PI2NOS blijft voorlopig inactief

Inmiddels zijn een aantal maanden van gesprekken, onderhandelingen en communicatie verstreken waarbij de Stichting Scoop Hobbyfonds alle mogelijkheden onderzocht heeft om PI2NOS opnieuw vergund te krijgen op haar oorspronkelijke locatie in de Alticom toren te Hilversum. In het kader van het lopende proces wensen wij op dit moment geen nadere inhoudelijke mededelingen te doen over het verloop, echter, wij komen wel langzamerhand tot de conclusie dat er nauwelijks mogelijkheden overblijven om opnieuw een ATOF te verkrijgen waarbij PI2NOS regionaal vergund is.

In het proces om tot een vergunde situatie te komen is inmiddels de hulp ingeroepen van de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland, kortweg VERON. Onze contactpersoon van de VERON is ons zeer terwille en inmiddels is een prettige samenwerking ontstaan. De VERON is als één van de twee grote Nederlandse verenigingen formeel gesprekspartner richting Agentschap Telecom. De afgelopen week is uitgebreid gesproken over een mogelijke oplossing. Hierbij is het niet onopgemerkt gebleven dat door onze contactpersoon uitgebreid aandacht is besteed aan de ontstane situatie en is een poging gedaan om de situatie omtrent PI2NOS richting Agentschap Telecom “vlot te trekken”.

Op dit moment ziet het er naar uit dat ook de VERON niet in de situatie verkeert om het Agentschap Telecom tot andere inzichten te brengen, maar het proces is nog gaande.

Stichting Scoop Hobbyfonds is de VERON bijzonder erkentelijk voor de tot op heden getoonde inspanningen!