Hobbyscoop en veiligheid

Binnen hobbyscoop hebben we veiligheid in een hoogvaandel staan! Of het nu het plaatsen van een linkje voor hamnet op een bordes of het plaatsen van een antenne op 350 meter in de toren van IJsselstein, alles dient veilig te gebeuren.

De meeste amateurs die wel eens op de nok van een dak of in een mast gehangen hebben of een ladder hebben betreden om nog even snel iets te fixen hebben denk ik nooit heel lang stil gestaan wat er allemaal kan gebeuren. “want ik doe het veilig……” althans dat denkt men.

Zoals reeds gemeld doet hobbyscoop er alles aan om de installaties binnen de wettelijke en lokale veiligheidseisen te beheren. Zo kan het dus zijn dat werkzaamheden niet mogen worden uitgevoerd omdat er simpelweg niet voldoende personen aanwezig zijn.
Bijvoorbeeld: de eis van de beheerder van de Gerbrandytoren in IJsselstein is dat alle werkzaamheden die worden uitgevoerd in de buismast en reportagecabine op 220 meter met ten minste 3 personen dient plaats te vinden. Eén mastwacht en 2 personen die werken op hoogte.  Het komt er dus op neer dat als er bijvoorbeeld op een knop moet worden gedrukt of een antenne toch een beetje meer naar links moet worden gedraaid om een betere verbinding te krijgen er dus 3 personen geregeld dienen te worden. Dit is soms nog best een geregel kan ik je vertellen

Als de personen zijn geregeld dan is er een volgende uitdaging.  Zijn de personen in het bezit van een zogenaamd certificaat VWOH “veilig werken op hoogte”? De personen die binnen hobbyscoop zich bezig houden met antenne en zender werkzaamheden op hoogte zijn allemaal voorzien van een dergelijk certificaat. Naast dit certificaat eist de beheerder dat alle personen die werkzaamheden verrichten op de torens of masten in het bezit zijn van het VCA diploma. Dit garandeert de beheerder dat ze kennis hebben genomen van de basis veligheid die behoort bij deze werkomgeving.

Nu denk je “we kunnen we aan het werk” ?

Nou bijna.  Naast VCA en VWOH zijn er nog PBM (Persoonlijke Beschermings Middelen) nodig. Kort gezegd een klimtuig!

Dit soort klimtuigen zijn er in 3 soort uitvoeringen :

 • basis harnas
 • positionerings/klim harnas
 • irata/rope acces harnas

Het basis harnas wordt doorgaans gebruikt als er alleen werkzaamheden worden verricht die plaats vinden op een plat vlak zoals een dak of een bordes. Hier een kort voorbeeld:

https://www.youtube.com/watch?v=cKxQOWO_IOE

Met een positionerings- / klim harnas kan worden geklommen en gewerkt in een mast of paal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een set “lijnen” ,één daarvan is een zogenaamde “Y” lijn.

Een “Y” lijn heeft zoals hierboven te zien twee grote haken en een kleine haak. Tevens zit er in de lijn een zogenaamde val-demper verwerkt die, mocht er toch een val gemaakt worden, de val dus danig worden gedempt dat er minimale/acceptabele krachten op het lichaam worden uitgeoefend. Let op dit is nog steeds pijnlijk! Maar het verschil met of zonder demper is dan ook zeer groot. De “Y” lijn wordt gebruikt om je zelf te zekeren als je jezelf verplaatst op een bordes of klimt in een paal of mast. De andere lijn(en) worden gebruikt om je zelf als je op je werkplek bent aangekomen je zelf te positioneren zodat je je werkzaamheden veilig kunt uitvoeren. Dat gaat als volgt in zijn werk:

https://www.youtube.com/watch?v=IRSrPb5WiBo

Het IRATA/Rope access harnas is het zelfde als het hiervoor beschreven harnas met als toevoeging is dat er speciale aanpassing is gedaan die het mogelijk maakt om in touwen te klimmen en/of af te dalen. Voor dit soort werkzaamheden is speciale extra training vereist. De IRATA training dient ook regelmatig te worden herhaald.

Hobbyscoop werkzaamheden bevinden zich niet binnen het IRATA/Rope access domein. Hier moet worden gedacht aan afdalingen vanaf een bordes naar een lager gelegen antenne middels touwen. Een echt vak apart en iets voor specialisten …

Kunnen we nu aan de slag ? Er moeten nog 2 dingen worden geregeld.

