Kaartweergave opnieuw geactiveerd

De kaartweergave van de Hobbyscoop systemen is veelgeprezen en een ware aanvulling op de functionaliteit van onze repeaters. In de vroege dagen van de bovenregionale repeaters PI3UTR en PI2NOS is begonnen met het uitbreiden van de repeater functionaliteit met een live weergave van de ontvangers middels de bekende staafdiagram weergaves waarop meegekeken kon worden. Dit trok zoveel aandacht dat de stichting besloten heeft om de interface, waarin de ontvangerinformatie beschikbaar was, voor de buitenwereld te ontsluiten. Dit gaf creatieve gebruikers de gelegenheid om zelf te experimenteren met verschillende weergaves waaraan een aantal radiozendamateurs gehoor gaven. Zo zagen we leuke initiatieven van onder andere PE1PTP en PE1NMB met heatmaps en andere creatieve invullingen.

Een eerste opzet van PC7X in 2015

In januari 2015 kwam ook René, PC7X, in beeld. Hij had een concept gemaakt waarbij de ontvangerweergave door middel van groter wordende cirkels (naar gelang signaalsterkte) op de kaart van Nederland werd geprojecteerd. In René vonden we een creatieve ontwikkelaar die, naarmate de tijd vorderde, steeds meer functionaliteit ontwikkelde. René vervolmaakte de kaartweergave tot een compleet palet van functies en features waarvoor bij de Nederlandse radio amateurgemeenschap erg veel waardering bestond. De functionaliteit is in “repeater land” uniek te noemen, een dergelijke geavanceerde interface zijn we elders nog niet tegengekomen.

Naarmate de tijd vorderde werden ook meerdere repeaters, die de Hobbyscoop techniek overnamen, ontsloten binnen de kaartweergave. Het begon bij de eigen hobbyscoop systemen PI2NOS, PI3UTR, PI6TEN en later PI6NOS. Hier kwamen Coversity, PI3GOE, PI2DFT en zelfs een 27MHz repeater bij. De functionaliteit nam ook gestaag toe met een terugluister functie, meetfunctionaliteit (het meetnet) en een globale positiebepaling. Veelbesproken is ook het plotselinge verschijnen van Curacao, die middenin de Noordzee “drijft” omdat op dit eiland ook een PI2NOS opstelpunt ontsloten is.

de PC7X kaartweergave anno november 2020

In 2018 besloot Stichting Scoop Hobbyfonds om de bovenregionale repeater functionaliteit te beperken om diverse redenen. Dit viel deels samen met een verhuizing van PC7X, die de kaartfunctionaliteit vanuit zijn serveromgeving hostte. Mede door de afbouw van de repeaters is deze nadien niet meer opnieuw ingeschakeld, tot we in het najaar van 2020 binnen de stichting besloten om het nodige te her-activeren vanwege de grote vraag hiertoe; de verdeling van actieve radiozendamateurs over de vele verschillende communicatiemodes heeft er toe geleid dat kleine groepjes verspreid communiceren over verschillende netwerken. Aan René werd daarom gevraagd om ook de kaartweergave opnieuw te actieveren, wat vrijwel onmiddelijk voor elkaar was!

De verschillende repeaters leveren hun live data middels een zogenoemde eventstream waarin ontvangerinfo, squelch status, signaalkwaliteit en actueel gebruikte ontvanger worden doorgegeven. Daarnaast verstrekt iedere repeater actuele informatie over de complete setup waarmee de projectie van de kaart altijd actueel is. De repeater informatie (in JSON formaat) verstrekt niet alleen locatie informatie, maar ook opstelpunten, verwijzingen naar gebruikte apparatuur en zelfs de positie van de signaalsterktes wordt ingegeven alsmede dekkingsplotjes, zenderbereik en nog vele zaken meer. De repeater beheerder is hiermee altijd in de gelegenheid om informatie te actualiseren als er iets verandert zonder dat de software aangepast dient te worden.

Repeater informatie in JSON formaat

Recent is bij PC7X een nieuwe server in gebruik genomen, voorzien van 24 cores waarmee verschillende virtuele machines van de nodige processing power wordt voorzien. Eén van die VM’s host de PC7X software waarvan de backend in C# geschreven is en de afhandeling gebeurt in Javascript en een gekoppelde SQL server.

Een dankwoord gaat uit naar René, PC7X die belangeloos vele uren aan tijd heeft geinvesteerd om de kaartweergave te maken tot wat deze is. Wij hopen dat we hier nog een lange tijd veel plezier aan mogen beleven! Als vanzelfsprekend is de functionaliteit opnieuw beschikbaar via de rode knop aan de rechterzijde van uw scherm…

5 thoughts on “Kaartweergave opnieuw geactiveerd

 1. Marcel schreef:

  Mooi dat dit weer is geactiveerd!

 2. Mike K4MTP schreef:

  Dank je to Rene and everyone that made this happen. I really enjoy watching the systems work !

 3. Rick, PE2AAB schreef:

  Goed nieuws! Hulde aan het HobbyScoopteam en René 7X uiteraard!

 4. rob materman schreef:

  Geweldig, worden we toch nog ergens blij mee in deze tijd…. mannen TOPPIE

 5. Theo PD9DP schreef:

  Geweldig, eindelijk weer wat activiteit.

Comments are closed.