Geruchten over nieuwe locatie en vervanging PI2NOS onjuist

De afgelopen week is op diverse HAM websites een artikel verschenen getiteld “eindelijk een vervanger voor de NOS”. (link naar de artikelen o.a. hier en hier). Met name in het artikel op de WERON website wordt vermeld dat in dezer dagen tests zullen plaatsvinden ten behoeve van een nieuwe lokatie voor de NOS repeater. Tevens wekt het artikel de indruk dat PI2NOS vervangen zou worden door een andere repeater in Amsterdam.

Deze informatie is onjuist!

Feitelijk bericht het artikel over een experiment met een repeater zonder callsign, aangezien het een test betreft van een FM repeater op 439MHz; in Nederland worden geen ATOF’s uitgegeven voor deze combinatie. Tevens hebben wij op de bewuste frequenties op de genoemde dagen geen activiteiten waargenomen.

De Stichting Scoop Hobbyfonds heeft geen enkele relatie met de initiatiefnemers van het betreffende experiment en iedere bewering die betrekking heeft op “de NOS” is uit de lucht gegrepen. Inmiddels hebben wij om rectificatie gevraagd bij de betrokkenen. Al met al blijft PI2NOS operationeel in de vorm zoals zij op dit moment QRV is op 430.1125 MHz met geruime dekking in de wijde regio.