Het Hobbyscoop jaaroverzicht 2016!

Traditiegetrouw verschijnt tijdens kerst het Hobbyscoop jaaroverzicht waarin we een overzicht geven van de belangrijkste gebeurtenissen die de Stichting Scoop Hobbyfonds heeft weten te bereiken. 2016 was opnieuw een jaar volop activiteiten en gelukkig mogen we stellen dat we dit jaar weer heel veel voor elkaar hebben mogen krijgen voor de Nederlandse radiozendamateur.

Het jaar begon niet zo fraai; kort ervoor heeft de stichting alle systemen in de Gerbrandytoren moeten uitschakelen vanwege de nieuwe veiligheidregels die gelden in de buismast. Met het uitschakelen is enorm veel techniek opeens niet meer beschikbaar en werd het voor veel radiozendamateurs opeens heel stil in groot midden-Nederland. Gelukkig is heel veel werk verzet zodat we enerzijds snel de apparatuur uit de cabine konden verwijderen, maar belangrijker nog; we konden al snel beginnen met de nieuwbouw!

Nieuwe website

Een nieuw jaar betekende voor Hobbyscoop ook in verschillende opzichten een nieuw begin. Eerder is besloten dat de amateur activiteiten in de Gerbrandytoren in IJsselstein onderdeel zouden gaan uitmaken van Hobbyscoop, wat een heel nieuwe uitdaging bleek. De integratie was nodig om het voortbestaan van de prachtige mogelijkheden in “Lopik” te garanderen. De nieuwe activiteiten brachten ook een nieuwe website met zich mee. Inmiddels is deze dus bijna alweer een jaar actief nadat de oude site meer dan tien jaar dienst gedaan heeft. De vernieuwing was broodnodig om de flexibiliteit te krijgen die nodig was om sneller berichten online te kunnen zetten en een moderne look te creeeren.

Die nieuwe look is trouwens te danken aan Karel PE2KDK die het nieuwe Scoop logo heeft ontworpen en Jim PA1JIM die de website haar huidige vorm heeft gegeven. Wat ons betreft een enorme vooruitgang.

Her-activatie van PI1UTR

PI1UTR D-star en DMR gemoedelijk bij elkaar in het nieuwe rack

In het midden van het land was het plotselinge gemis van de D-star en DMR repeaters PI1UTR een grote beperking voor veel radiozendamateurs. Met name richting het zuiden is PI1UTR de pijler waarop menig digitaal minnend zendamateur steunt om verbindingen te kunnen maken. De repeaters waren vanuit de cabine uitgeschakeld op 13 december. Op 24 januari, dus iets meer dan een maand later, konden de eerste signalen alweer worden uitgezonden. De tussenliggende tijd was keihard gewerkt om vier nieuwe 19 Inch racks te plaatsen, infrastructuur aan te leggen en natuurlijk de hele installatie in een vorm terug te plaatsen dat de eerste techniek weer aan kon. Die eer viel dus te beurt aan PI1UTR! Dit positieve bericht werd zeer goed ontvangen in het land en bleek het begin van nog veel meer activaties.

Wiki sectie op hobbyscoop.nl

Doordat de systemen van Hobbyscoop nogal divers zijn en erg veel functionaliteit bieden kwamen er herhaaldelijk vragen naar de stichting over allerlei uiteenlopende zaken. Besloten is daarom om een wiki sectie aan de website toe te voegen waarin zowel technische als ook verdere achtergrond informatie te vinden is. Kijk zelf ook eens op de Wiki, deze kan je in veel gevallen helpen om de repeaters maximaal te benutten en wie weet ontdek je nog zaken die je eerder nog niet wist…

De wiki sectie vind je in het menu bovenaan, maar je kan ook hier klikken.

Eerbetoon aan PA0LWZ

Op 19 februari vierde Louise, PA0LWZ haar 91e verjaardag. PA0LWZ is een graag gehoorde oude dame die dankbaar gebruik maakt van PI2NOS die voor haar een belangrijke levenslijn naar de buitenwereld is. Een zendamateur tipte ons en kwam met het idee voor de oproep van een kaartje of aardig berichtje. De oproep op hobbyscoop.nl leverde bijzonder veel response op en zo gebeurde het dat op de 91e verjaardag van Louise de postbus overvol zat met aardige post.

