PI2NOS adds a special UK receiver

This message is also available in English below!

We hebben weer iets leuks gebouwd! Enkele weken geleden ontvingen we een uiterst aardig bericht en een leuke donatie van Selim, M0XTA. We hoorden Selim tijdens condities al enkele keren op PI2NOS en hebben al eerder vernomen dat de situatie in Engeland op 70cm nogal afwijkt van andere landen. Het is namelijk zo dat zendamateurs in Engeland op 70cm een secundaire status hebben. Daarnaast is het in een straal van 100km rondom Londen verboden om gebruik te maken van 431MHz vanwege primaire gebruikers. M0XTA kwam met het volgende bericht:

Beste heren,

Mijn naam is Selim, M0XTA. Ik heb PI2NOS via 430.125MHz verschillende keren gebruikt in de afgelopen jaren wanneer er tropo condities waren en ik wil de Stichting Scoop Hobbyfonds hartelijk bedanken voor het activeren van het beste, meest krachtige en technisch geweldige repeatersysteem op 70cm in heel Europa en misschien zelfs wel de hele wereld. Om mijn waardering te laten zien zal ik later vandaag een donatie doen.

De reden van mijn bericht is het uitbrengen van het verzoek of het mogelijk is om vanaf één van de ontvangerlokaties van PI2NOS een extra ontvanger ingangsfrequentie te activeren die niét op 431MHz werkt. Dit heeft wat uitleg nodig: Ik woon redelijk dichtbij Londen (in Chigwell, Essex, JO01BO) en hier in de omgeving is het niet toegestaan om uit te zenden op 431MHz in een straal van 100km rondom Londen :-(. De reden hiervan is dat 431 in gebruik is door het ministerie van Defensie en ook door commerciele gebruikers.

Ik heb PI2NOS in het verleden wel gebruikt maar denk dat het verstandig is om dit niet langer te doen. Daarom hoop ik dat de gevraagde extra ingang gecreeerd kan worden richting Engeland. Tijdens normale omstandigheden kan ik PI2NOS altijd prima ontvangen, vermoedelijk via de Goes zender (ik zit vrij hoog). Nog beter; als er ook maar een klein beetje condities zijn dan is PI2NOS hier 59+! Vele andere amateurs in Engeland weten ook van het bestaan van PI2NOS maar zij hebben ook geen toegang vanwege deze beperking op 431MHz. 

Als dit mogelijk is dan zijn ik en verschillende andere amateurs in de omgeving in de gelegenheid om PI2NOS te gebruiken, dat kan natuurlijk leuke QSO’s opleveren. We zouden hier zeer dankbaar voor zijn.

Hartelijk dank voor het lezen en ik hoop spoedig een reactie te ontvangen en dat mijn idee in overweging wordt genomen. 

Thank you – Dankjewel

Selim M0XTA

Het verzoek van Selim is met enthausiasme ontvangen en vrijwel onmiddelijk omgezet in een oplossing: Vanaf vandaag beschikt PI2NOS over een extra ingang vanaf ons meest westelijke opstelpunt in Breskens. De ingang is gerealiseerd met een extra ontvanger en uitbreiding van de controller aldaar om de ingang mogelijk te maken. De antenne is een directioneel, een Kathrein K731321 UHF Corner Reflector (380 – 500 MHz)Deze voorziet in een ruime 10dBd gain. Wij zijn zeer benieuwd naar de resultaten! De installatie is vandaag opgehangen door onze klimgeit Martijn, PD2NLX.

Ingang: 438.625MHz (geen CTCSS)

English translation

Again we have added a nice extention to our PI2NOS repeater system, especially for our UK friends!!

About two weeks ago we received a very nice message and a nice donation Selim, M0XTA. We have heard Selim already several times over the PI2NOS repeater and learned that the situation in England at 70cm differs significantly from other countries. Radio amateurs in England have a secondary status at 70cm. In addition, it is prohibited within a radius of 100km around London to transmit at 431MHz, so also the regular input frequency of PI2NOS at 431.725MHz can not be used. M0XTA has sent us the following message:

Dear Gentlemen,

My name is Selim, M0XTA. I’ve used PI2NOS via 430.125MHz several times for a few years now via tropo conditions and I would like to thank the Stichting Scoop Hobbyfonds team for putting the best, most powerful and brilliant technically constructed repeater system on 70cm in the whole of Europe and maybe the world. To show my appreciation, I’m going to give a donation to the foundation later today.

