Evaluatie repeaters bij Agentschap Telecom

Onderstaand bericht is gepubliceerd op de websites van de VERON en VRZA namens het Agentschap Telecom. Aangezien Stichting Scoop Hobbyfonds maar liefst 14 repeaters faciliteert waaronder de bovenregionale repeaters PI2NOS en PI3UTR is het bericht hieronder tevens weergegeven:


Op uitnodiging van de afdeling Toezicht van Agentschap Telecom  zijn op 11 april, 18 repeater-vergunninghouders en de twee landelijke verenigingen,  VERON en VRZA, in Amersfoort te gast geweest om te praten over repeaters. In een ontspannen sfeer zijn een tweetal zaken rondom amateurrepeaters in Nederland besproken: hoe zit het met de bovenregionale repeaters in verhouding tot regionale- en lokale repeaters en wat is ons beeld bij de intruder problematiek en het gedragsprobleem van (een kleine groep) geregistreerde radiozendamateurs?

Er was een eensluidend beeld over bovenregionale repeaterstations: het zijn waardevolle experimenten waar heel veel zendamateurs met plezier gebruik van maken. Bovenregionaal is een aanvulling op het regionale en lokale aanbod en voldoet aan een behoefte. Oude en nieuwe zendamateurs zien in de bovenregionale repeaters een inspirerende invulling van hun nieuwe- of hervonden hobby. Ook de regionale- en lokale repeaters hebben hun eigen tevreden gebruikersgroep. Al met al een gezond beeld van repeaters in Nederland.

Er zijn echter wel zorgen. Het toenemend aantal intruders en het amateur onwaardige gedrag van een beperkte groep zendamateurs zijn een risico voor het succes en de bruikbaarheid van repeaterstations. Er is sprake van een verruwing in communicatie, net als in de rest van de maatschappij, die in eerste instantie moeilijk te bestrijden lijkt. Sociale controle is een noodzakelijk maar klein instrument in deze problematiek, helaas leidt het aanspreken van een mede-amateur soms tot nare verhoudingen, waarom? Het aandacht besteden aan sociale controle binnen verenigingen en het bespreekbaar maken van ‘amateur-etiquette’ moet meer aandacht krijgen.

Intruders (piraten) daarentegen zijn een geheel ander probleem. Vooral het anonieme karakter van een makkelijk toegankelijk medium als een repeater wordt als oorzaak van de problemen genoemd. De algemene mening is duidelijk: “Haal deze mensen uit de anonimiteit, publiceer de handhavende successen van Agentschap Telecom en de wil om te intruden zal afnemen”. Het beschikbaar komen van informatie over mogelijke locaties van deze intruders helpt het Agentschap om de beschikbare middelen efficiënt en effectief in te zetten. Beheerders  van de  repeaters en de individuele zendamateurs kunnen hier uiteraard een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om technische voorzieningen aan te brengen om anonimiteit te bestrijden. Het is een kwestie van een lange adem, maar er gaan intruders door de mand vallen; Agentschap Telecom zal daarbij niet aarzelen om strafrechtelijk of bestuursrechtelijk op te treden.

De aanwezigen hebben het overleg met een goed gevoel afgesloten. Repeaters in iedere hoedanigheid zijn van belang voor (Nederlandse) zendamateurs. Wangedrag accepteren we niet en intruders zullen er niet voor zorgen dat repeaters verdwijnen. Door (wan)gedrag bespreekbaar te maken en intruders gezamenlijk uit de anonimiteit te halen, kunnen repeater-experimenten blijven bestaan.


Aldus het Agentschap Telecom.

Stichting Scoop Hobbyfonds is positief over het heldere standpunt van het agentschap Telecom en roept gebruikers en luisteraars opnieuw op om eventuele informatie over intruders te communiceren naar het speciale e-mail adres die het Agentschap Telecom hiervoor beschikbaar heeft gesteld: repeaterstoringen@agentschaptelecom.nl. Het artikel waarin het Agentschap Telecom hierover informeert lees je hier. Overigens kwam tijdens de evaluatie nog tersprake dat meldingen door bij het Agentschap Telecom worden ontvangen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Meldingen zijn in het bijzonder waardevol als van intruders een exacte positie kan worden vermeld, hoe nauwkeuriger, des te gemakkelijker kan worden opgetreden zodat de beschikbare tijd efficient kan worden gebruikt.

3 thoughts on “Evaluatie repeaters bij Agentschap Telecom

 1. Jeroen schreef:

  Wat is een evalutie? Kruising tussen evolutie en evaluatie?
  Van Dale Kent em nog niet, maar wie weet hi.

  Keep up the good work!

 2. Ruud PA9RD schreef:

  Hahaha, en dan maken ze mij uit voor taalpurist en azijnzeiker! Je begrijpt toch wel dat het evaluAtie moet zijn, hoop ik? 🙂

 3. Jeroen schreef:

  Uiteraard. Maar een nieuw woord is ook leuk 🙂 Azijn kun je beter op je tegels gieten..

Comments are closed.