Johan, PD1MLB schreef:

Soms gaat het wat moeizaam maar als ze een goede dag heeft dan komen er vele verhalen van vroeger naar boven en dan praat ze graag honderduit over alles wat ze heeft meegemaakt. Dat ze met open armen word ontvangen op PI2NOS vind ze prachtig en geniet er ieder moment van, dat heeft ze me laten weten in een gesprek. De grote hoeveelheid  kaartjes en e-mails die Louise mocht ontvangen (het waren er meer dan zestig!) hebben een diepe indruk op haar achtergelaten.

Aandacht voor Hobbyscoop in DKARS magazine

Stichting Scoop Hobbyfonds heeft inmiddels een lange geschiedenis die teruggaat tot 1986, en als je het voormalige radioprogramma hobbyscoop hier bij optelt zelfs tot 1973. De historie van de Stichting staat tot in detail beschreven op deze website. Het was voor DKARS aanleiding om deze historie nog een keer ruime aandacht te geven in haar magazine. Het artikel kan je hier lezen.

Nieuwe ontvangers

Er gebeurde nog meer in Februari; PI3UTR en PI2NOS werden uitgebreid met een extra ontvanger in het Drenthse Coevorden. Deze ontvangers waren zeer welkom om de dekking in zuidoost Drenthe aanzienlijk te verbeteren. De ontvangers zijn tot op heden de enige die geplaatst zijn bij een zendamateur thuis. Auk PD0ADC is de host voor de Coevorden site en dankzij zijn uitmuntende antennesituatie werkt de ontvanger daar uitstekend. Na een onderbreking in de zomer vanwege problemen met de lokale overheid zijn de ontvangers nu weer onverminderd QRV.

Niet alleen Coevorden mocht zich verheugen over nieuwe ontvangers. Ook in Eindhoven en Breda werden, notabene op dezelfde dag, nieuwe ontvangers geplaatst voor beide repeaters. De antennehoogte is daar respectabel; in Eindhoven bijn 95m en in Breda maar liefst bijna 130m hoog. De ontvanger in Breda blijkt een bijzondere; deze werkt zó goed dat signalen over grote afstand moeiteloos ontvangen worden. Dat is gezien de hoogte misschien wel begrijpelijk, maar de Breda site lijkt zeer uitzonderlijk goed. De ontvanger in Eindhoven ondervond in het begin helaas nogal hinder van intermodulatie door een combinatie van PI2EHV, de gebruikers op de ingang ervan én de zender van PI2NOS in IJsselstein. Dit was een zeer bijzonder verschijnsel. Hoe dit opgelost is lees je hier.

In augustus werd opnieuw een extra ontvanger geactiveerd. Om beter te kunnen voldoen aan de vraag vanuit Belgie is in Breskens een extra ontvanger geplaatst voor zowel PI3GOE, PI3UTR en PI2NOS. Dit bleek ook meteen een schot in de roos om de activiteiten vanuit Engeland te bevorderen want door de gunstige kustlocatie blijkt deze ontvanger bijzonder geschikt voor verkeer vanaf de andere kant van de Noordzee. Hierover later nog wat meer 😉

De PI2NOS Paasronde

We zijn inmiddels aangekomen op 27 maart. Op die dag vond de eerste PI2NOS paasronde plaats die werd geleid door John, PD1LAM en Gert, PA9F. Dit spontane ideetje liep uit op een groot succes, dus “even een rondje babbelen”, dat hebben ze geweten. De ronde duurde bij elkaar bijna 5 uur en mocht zich verheugen op een bijzonder groot aantal inmelders. Natuurlijk zijn we erg benieuwd of beide heren dit jaar opnieuw beschikbaar zijn om deze ronde opnieuw te leiden…

De VRZA geeft de zendamateur energie!

