PI2NOS per 7 april 2011 weer QRV

Het heeft lang geduurd, maar gelukkig kunnen wij nu positief berichten over de status van de ATOF voor PI2NOS! Onze Hilversumse 70cm repeater is per 7 april 2011 weer in de lucht! Na heel veel overleg met het Agentschap Telecom gedurende het afgelopen jaar zijn we eindelijk tot een situatie gekomen waarbij de repeater opnieuw vergund is. Dit ging niet zonder wikken of wegen zoals uit de vorige nieuwsberichten duidelijk zal zijn.

Ondanks dit verheugende nieuws zijn er wel enkele technische wijzigingen noodzakelijk om aan de nieuwe machtiging te voldoen. De repeater zal als gevolg hiervan een nieuwe frequentie in gebruik gaan nemen en het dekkingsgebied zal beperkter zijn als in het verleden mogelijk was. Dessalniettemin is het opnieuw in de lucht komen van de Gooise 70cm repeater prachtig nieuws!

De nieuwe uitgangsfrequentie van PI2NOS is: 430.1125 MHz (+1,6 MHz shift)

rs9044Om de repeater zo snel mogelijk weer actief te hebben maken we voorlopig geen gebruik van de oorspronkelijke AEG repeater. Om deze aan de nieuwe eisen te laten voldoen die aan de vergunning gesteld zijn moeten we namelijk het nodige ombouwen. We willen hier natuurlijk niet op wachten en daarom nemen we voorlopig een reserve repeater in gebruik, te weten een ‘Radio Systems’ RS9044. Deze repeater is programmeerbaar waardoor hij direct inzetbaar is. De gebruikers zullen hier niet veel van merken, behalve dat voorlopig de rogerbeep afwijkend klinkt ten opzichte van de vertrouwde AEG repeater. Deze kan in de tussentijd netjes onder handen genomen worden. Afhankelijk van de ervaringen met de RS9044 kunnen we dan beslissen of de AEG teruggeplaatst wordt of dat de situatie blijft als deze nu is.

Verder kunnen we nog vermelden dat we ons in blijven zetten om de algehele oorspronkelijke situatie te herstellen. Hierop is echter voorlopig nog geen zicht, maar als hieromtrent iets te melden valt is het via deze website natuurlijk terug te lezen.