Ten eerste dienen de boven genoemde PBM ’s jaarlijk een keuring ondergaan zodat de alles binnen de normen valt, afgekeurde artikelen worden afgevoerd en indien nodig worden vervangen. Deze keuringen dienen door een keurmeester te worden gedaan die hiervoor een opleiding heeft gehad en op de hoogte is van de gestelde eisen voor dit soort materiaal. Denk hierbij aan beschadigingen aan bijvoorbeeld touwen en of sluitingen van de haken nog goed functioneren. Als dit alles in orde wordt bevonden krijg je van elk artikel een keuringspapier met daarop vermeld dat het artikel gekeurd is en in orde is bevonden op die datum. Elke keer als je je materiaal wilt gaan gebruiken moet je het controleren op correcte werking en eventuele gebreken of defecten direct signaleren en dit PBM middel niet meer gebruiken. Het gaat immers om je eigen veiligheid en daar ben je zelf direct verantwoordelijk voor.

Zo, nu hebben we aan alle veiligheidsmaatregelen voldaan. De toestemming van de beheerder van de toren waar we aan de slag willen gaan is binnen en toch kunnen we nog niet aan het werk! Dit kan voor komen omdat er zijn al andere werkzaamheden in de mast/toren worden uitgevoerd die onmogelijk te samen kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld, je ben aan het hijsen boven iemand die daar een antenne aan het uitrichten is. Dus het is zaak dat je werkzaamheden ook goed gepland zijn en dit tijdig doorgeeft aan de beheerder zodat hij dit kan toetsen en kan kijken of dit niet kruist met andere werkzaamheden. We zijn immers niet de enige op de toren. er word behoorlijk gebruik gemaakt van de diverse hoge opstelpunten in Nederland door diverse partijen die allemaal zo hun eigen planning hebben.

Als dan de “go” is ontvangen dan kunnen we eindelijk aan het werk. Oja voordat we naar boven gaan zetten we ook nog het terrein en de parkeerplaats af middels lint en een bord waarop de telefoon nummers staan of er hangt een portofoon. De persoon meldt zich bij de uitvoerder en indien noodzakelijk worden de werkzaamheden kort gestopt en kan de persoon veilig de zone betreden met een veiligheidshelm op.

Dus, we gingen even een antenne ophangen op 350 meter. Het is iets meer werk dan die verticale witte stok op je schoorsteen hangen. 😉

Ook niet geheel onbelangrijk: De personen die binnen hobbyscoop dit werk doen betalen de kosten voor dit soort materiaal en training uit eigen zak. Dit zien wij als een bijzonder groot gebaar dat deze personen zich verantwoordelijk voelen om dit te doen. Dus als je volgende keer weer zo’n mooie opstelling ziet van een net nieuw geplaatste hamnet link of andere hobbyscoop systeem antenne denk dan eens aan bovenstaand verhaal en wat er allemaal nodig is/was om dit mogelijk te maken.

Donaties zij welkom!

5 thoughts on “Hobbyscoop en veiligheid

 1. PD1HBW schreef:

  Ik heb alle respect voor jullie.
  en er komt zeker meer bij kijken dan alleen antenne plaatsen.
  Binnenkort zullen weer een wat overmaken.
  Deze prachtige NOS UHF/ VHF UTR repeaters moeten blijven!!!!!.
  Ik hoop dat er nog meer mensen donaties doen.

 2. jurgen van den broek schreef:

  ik vind het verschrikkelijk dat klim tuig. het is verplicht om het mee te nemen en te gebruiken maar ik vind klimtuig op hoogte toch geen goed idee. voor je het weet staat heel de paal van ijselstein vol grafitty als je tuig meeneemt naar boven. en voor het zelfde geld maaken ze er een kerstboom van. je weet maar nooit. .. met een glimlach van on3jvb. jurgen.

 3. Charles schreef:

  Leuk geschreven verhaal, maar wel helder en duidelijk aangaande procedures en voorschriften. Al denk ik dat niet alles in het artikel staat opgesomd. Zelfs al zou je aan alle eisen voldoen die jullie in het verhaal opgesomd hebben, dan kan het heel goed zijn dat je toch niet het terrein op mag. Daar gelden ook strenge regels voor, welke personen het terrein en de toren mogen betreden. Voor zover mij bekend is.

  Oh ja, hoogtevrees kan je beter ook niet hebben. Maar dan zal je ook die certificaten niet op zak hebben.
  In elk geval wel goed dat jullie met dit artikel ook deze zaken onder de aandacht van de hobbyscoop lezers hebben gebracht.

 4. pe1apr schreef:

  Heb je wel nodig nou om al die ontvangers weer omlaag te halen.

 5. Marthijn Soesbergen schreef:

  Dankzij mijn vorige werkgever ben ik in het bezit van de certificaten, Veilig Werken Op hoogte, Redden op hoogte, Werken bij Antennes en VCA VOL. Mis alleen mijn klimuitrusting, maar als jullie eens iemand nodig hebben kunnen jullie me best een mailtje sturen hoor

Comments are closed.