Dit was de slogan waarmee Hobbyscoop de prachtige sponsoring bekendmaakt door de Vereniging voor Radio Zend Amateurs, de VRZA. Dit prachtige initiatief is voortgekomen vanuit de gedachte dat de achterban van de VRZA graag ziet dat innovatieve projecten worden ondersteund. Het bestuur van de VRZA is expliciet voorstander van het promoten van haar vereniging door middel van sponsoring van zulke innoverende amateurprojecten. In dit kader is besloten om Hobbyscoop eenmalig te sponsoren met een bedrag van 1.100 euro ten behoeve van de aanleg van de benodigde energievoorziening in de Gerbrandytoren te IJsselstein! De VRZA ziet binnen de Hobbyscoop systemen véél innovatie zoals bijvoorbeeld de bovenregionale repeatertechniek en prachtige experimenten met (digitale) amateurtelevisie. De verhuizing en grotendeels nieuwbouw in de Gerbrandytoren is een kostbare aangelegenheid, in het bijzonder doordat aan heel veel veiligheidseisen moet worden voldaan.

Alsof dat nog niet genoeg is wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de vereniging met overweldigende meerderheid het voorstel aangenomen om de energierekening in de Gerbrandytoren voor tenminste een periode van 5 jaar te sponsoren! Deze kosten bedragen op jaarbasis omstreeks 2.400 Euro, normaliter een zéér zware last voor de Stichting Scoop Hobbyfonds. We hebben het al vaker gezegd en doen het nog maar een keer: Hobbyscoop kan uitsluitend bestaan door de bijdrages van haar donateurs (hier de donateurspagina) en sponsors. VRZA, heel hartelijk bedankt!

Spelregels voor repeatergebruik

De bovenregionale repeaters, en in het bijzonder PI2NOS blijken zó enorm populair dat onze zenders gedurende afgelopen zomer gemiddeld maar liefst 85% van de tijd in de lucht waren. Dit komt er praktisch op neer dat er eigenlijkzonder onderbrekingen QSO’s werden gevoerd. Drukte is leuk en heel veel radiozendamateurs hervonden de radiohobby mede door deze nieuwe hype op amateurradio gebied. Het is een prachtig fenomeen waarmee we als stichting erg blij zijn, immers, het bevorderen van de radiohobby is in belangrijke mate één van onze primaire doelstellingen.

Helaas gaat het ook wel eens mis. De grote drukte leidt natuurlijk ook tot problemen. Sommige gebruikers zijn wel erg notoir aanwezig en soms vallen de gebruikers wel eens over elkaar. Dit is niet zo vreemd natuurlijk als het “dringen” is op de frequentie. Het kost dan enige tijd om ervoor te zorgen dat iedereen beter begrijpt hoe met elkaar om te gaan. Ook op de DMR repeaters, waarvan Hobbyscoop er inmiddels drie van in beheer heeft (een vierde is in ontwikkeling) was er sprake van enige problemen door soms nogal buitensporig gedrag.

Alhoewel het instellen van regeltjes eigenlijk wel het laatste is wat de stichting wil bleek dit toch onvermijdelijk. Om gebruikers in uiterste gevallen aan te kunnen spreken op excessen moet immers op zijn minst helder zijn hoe gebruikers het experiment redelijkerwijs kunnen gebruiken. Vandaar dat er enkele zeer eenvoudige spelregels in gebruik zijn genomen. Deze spelregels zijn gerelateerd aan een algemeen project omtrent repeatergebruik die door een groot deel van de Nederlandse repeaterbeheerders is uitgedacht en opgesteld. Alle informatie over het gebruik van Nederlandse repeaters is terug te vinden op www.repeater.nl

In de afgelopen periode zijn enkele radiozendamateurs aangesproken op de manier waarmee ze met het repeatergebruik omgingen. Gelukkig komen we nu na ongeveer een half jaar tot het overduidelijke inzicht dat de radiozendamateurs gelukkig zeer welwillend zijn en graag ertoe bijdragen dat het leuk blijft op de repeaters. Daarvoor willen we iedereen die zich hiervoor inzet natuurlijk hartelijk bedanken!

Zendamateurs onder het vergrootglas

Tijdens de PI4AA uitzending van 1 april j.l. hebben de programmamakers een grap uitgehaald omtrent een sociologisch onderzoek dat uitgevoerd zou gaan worden aan de Universiteit van Amsterdam. De grap kwam voort uit eerdere ideeen om daadwerkelijk in contact te treden met een afstudeerder voor een dergelijk onderzoek. De grap bleek nu toch een vervolg te krijgen in persoon van Roland Bekking, PA3AHI. Roland heeft in zijn werkzame leven zijn sporen verdiend in journalistiek, voorlichting en public relations en benaderde Hobbyscoop omdat hij zijn blog Logatoom (een zeer betekenisvolle naam in vele aspecten) wilde wijden aan de communicatie tussen radiozendamateurs. Inmiddels hebben we diverse aardige blogs van zijn hand mogen zien en zijn termen als ‘de paalklever’ niet meer uit het repeaterlandschap weg te denken.

