Nieuwe antennes voor PI2NOS

Op dinsdagavond 2 september zijn voor PI2NOS nieuwe antennes in gebruik genomen. Het gaat hier om een testopstelling van antennes die bijna 50 meter hoger in de mast geplaatst zijn dan de oorspronkelijke antennes op 150 meter.

De nieuwe antennes werden in gebruik genomen door Patrick (PE1DNE), Paul (PE1RJV) en Mischa (PA1OKZ) in de Alticom toren te Hilversum. Tegelijk was Rob (PE1CHL) vanuit zijn thuislocatie actief om de omschakeling naar de nieuwe antennes op afstand te ondersteunen.
De testopstelling is helemaal autonoom ten aanzien van de oorspronkelijke repeater. Dit wil zeggen dat een extra repeater is geplaatst zodat eventueel omschakelen naar de ‘oude’ setup gemakkelijk kan worden bewerktstelligd. De repeaterhardware bedraagt ook hier een Spectra MX800 professional base-station, gekoppeld aan een Dell R200 server die als algehele controller dient.

Zoals gezegd betreft het hier een test-opstelling die dus vooralsnog tijdelijk is. Wij hopen de komende periode afspraken te kunnen maken die ertoe leiden dat we uit deze testopstelling een definitieve kunnen destilleren.
Inmiddels weten we dat de nieuwe opstelling bijzonder goed werkt. Uit vrijwel alle richtingen komen rapporten binnen van gebruikers die er niet om liegen; het dekkingsgebied van PI2NOS is hiermee duidelijk uitgebreid. De antennevernieuwing is een grote wens van de beheerders omdat de opstelling in Hilversum de basis vormt van het inmiddels actieve bovenregionale karakter van deze repeater.

Behalve het zendbereik is ook de ontvangst duidelijk verbeterd. Gebruik van de oorspronkelijke antennes leverde aanzienlijke passieve intermodulatie op die niet eenvoudig ondervangen kon worden. In de huidige opstelling is de ontvangst significant beter en kan zelfs met een portofoon over grote afstand met de repeater gewerkt worden.

Rapporten zijn zeer hartelijk welkom, hiervoor is ons gastenboek beschikbaar.