2010 – een veelbewogen jaar

Inmiddels is het alweer februari 2011. Het bestuur van de Stichting Scoop Hobbyfonds heeft recent samengezeten om enerzijds de gebeurtenissen van het afgelopen jaar te evalueren, maar tegelijkertijd ook vooruit te kijken.

In het afgelopen jaar zijn wij geconfronteerd met een aantal ingrijpende gebeurtenissen die allen betrekking hadden op de ATOF situatie die begin vorig jaar ontstaan is. Zo hebben we afscheid genomen van onze ATOF’s voor de packetradio activiteiten bij gebrek aan enige activiteit door de zendamateurs in den lande. Verder kunnen we gelukkig melden dat de ATOF’s van het FM voice relais PI6NOS vernieuwd is evenals die voor onze ATV activiteiten.

Wat overblijft is natuurlijk de slepende kwestie rond onze 70cm voice repeater PI2NOS. Het is ons ondertussen duidelijk dat het Agentschap Telecom zich uitsluitend conformeert aan het beleid voor onbemand frequentiegebruik en geen ruimte biedt voor enige afwijking hieromtrent. De wijzigingen die in dit beleid doorgevoerd zijn in 2005 hebben ertoe geleid dat verschillende relaisstations het veld hebben moeten ruimen, zo ook PI2NOS. Is dat de finale situatie? Wat ons betreft niet….

PI2NOS zal voorlopig niet in haar oorspronkelijke vorm terugkeren. Het beleid voor onbemand frequentiegebruik staat dit nu eenmaal niet toe. Wij zoeken daarom momenteel naar een tijdelijke oplossing om PI2NOS in ieder geval weer actief te kunnen maken in een andere vorm, de aanvragen hiertoe lopen op dit moment. Om PI2NOS weer als steunpilaar voor veel zendamateurs operationeel te krijgen in haar oude vertrouwde regionale vorm zal heel wat werk verzet moeten worden. Het bestuur van de Stichting Scoop Hobbyfonds onderzoekt of er eventueel ruimte zou bestaan om het bestaande beleid van het Agentschap Telecom aan te passen. Het is op dit moment veel te voorbarig om te kunnen melden dat hier veranderingen op handen zijn, maar we spannen ons er in ieder geval mede voor in, in samenwerking met verschillende andere partijen. Wordt vervolgd…

Een nieuw jaar betekent ook nieuwe plannen, deze hebben we zonder meer. Allereerst was onze website aan een opfrisbeurt toe, waarmee we inmiddels al een eind gevorderd zijn zoals u kan zien. Verder zijn er op administratief gebied het nodig aantal activiteiten op de achtergrond gaande die ervoor moeten zorgen dat onze activiteiten ook voor de komende jaren netjes op orde blijven, niet geheel onbelangrijk.

Verder onderzoeken we op dit moment of er mogelijkheden zijn om onze activiteiten verder uit te breiden. Een en ander staat momenteel “in de week” en wij hopen hier op niet al te lange termijn verder over te kunnen berichten. Sleutelwoord is in ieder geval PI6TEN…