Door omstandigheden moest Roland zijn blog tijdelijk stil leggen maar we vernamen afgelopen week dat het wat Roland betreft nog niet is afgelopen met zijn blog. Binnenkort dus hopelijk meer!

PI2NOS wordt ’s werelds éérste intercontinentale repeater!

curacao6

vlnr: Victor – PJ2VR; Josh – PJ2WIZ; Ortli – PJ2OF; Jan – PA0JMY

Het bureau van het Hobbyscoop bestuur ligt vól met allerlei leuke plannen. Sommige zijn gemakkelijker realiseerbaar dan anderen en ook zal niet alles te allen tijde kunnen worden uitgevoerd. Een langer bestaand plan was echter al de uitrol van een opstelpunt in Caraibisch Nederland en wel op het eiland Curacao! Om dit mogelijk te maken schoot een oude bekende te hulp; Jan PA0JMY had in juni de nodige werkzaamheden te verrichten op het eiland en in samenwerking met de lokale amateurvereniging aldaar VERONA werd onder de noemer PJ2NOS een heuse steunrepeater op de berg Cocori geplaatst.

De uitbreiding naar Caraibisch Nederland biedt een prachtige aanvulling voor zendamateurs aan beide zijden van de grote waterplas. Stichting Scoop Hobbyfonds spreekt dan ook de wens uit dat dit radiozendamateurs aan beide zijden nader tot elkaar brengt; wie weet welke spontane activiteiten dit tot gevolg kan brengen. Het is op Curacao zes uur vroeger dan in Nederland.

Groot onderhoud in Hilversum

5C718A68-9B0F-4674-B19E-FB1FFC1712B1

precisieklusje

Op zaterdag 9 juli 2016 is een team bestaande uit Joost (PE1RMN), Martijn (PD2NLX), Peter (PA3PM), Rob (PE1CHL), Randy (PH4X), Paul (PE1RJV) en Mischa (PA1OKZ) aan de slag gegaan om op de Alticom toren in Hilversum groot onderhoud en uitbreiding uit te voeren. Alereerst zijn de antennes in de topmast vervangen; vijftien jaar lang hebben de Diamond X-5000’s daar hun werk gedaan en is het tijd om ze met pensioen te sturen. De wens bestond om hier niet langer multiband antennes te gebruiken maar gekozen is voor twee Procom 23cm antennes, een Procom 70cm antenne en een Procom 2m antenne.

Ook is op het “onderste dak” tevens het nodige werk verricht. De oude packetantennes in de galmgaten waren al een tijdje verwijderd doordat deze slecht werden en we niet van risico’s houden. De moderne vervanger van packetradio – Hamnet genoemd is inmiddels ook actief vanaf de toren waarvoor een drietal sectorantennes zijn geplaatst alsmede ubiquity accesspoints, allen gesponsored door Heutink ICT.

De werkzaamheden waren tevens een uitstekende gelegenheid om onze server op de 25e verdieping te migreren naar een modernere variant. Enerzijds bestond de oude situatie uit twee servers (noem het maar ‘wildgroei’ ? ) en tegelijk is de nieuwe server beduidend geschikter vanwege de ruimte voor insteekkaarten, en die hebben we hard nodig.

PI2NOS op beurzen en evenementen

Ook dit jaar was PI2NOS weer live QRV vanaf verschillende evenementen. In maart was Hobbyscoop al aanwezig met een grote verkoopstand op de bekende radiomarkt in Rosmalen en ook tijdens de dag voor de radioamateur in Apeldoorn ontbraken we niet. Voor die gelegenheid was PI2NOS live opgesteld zodat zendamateurs in en rond de hal aldaar gemakkelijk van de repeater gebruik konden maken. Dat vond gretig aftrek waardoor dit opnieuw een hele leuke aangelegenheid was.

Ook was PI2NOS net als vorig jaar weer de hele hemelvaartsweek in mei QRV tijdens de VRZA Radiokampweek op de Jutberg. Voor de meeste radioamateurs behoeft de Jutberg geen introductie, mede vanwege de radiomarkt die op hemelvaartsdag wordt gehouden.

