PI2NOS voorlopig “Off Air”

De Stichting Scoop Hobbyfonds ontving vandaag een schrijven van het Agentschap Telecom waaruit blijkt dat onze aanvraag voor de nieuwe ATOF voor ons 70cm relais PI2NOS is afgewezen! Als reden voor de afwijzing vermeldt het schrijven van het Agentschap Telecom het volgende:

Alle nieuwe aanvragen dienen te worden getoetst aan het beleid voor onbemand frequentiegebruik. Voortkomend uit deze toetsing doet zich het probleem voor dat er in uw regio al een vergunning is verleend voor een onbemand frequentiegebruik van een relaisstation werkend in de 70cm band. Het betreft hier het station PI2AMF op een afstand van circa 20 km van de door u opgegeven opstelplaats. Dit is conflicterend met het beleid wat voorschrijft dat er binnen het dekkingsgebied van 50 km slechts 1 regionaal station mag voorkomen. Conform het beleid zal uw aanvraag worden afgewezen.

Het spreekt voor zich dat de Stichting Scoop hobbyfonds verbaasd is over deze plotselinge en onverwachte afwijzing. PI2NOS is reeds 23 jaar actief vanuit Hilversum en ook PI2AMF bestaat reeds circa 20 jaar. In deze 20 jaar hebben beide relaisstations in goede harmonie naast elkaar bestaan zonder dat er enige vorm van eigenlijke overlapping tersprake is – mede door de ligging van de Utrechtse Heuvelrug. Nadere bestudering heeft opgeleverd dat de huidige definitie van lokale en regionale relaisstations stamt uit het herziene ATOF beleid uit 2005. Hierin is de zeer belemmerende definitie opgenomen van onderlinge afstanden tussen regionale relaisstations die PI2NOS nu plotseling in de weg blijken te zitten.

Het is ons inmiddels duidelijk geworden dat het Agentschap Telecom uitermate strikt omgaat met haar beleid waardoor men geen rekening zal houden met de bijzondere omstandigheden waarin wij terecht gekomen zijn. Om deze reden onderzoeken wij de mogelijkheden om PI2NOS alsnog opnieuw vergund te krijgen en zullen wij de vele argumenten die ons bijstaan verwoorden in een bezwaarschrift. Ondanks deze teleurstellende ontwikkeling hebben wij veel vertrouwen in de redelijkheid van het Agentschap Telecom bij de beoordeling van ons bezwaarschrift. De wijze van communicatie en het contact steunen ons in deze gedachte omdat wij altijd op zeer plezierige en professionele wijze in gesprek zijn geweest.

Als gevolg van de ontstane situatie kunnen wij PI2NOS niet langer op verantwoorde wijze in de lucht houden. Daarom is het relais met onmiddelijke ingang voor onbepaalde tijd uitgeschakeld. Het moge voor zichzelf spreken dat wij het uiterste zullen ondernemen om dit voor de Nederlandse radiozendamateurs zo belangrijke communicatiemiddel zo spoedig mogelijk weer vergund te krijgen.