbij voldoende om te overtuigen dat de storing het gevolg was van een defect apparaat. Bij het betreden van de brug werd de bron al snel bevestigd, het faxapparaat dus. De eigenaar meldde dat de fax in feite niet meer in gebruik was en dat deze al langere tijd kuren vertoonde. Hij was daarmee meer dan bereid om de stekker er uit te trekken, de storing was daarmee inderdaad verdwenen.

Na het elimineren van de storing blijkt de ontvanger een uitstekende performance te bieden en met zelfs een zeer klein signaal goed verstaanbaar te zijn. We horen dat er spoedig openingen zijn voor leuke QSO’s met onze Engelse radiovrienden.

 

           

     

Interference at the PI2NOS UK receiver eliminated

Last week we posted the message about the new PI2NOS receiver that is intended specifically for traffic from the United Kingdom. It soon became clear that this new receiver encountered interference at the input and therefore was rather limited in its performance. Martijn PD2NLX and Mischa, PA1OKZ went on site to investigate…

The receiver is located in Breskens at a large silo that has free vision over the Northsea with a big corner-reflector antenna. It is positioned directly under the already present omnidirectional antenna for PI3GOE, PI3UTR and PI2NOS. It soon turned out that a rather large input signal was required to have a somewhat reasonable reception on this input, working at 438.625MHz. The cause was found to occur in the presence of a strong interference signal that manifests itself as “wide-band pulsating” in the frequency range of roughly 420 to 450 MHz. The disruption was not immediately recognisable as the on/off ratio of the pulse masked its presence. The receiver however was clearly useless to detect the potentially weaker signals from England.

An investigation has therefore been performed; Initially a normal receiver was used to get a better insight of the nature of the interference. It soon became clear that even the strong signal that the PI2NOS transmitter in Goes generates already was marked by pulsating chatter. A narrowband receiver is not the most appropriate solution in this case to perform a survey and so was quickly replaced by a handheld spectrum analyzer which showed a much clearer view. In order to home the source, a UHF loop was used to easily get direction.

The origin of the emission quickly became clear; Initially the idea existed that it had to be found somewhere in the silo where the receivers are placed, but instead the interferer clearly came from the west, exactly to where the antenna is directed. With an antenna gain of more than 10dBd it’s no wonder that there are problems. The interferer has been localized within ten minutes, being aboard a fishing trawler bearing the name Cornelia. No one appeared to be on board and therefore the team entered the ship to pinpoint the source of interference.

Since the fault was continuously present it proved not to be very difficult to find the ‘culprit’. It was found to be somewhere on the bridge of the ship. Measured from the outside, the suspected source was a fax machine which, seen through the window, exactly had a view at our antenna. It was time to go find the owner. Fortunately, Google was rather helpful and a phone contact with the fishing company with the same name as the ship was established soon. The owner was somewhat surprised by the phone call but proved to be very cooperative and was at the ship within ten minutes. A brief explanation was thereby sufficient to convince that the interference was caused by a faulty device. On entering the bridge, the source was already confirmed quickly, it indeed proved to be the fax machine. The owner reported that the fax was in fact no longer in use and that it has showed difficulties already for a while. He was thus more than prepared to pull the plug, the interference has therewith been eliminated, freeing up the receiver for some nice contacts from the UK…

 

11 thoughts on “Storing PI2NOS ontvanger UK opgelost

 1. Selim M0XTA schreef:

  Super leuk guys! Dankjewel Mischa and Martijn 🙂

  Selim M0XTA

 2. Ben schreef:

  Goed speurwerk Martijn en Mischa

 3. Ruud schreef:

  Schitterend verhaal, Het laat zien de knowhow van dit team.
  Heb het met plezier gelezen en wacht op de nieuwe UK inmelders.
  Bedankt 73 Ruud PA2MUL

 4. Hans schreef:

  Prachtig verhaal!
  Wellicht ook een duidelijk signaal voor alle piraterij op PI2NOS!

 5. David schreef:

  Geweldig verhaal, mooi werk mannen!
  David PD4S

 6. Alexander PE1JLB schreef:

  Dit is toch een echte invulling van experimenteel radio onderzoek! Met kennis van zaken doorgaan! Grote klasse. Fijne feestdagen

 7. Martijn PD1MAP schreef:

  Leuk verhaal heren en succes met deze prachtige systemen! Mischa PA1OKZ nog gefeliciteerd met je verjaardag trouwens.

  Verder uiteraard voor het hele team en medeamateurs fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2017!

  Van Martijn
  PD1MAP – JO21CN

 8. Wim schreef:

  Super actie.
  En natuurlijk ook de scheepseigenaar bedankt voor de snelle medewerking. Dat is helaas nog wel eens anders.

  Verder iedereen fijne dagen toegewenst!

  73

  Wim PA1L

 9. Michael M0MPM schreef:

  Prima werk Mischa et al!

  Nu maar wachten op een opening …..

  Michiel M0MPM

 10. Remy Kallen schreef:

  Heel goed en leuk werkje dat uitpeilen lijkt me.
  TOP!

  ON3RE
  Remy Kallen

Comments are closed.