In het weekend rond 25 augustus was PI2NOS opnieuw live QRV, dit keer vanaf het Duits-Nederlandse Amateur Treffen, de DNAT. Dankzij Simon PA9TV en Roeland PA3MET kon nabij het DNAT terrein een ontvanger geactiveerd worden bij Marc DK4DDS zodat het voor de amateurs daar erg gemakkelijk was om door heel Nederland met elkaar te kunnen communiceren.

Meten is weten; Meetnetwerk Baretta!

Wie kent ‘m niet; de papegaai Baretta van Piet – PD2HPE uit Utrecht. Deze radiopapegaai is bijna dagelijks te beluisteren via de bovenregionale repeaters PI3UTR en PI2NOS als hij vrolijk op de achtergrond mee zit te kletsen met zijn baasje. Tijd om Baretta een beetje roem te geven!! Hobbyscoop presenteert in samenwerking met PC7X het meetnetwerk  Baretta :

Bovenregionaal Amateur Radio Experimentele Transmitter Test Applicatie

Baretta is een meetapplicatie die je gewoon in je webbrowser kan gebruiken voor het uitvoeren van verschillende metingen aan jouw zendinstallatie. Het idee hiervoor komt voort uit de immer voortdurende ergernis dat repeaters worden gebruikt als testplatform. Een testje op z’n tijd is natuurlijk niet erg maar dit loopt nogal eens de spuigaten uit. Omdat Hobbyscoop vindt dat dit beter kan is daarom gewerkt aan een netwerk van extra ontvangers die zijn bijgeschakeld naast de UHF ontvangers van PI2NOS. Op een separate lege frequentie, namelijk 431.600 MHz (geen shift), kan hierdoor naar hartelust getest worden zonder overlast te veroorzaken bij andere radiozendamateurs.

Grote PI3UTR update in september

Na bijna 9 maanden beperkt geweest te zijn, is PI3UTR vanaf de eerste week in september eindelijk weer op volle sterkte QRV vanuit de Gerbrandytoren in IJsselstein! Vandaag werd op een hoogte van 350meter een nieuwe mastversterker in gebruik genomen zodat de repeater ongeevenaarde signalen neerzet vanuit haar Thuislokatie op de Gerbrandytoren.

Eind vorig jaar ging PI3UTR tijdelijk QRT door de gedwongen verhuizing vanuit de reportagecabine op 220 meter naar het veel lager gelegen betonnen deel op de 20e verdieping. Alhoewel met enorm veel inspanningen allerlei systemen weer spoedig in de lucht waren bleef PI3UTR door verschillende omstandigheden tamelijk gehandicapt. Behalve de zender is ook de oorspronkelijke ontvangstantenne weer in gebruik genomen, deze bevind zich op 300 meter. De ontvangst is hiermee beduidend verbeterd. De heringebruikname betekende ook dat de gehele co-channeling weer werkend gemaakt moest worden, door activiteiten als de ballonvossenjacht heeft dit wel even geduurd maar inmiddels is ook de PI3UTR zender in Goes weer als co-channel station QRV.

Joepie, er is ook een ontvanger in Duitsland!

Uit onverwachtte hoek kwam in september opeens het aanbod om een PI2NOS én meetnet ontvanger te activeren vanuit het Duitse Sögel, zo’n 20 kilometer ten oosten van Emmen. Leo, PE1ANV bleek goede contacten te hebben met de lokale D.A.R.C. afdeling aldaar en zo kwam van het één het ander. Alhoewel het geen doelstelling is om PI2NOS ook in Duitsland te activeren biedt deze lokatie wel een prima boost voor de oostzijde van Noord-Nederland.

De ontvanger in Sögel is mogelijk gemaakt door de D.A.R.C. OV Papenburg i57 (website) die op deze lokatie een reeks repeaters onderhoudt. Op 16 september werd de PI2NOS ontvanger, inclusief ontvanger voor ons meetnet Baretta, geinstalleerd in samenwerking met Kai, DH0SK die verantwoordelijk is voor de verschillende technische voorzieningen. De ontvanger blijkt een uitstekende performance te bieden en beslaat een aanzienlijk gebied in Noordoost Nederland.