The reason I  am sending you this message is because I would like to request whether it is possible to have an additional receiver input frequency that is not on 431MHz? This needs some explanation: I live close to London (Chigwell, Essex, JO01BO) and here in the London area, we are not allowed to transmit anywhere on 431MHz within 100km of Central London. :-(. The reason is that 431MHz is used by primary users like the Ministry of Defense as well as commercial parties.

I have been using PI2NOS before in the past but i think it’s safe that I don’t do this anymore. Therefore I hope that an additional input could be created towards the UK. During normal conditions I can always hear PI2NOS from I think the Goes transmitter (my ASL is rather high). Even better, when there are slight tropo conditions, I hear PI2NOS 59+! Many other amateurs in England know about PI2NOS but they cannot access it because of the limitations at 431MHz.

If you can do this for me and several other Radio Amateurs in the area, we will be able to access PI2NOS and I think many UK Radio Amateurs will know it and you get some nice UK contacts in the future ;-). We would be grateful!

Thank you for reading this and i hope to get a reply soon. I hope you guys will take my proposal into consideration 🙂

Thank You – Dank je wel

Selim M0XTA

The request by Selim was received with enthusiasm and turned almost immediately into a solution: Starting today, PI2NOS has an additional input from our westernmost receiver station in Breskens. The entrance is realized with an additional receiver and extension of the controller there in order to permit the entrance. The antenna is directional, a Kathrein K731321 UHF Corner Reflector (380 – 500 MHz). It provides a wide 10dBd gain. We are very curious about the results! The installation has been completed today by our team member Martijn, PD2NLX, thank you Martijn!

Input frequeny:      438.625MHz
Output frequency:  430.125MHz
No CTCSS required!

The odd offset frequency can unfortunately not be chosen more logically because of the existing bandplans in UK, Netherlands and Belgium. Should your transceiver not allow such offsets, we suggest to program either a split frequency or otherwise reserve two memory channels to program input and output separately.

Breskens is located in the Southwest of the Netherlands, the receiver can be found in JO11SW

We would be very interested to receive your experiences by e-mail at info@hobbyscoop.nl

 

17 thoughts on “PI2NOS adds a special UK receiver

 1. Ruud schreef:

  Klasse, deze nieuwe ontwikkeling. Geeft de “NOS” nog meer een internationaal tintje.
  Echolink laat soms al goede internationale verbindingen zien, maar dit is toch nog “echter”!!
  Weer bedankt en dit geeft ook weer een nieuwe impuls voor de gespreksstof.
  73 Ruud PA2MUL

 2. Gerard PD0MNO schreef:

  Mooie aanwinst hoop dat het een succes wordt

 3. Anton PA0020SWL schreef:

  Zeker een mooie aanwinst, onder bepaalde condities is het erg leuk om deze gesprekken te luisteren.
  Mooi werk 🙂

 4. PD2NLX schreef:

  438.625 = 8.5 MHz+ shift

 5. Robert / PC5E schreef:

  Leuk, hier hadden we het al over! Dus naast ontvangers *in* Duitsland en België, nu ook een ontvanger *gericht op* Engeland. 🙂

  1. Randy [admin ] (PH4X) schreef:

   En de zendontvanger op PJ2 natuurlijk.

 6. Andy PA8NPT / G8NPT schreef:

  Excellent. Selim M0XTA is also the guy who promotes much of the 4 meter activity on the S.E. of the UK. Glad to see that 70cms is getting a boost over there too 🙂 73 de PA8NPT/G8NPT

 7. Stan de Nijs PD5CN schreef:

  Schitterend actie weer van onze repeatermannen.
  Petje af en respect voor. {bedankt voor jullie mooie werk}
  Nu hopen dat ieder hier normaal gebruik van maak.

  1. PD0MNO Gerard schreef:

   Dat hoop ik ook Stan

 8. ON5ZZ schreef:

  Knap!

 9. Marco PE1NWK schreef:

  Mooi werk inderdaad. Ik vroeg me alleen af of een horizontaal gepolariseerde antenne niet beter zou zijn? Ik begreep van Selim dat hij had geprobeerd om met een beam te werken, maar dat lukte niet. Meestal zijn die beams ook horizontaal, dat zou toch wel een verschil kunnen geven.

  1. Gerard PD0MNO schreef:

   Een richt antenne kan je ook vertikaal zetten .goeie tip van mij hee

  2. Martijn PD2NLX schreef:

   Ja dat zou kunnen, alleen PI2NOS zend op de uitgang ook vertikaal uit dus dat zou geen zin hebben om de UK input antenne horizontaal te polarizeren

 10. wilfred Assink schreef:

  top werk

Comments are closed.