De beheerder

De website, www.hobbyscoop.nl wordt beheerd, onderhouden en beschikbaar gesteld door Stichting Scoop Hobbyfonds. Deze website voorziet in informatie die directe betrekking heeft op de activiteiten van de stichting. Stichting Scoop Hobbyfonds heeft maatregelen getroffen om, voor zover van toepassing, data die betrekking heeft op uw privacy te beschermen conform de EU General Data Protection Regulation (GDPR), in Nederland ook AVG genoemd.

Cookies

Om deze website te gebruiken worden automatisch cookies op uw eigen apparaat opgeslagen om de service die u geboden wordt op correcte wijze weer te kunnen geven. Bij een eerste bezoek aan de website www.hobbyscoop.nl bent u in de gelegenheid om ervoor te kiezen dat deze website geen cookies opslaat. Indien cookies heeft geaccepteerd en dit alsnog niet langer wenst, dan biedt uw webbrowser u de mogelijkheid om deze cookies te verwijderen. Bij een volgend bezoek aan www.hobbyscoop kunt u dan opnieuw de keuze maken.

Persoonsgegevens

Voor het lezen van artikelen en verdere informatie op de website www.hobbyscoop.nl worden geen persoonsgegevens van u verlangd. Daarnaast biedt www.hobbyscoop.nl extra gratis diensten aan waarvoor gegevens dienen te worden verstrekt. Deze diensten worden voor een deel door Stichting Scoop Hobbyfonds gefaciliteerd en deels door derden. De diensten laten zich als volgt omschrijven:

Achterlaten van website reacties:

Verstrekken van uw (voor)naam en uw e-mail adres zijn noodzakelijk. Indien deze gegevens niet worden verstrekt kan geen gebruik worden gemaakt van de aangeboden dienst. Deze gegevens worden gedurende 1 jaar na plaatsing bewaard. De web content wordt na dit jaar behouden, de persoonsgegevens worden in een geautomatiseerd proces gewist.

Gebruik van de repeaterkaart:

De repeaterkaart is een gratis service van PC7X. de website www.hobbyscoop.nl verwijst direct naar www.pc7x.net en biedt deze service derhalve niet zelf aan. Stichting Scoop Hobbyfonds beschikt niet over de gegevens die u hiervoor beschikbaar stelt.

Aanmelden van een D-star account:

D-star callsignbeheer is centraal in handen van AA4RC (www.dstargateway.org). Registratie via www.hobbyscoop.nl vindt plaats in beheer van Stichting Scoop Hobbyfonds. Hiertoe zijn uw callsign, naam, e-mail adres en een kopie van uw registratiebewijs noodzakelijk om aan te tonen dat u over een legitieme registratie beschikt, uitgegeven door de Nederlandse overheid. Behalve callsign en naam is het toegestaan om verdere persoonsgegevens, zoals uw Burgerservicenummer, voor Stichting Scoop Hobbyfonds op uw kopie registratiebewijs onleesbaar te maken. Na toestemming door AA4RC worden kopieen van uw registratiebewijs door Stichting Scoop Hobbyfonds vernietigd en/of verwijderd.

Aanmelden van een DMR account:

De aanmelding voor een DMR account is een gratis service van www.ham-digital.org. De website www.hobbyscoop verwijst direct door naar de betreffende website om de registratie te starten. Hiertoe zijn uw callsign, naam, e-mail adres en een kopie van uw registratiebewijs noodzakelijk om aan te tonen dat u over een legitieme registratie beschikt, uitgegeven door de Nederlandse overheid. Behalve callsign en naam is het toegestaan om verdere persoonsgegevens, zoals uw Burgerservicenummer op uw kopie registratiebewijs onleesbaar te maken. Stichting Scoop Hobbyfonds beschikt niet over de gegevens die u hiervoor beschikbaar stelt. De dienstverlener geeft hiervoor een eigen privacy statement af.

Aanmelden en gebruik van Hobbyscoop Mattermost: Deze service biedt Stichting Scoop Hobbyfonds in eigen beheer. Om deze dienst te gebruiken is het noodzakelijk dat tenminste uw callsign, een e-mail adres en een toegangswachtwoord worden opgeslagen. Indien deze gegevens niet worden verstrekt kan geen gebruik worden gemaakt van de aangeboden dienst.

Voor de diensten die Stichting Scoop Hobbyfonds in eigen beheer biedt gelden de volgende statements:

Opslag gegevens

Uw gebruikersgegevens blijven op onze server opgeslagen zolang de dienst beschikbaar is en zolang u geregistreerd bent. Zodra u uw registratie beëindigd worden ook uw gegevens van onze server verwijderd en back-ups in 1 maand na het beëindigen ervan. De door u ingegeven discussie inhoud blijft ook na het beëindigen van uw registratie bewaard zolang de dienst beschikbaar is, tenzij u deze zelf heeft verwijderd (mattermost) of hiertoe een verzoek heeft ingediend bij de web beheerder (website) via info@hobbyscoop.nl.

Gegevens zijn uitsluitend opgeslagen op de hobbyscoop mattermost en webserver alsmede de back-up server. U heeft recht op inzage van de opgeslagen persoonsgegevens en kan deze in uw mattermost gebruikersaccount verifiëren, danwel opvragen via info@hobbyscoop.nl. Wachtwoorden zijn versleuteld opgeslagen en op geen enkele wijze voor beheerders zichtbaar of herleidbaar.

Opgeslagen persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de diensten www;hobbyscoop.nl en/of Hobbyscoop Mattermost en worden nooit beschikbaar gesteld aan derden. Onze servers bevinden zich op Nederlands grondgebied.

Veiligheid en klachten

Stichting Scoop Hobbyfonds heeft passende maatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van uw de door u verstrekte gegevens conform GDPR te garanderen.

Indien u van mening bent dat GDPR op onjuiste wijze door Stichting Scoop Hobbyfonds wordt nageleefd dan kan u een gefundeerde klacht hierover indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.