Hobbyscoop activeert DMR repeater PI1AMS

In de afgelopen jaren is PI1AMS actief geweest als een van de eerste DMR repeaters in Nederland. Helaas moest de repeater ongeveer een half jaar geleden QRT omdat er problemen waren met de vergunning. Gelukkig konden we in november melden dat PI1AMS opnieuw QRV is als de DMR repeater van onze hoofdstad Amsterdam!

PI1AMS is QRV op 438.050MHz met een shift van -7,6MHz en colorcode 1 vanuit het westen van Amsterdam op omstreeks 60 meter hoogte. De vergunning wordt gedragen door de Stichting Scoop Hobbyfonds wat niet geheel onlogisch is aangezien de locatiebeheerder, Peter PA3PM, deel uitmaakt van het Hobbyscoop stichtingsbestuur. De Amsterdamse DMR repeater neemt met de hernieuwde ingebruikname weer haar plekje in op het Brandmeister netwerk.

De Gerbrandytoren…

In de zomermaanden hebben de werkzaamheden in de Gerbrandytoren te IJsselstein grotendeels stilgelegen. Reden hiervoor was dat Alticom, de eigenaar van de toren, groot onderhoud liet uitvoeren aan voornamelijk de buismast. Toch heeft het werk niet bepaald stilgelegen daar.

Eerder berichtten wij dat de Vereniging voor Radio Zend Amateurs, de VRZA, een donatie heeft gedaan om een permanente energievoorziening in de Gerbrandytoren aan te leggen voor de voorzieningen van Hobbyscoop. Deze voorziening is in november gereedgekomen waardoor we onze tijdelijke voorziening hebben verwijderd en vanaf heden gebruikmaken van de definitieve installatie.

Na het vertrek uit de reportagecabine eerder dit jaar waren er nog verschillende items af te handelen. Deze items bleven afgelopen periode liggen door de werkzaamheden van Alticom. Tevens waren alle antennes voor PI6ATV gedurende de werkzaamheden door de onderhoudsdienst verwijderd omdat het dak van de cabine groot onderhoud kreeg. In november hebben we alle antennes afgevoerd uit de cabine evenals de zenders van PI6ATV. Alle antennes worden binnenkort vernieuwd en staan inmiddels klaar voor ingebruikname. Hiertoe zijn zaterdag alle nieuwe maatvoeringen genomen zodat voorbereidend werk gedaan kan worden voor plaatsing op korte termijn.

Onder de nu geldende condities hebben we de mogelijkheid om onze HAMNET Accesspoints weer in gebruik te stellen bij de cabine. We hebben in november de eerste verbinding weten te herstellen, het accesspoint die opgesteld is in richting Noord-Oost is inmiddels weer actief. Zodra de antennesituatie op de cabine vernieuwd is kunnen ook de andere AP’s worden geactiveerd. Het Hamnet beschikt hiermee over de hoogste in Nederland opgestelde toegangspunten.

De systemen in IJsselstein beginnen behoorlijk definitieve vormen aan te nemen. In de komende periode zal alle aandacht verder uitgaan naar het opnieuw ingebruik nemen van PI6ATV. We hoopten aanvankelijk dat dit voor het einde van het jaar zou lukken, echter, al het nieuw vervaardigde staalwerk dat bovenop de cabine moet worden geplaatst als basis voor de ATV antennes blijkt niet tijdig terug te zijn uit de verzinkerij, nog even geduld dus…

Hobbyscoop activeert een speciale PI2NOS “Engeland ontvanger”

Vanaf midden december beschikt PI2NOS over een extra ingang vanaf ons meest westelijke opstelpunt in Breskens. De ingang is gerealiseerd met een extra ontvanger en uitbreiding van de controller aldaar om de ingang mogelijk te maken. De antenne is een directioneel, een Kathrein K731321 UHF Corner Reflector (380 – 500 MHz)Deze voorziet in een ruime 10dBd gain. Wij zijn zeer benieuwd naar de resultaten! De installatie is opgehangen door onze klimgeit Martijn, PD2NLX.

