Inmeldproblematiek

ruimteMet enige regelmaat ontvangt Stichting Scoop Hobbyfonds berichten van radiozendamateurs die klaarblijkelijk problemen ondervinden om zich in een lopend QSO in te melden wat soms wel eens tot frustraties leidt. Alhoewel we ervan uitgaan dat radiozendamateurs zichzelf prima zelf kunnen redden door bijvoorbeeld het probleem met de betrokkenen te bespreken gaan we hier nader in op deze problematiek.

In de praktijk blijken sommige zendamateurs problemen te ondervinden om deel te nemen aan lopende QSO’s. De volgende oorzaken zijn hierbij opgevallen:

  • Soms wordt weinig gelegenheid gegeven voor inmelden, de uitzendingen volgen elkaar in dat geval erg snel op
  • Indien iemand zich inmeldt wordt deze persoon soms vergeten
  • Sommigen melden zich in met opmerkingen tussendoor en verwachten dan ruimte, vaak zonder callsign
  • De wijze van inmelden is in sommige gevallen nogal afwijkend, bijvoorbeeld zonder callsign vermelding

Vooropgesteld is het vrijwel nooit de intentie om inmelders geen ruimte te geven. Een QSO wordt soms met veel enthausiasme gevoerd en daardoor wordt wel eens wat vergeten. De oplossing begint dus vooral met begrip voor en door mede amateurs onderling. Als repeatergebruikers zich bewust zijn van bovenstaande situaties is het probleem meestal al opgelost, immers, dan wordt rekening gehouden met anderen. De volgende ‘goede gebruiken’ helpen om de problemen met inmelden te ondervangen:

Wijze van inmelden

Het is sinds mensenheugenis gebruikelijk om je in te melden door tussen de doorgangen uitsluitend je volledige callsign te noemen. Dit is kort, krachtig, iedereen weet dat er een inmelder is en ook wié dit is. Termen als “mag ik even”, “Dit is een testje”, “Break”,  “QSK” etc. zijn minder gewenst. Ook alleen het noemen van de suffix is vaak verwarrend doordat de identiteit van de inmelder vaak nog niet bekend is en soms nogal snel gaat.

Als er een inmelder is

Het is goed gebruik om inmelders prioriteit te geven. Indien je zelf de microfoon toegespeeld krijgt en er is een inmelder dan is normaal gesproken de inmelder altijd diegene na je. Heb je geen hele dringende zaken te melden, geef dan bij voorkeur de inmelder eerst gelegenheid. Doe je dit niet, dan is de inmelder al snel vergeten.

Ruimte laten…

Tja, dit behoeft eigenlijk weinig toelichting en het is zelfs één van de weinige “spelregels” die we hanteren bij de Hobbyscoop repeaters. Wat is dan voldoende ruimte? Dat is nogal simpel: Tussen het einde van de uitzending en de courtesy tone (rogerbeep) is doorgaans genoeg ruimte voor inmelders. Sommigen zendamateurs zijn iets minder snel met de microfoon van anderen, dus als je het geduld hebt om nog even een seconde (waar hebben we het eigenlijk over) te wachten dan is er altijd voldoende inmeldgelegenheid.

Tenslotte

  • inmeldersHet is op drukke repeaters zéér ongewenst om snel even iets “tussen de doorgangen” te roepen, echter, dit gebeurt zeer veelvuldig. Termen als “even kijken” of losse opmerkingen zijn taboe omdat ze vrijwel altijd interfereren met anderen.
  • Het helpt bijzonder om aan het einde van jouw uitzending gericht een ander aan te spreken zodat geen verwarring ontstaat wie aan de beurt is.
  • Maak een lijstje met callsigns indien  je in de gelegenheid bent, dan wordt niemand vergeten, ook inmelders niet.
  • Mocht je vaststellen dat een inmelder (of jij zelf) toch vergeten wordt, meld dit dan gerust tussendoor en probeer begrip op te brengen voor anderen. Er wordt nogal eens de indruk gewekt dat je geen opmerkingen mag maken over anderen, maar dit is – mits met het nodige fatsoen – geen enkel probleem.

Natuurlijk zijn bovenstaande zaken allemaal common-sense (geheel logisch) en een onderdeel van goede ‘operating-practise’. Toch blijken er een aanzienlijke aantal radiozendamateurs die bovenstaande niet weten of zich minder gerealiseerd hebben…

One thought on “Inmeldproblematiek

Comments are closed.