Kort na ingebruikname bleek dat aanzienlijk signaal gemaakt moest worden om een enigszins redelijke ontvangst te hebben op deze input die werkt op 438.625MHz. De oorzaak bleek te vinden in de aanwezigheid van een sterk stoorsignaal. Dit maakte de ingang voor de potentieel zwakkere signalen uit Engeland onbruikbaar. Op 23 december ging een team daarom op lokatie om de storing op te sporen. Het werd al vlot duidelijk uit welke richting de verstoring kwam en werd gelokaliseerd aan boord van een vissersboot die de naam Cornelia draagt.

Met behulp van de eigenaar van de boot werd duidelijk dat het ging om een defect faxapparaat! Nadat deze buiten gebruik gesteld werd bleek de UK ontvanger een uitstekende performance te bieden. We wachten nu met belangstelling de activiteiten af vanuit het westen…

Een kerstgroet van Hobbyscoop….

Zoals je kan lezen hebben de mannen van Hobbyscoop het afgelopen jaar opnieuw niet stilgezeten. Er is weer enorm veel werk verzet om de radiohobby een zo groot mogelijke impuls te geven en aan het gebruik van alle systemen is dit héél goed merkbaar. In de huidige tijd waarbij communicatie de gewoonste zaak van de wereld is, is het allemaal niet even gemakkelijk om de radiohobby voldoende te promoten. Toch heeft het radio amateurisme in het afgelopen jaar, ondanks de invoering van het registratiegeld door de overheid, opnieuw in populariteit gewonnen. Dit is af te lezen aan het aantal afgenomen examens en de geslaageden. Stichting Scoop hobbyfonds hoop hieraan een belangrijk steentje bijgedragen te hebben.

Doordat de activiteiten van Hobbyscoop in de afgelopen jaren aanzienlijk zijn toegenomen is het voor het bestuur van primair belang dat de financiële zekerheid voor al onze systemen is gewaarborgd. Als stichting heeft Hobbyscoop geen vaste inkomstenbron en zijn wij afhankelijk van sponsoring, donaties en werving van fondsen die het educatieve doel van de stichting ondersteunen. Ook in 2017 zullen de kosten aanzienlijk zijn doordat we PI3UTR verder willen uitrollen en natuurlijk onze ATV repeater willen heractiveren. Ook zijn er plannen voor een DMR repeater in Nijmegen en wie weet waar nog meer. Wij hopen daarom dat we opnieuw op uw steun mogen rekenen zodat we mooie dingen kunnen doen voor onze gemeenschappelijke radiohobby. Lees hier hoe dat kan!

Namens het bestuur, alle medewerkers, de bouwers, de denkers, de doeners en de eindeloze knutselaars van Hobbyscoop danken wij u, en in het bijzonder onze donateurs, sponsoren en grote groep sympathysanten bijzonder voor de ontvangen steun in het succesvolle 2016! Wij wensen u fijne kerstdagen en een gezond en vooral radiorijk 2017!

73,
Mischa van Santen, PA1OKZ
Voorzitter Stichting Scoop Hobbyfonds

 

5 thoughts on “Het Hobbyscoop jaaroverzicht 2016!

 1. Jan Lisman schreef:

  Louise PA0LWZ vierde begin dit jaar haar 91e verjaardag, in tegenstelling tot de in de tekst genoemde 90e.

  1. PA1OKZ schreef:

   Dank, gecorrigeerd.

 2. pd2rf, Rinse schreef:

  Baretta kom ik tegen de vogel van Piet maar ook kom ik Kai tegen de naam van mijn hond…
  Best wel leuk trouwens, voor iedereen nog een fijne 2 de kerstdag en een goed uiteinde van 2016 en hopelijk een gezond en propagatie rijk 2017 toegewenst.

  73 de pd2rf, Rinse

 3. Ruud schreef:

  Mooi verslag Mischa, over een zeer deskundig, sociaal, breed georiënteerd en onvermoeibaar team.
  Dank voor jullie aller enorme inzet, dit vast mede namens 99,99% van alle mede radioamateurs.
  Succes en gezondheid in 2017.
  73 Ruud PA2MUL

 4. Viktor de Vries schreef:

  Dank voor al jullie inzet van het afgelopen jaar en alvast voor het komende. Ik luister dagelijks naar de NOS en erger mij regelmatig aan het asociaal gedrag van sommigen aan de paal, maar dat had je bij de eerste repeaters ook al. In ieder geval de beste wensen en een goede gezondheid in 2017

  Viktor de PE1GCB

Comments are closed.