Volop Repeaternieuws!

Na het verdrietige uitschakelen van alle systemen in IJsselstein doen even een update van alle ontwikkelingen, want dat zijn er héél wat!

IMG-20151229-WA0039

Nieuwbouw in IJsselstein

Nieuwbouw Gerbrandytoren
Het is pas het topje van de ijsberg, maar in de Gerbrandytoren wordt keihard gewerkt om verschillende systemen weer snel in de lucht te krijgen. Inmiddels zijn de 19 Inch racks allen helemaal voorbereid en de algehele infrastructuur is aangelegd! Dit betekent dat de racks van alle nodige veiligheid is door de vereffening aan te sluiten, er zijn drie groepen aangesloten en in de racks zijn een vijftal PDU’s ingeschakeld zodat we omstreeks 80 bestuurbare netaansluitingen tot onze beschikking hebben.

Verder is vandaag ook de broodnodige LAN verbinding tot standgekomen zodat we ook daadwerkelijk de eerste technologie in gebruik kunnen nemen!

PI3UTR opnieuw ingeschakeld
Véél sneller dan gedacht is dankzij de LAN verbinding en de verhuizing van de server de bovenregionale repeater PI3UTR ge-heractiveerd. Hier hoort natuurlijk een hele duidelijke kanttekening bij: De server in IJsselstein dient als het hart van de repeater en zorgt ervoor dat de zender in Hilversum en in Goes weer in bedrijf zijn. Momenteel zendt Hilversum nog uit met een directionele antenne richting noordwest, maar de komende dagen zullen we deze tijdelijk omschakelen naar een van de rondstraal antennes die we in Hilversum tot onze beschikking hebben.

Het opnieuw in de lucht brengen van PI3UTR is voor het hele team een symbolisch moment, het motiveert alle betrokkenen enorm om flink verder te bouwen aan de nieuwe systemen. Wat ons betreft zetten we veel vaart achter de werkzaamheden zodat we hopelijk binnen ongeveer een maand ook de oorspronkelijke antennes van PI3UTR in IJsselstein weer kunnen gaan gebruiken. Dit is onder strikt voorbehoud omdat we zeer afhankelijk zijn van externe faktoren om de benodigde feeders in de buismast in gebruik te kunnen gaan nemen.

bovenkerk_kampen

De Bovenkerk in Kampen


PI2NOS ontvangers
Eindhoven
Het nieuws over de nieuwe ontvanger in Eindhoven bleek al zó snel de ronde te doen op de verschillende nieuwssites (dankjewel Randy) dat we maar even gewacht hebben met het melden ervan in dit verzamelbericht. De ontvanger is geplaatst in Eindhoven Tongelre en voorziet op een uitstekende manier in dekking in het oosten van Brabant en het noorden van Limburg.

Kampen
Ook is het team in Kampen de afgelopen dagen druk geweest om de performance te verbeteren. Hier bleek dat bij het inschakelen van de repeater Kampen (PI2KMP) enige terugwerking ontstond, met name op PI2NON. Dennis (PA4DEN) en Herman (PD0HF) hebben een extra filter geplaatst om de performance te optimaliseren

IJsselstein
Ondanks het feit dat PI2NOS eigenlijk het minste problemen ondervond van het uitschakelen van de cabine in IJsselstein bleek vrijwel onmiddelijk dat de antenne op 220m een wel zéér belangrijke functie vervulde. Het wegvallen ervan leverde toch in veel gevallen gaten op in de ontvangst, met name in het gebied ten zuiden van IJsselstein. De afgelopen dagen is daarom versneld gewerkt aan het hernieuwd beschikbaar maken van deze antenne. De ontvanger staat inmiddels op de 20e verdieping in de nieuwe racks, bovenop de PI3UTR server (foto). Het zal duidelijk zijn dat voor deze ontvanger inmiddels gebruik wordt gemaakt van een feeder die maar liefst 160 meter lang is. Joost (PE1RMN), Paul (PE1RJV), Gerrit (PD0RZJ), Vincent (PE1RKM) en Mischa (PA1OKZ) hebben vandaag de werkzaamheden kunnen uitvoeren die hebben geleid tot dit prachtige resultaat

Met het beschikbaar komen van de antenne op 220m is ook de 70cm WebSDR PI1UTRweer geactiveerd.

groningen

RX Groningen actief

DB0ET is QSY voor een testperiode, RX Groningen actief
Al eerder uitgebreid aangekondigd, en vandaag ook uitgevoerd: De operator van DB0ET uit het Duitse Emden heeft ons laten weten dat hun repeater vandaag QSY is gegaan naar 438.975MHz! Volgens Christoph, DF5KX is de ombouw succesvol geslaagd waarmee een testperiode ingaat die duurt tot eind januari 2016. We benadrukken daarom nog maar eens dat de verhuizing nog niet definitief is, maar de eerste resultaten zijn positief.

Het QSY gaan van DB0ET was al eerder aangekondigd, maar als gevolg van beperkingen in de toegang op de DB0ET lokatie moest dit worden uitgesteld. Het PI2NOS team heeft al bij de eerste aankondiging van de verhuizing een ontvanger in Groningen geactiveerd, echter, dit bleek een beetje té voortvarend omdat het gevolg ervan was dat bij DB0ET de overlast erdoor onbedoeld toenam waardoor besloten is om de ontvanger in Groningen voorlopig weer uit te schakelen.

Met het QSY gaan van DB0ET is de PI2NOS ontvanger voor de regio Groningen opnieuw geactiveerd zodat het voor de Noordelijke zendamateurs beduidend gemakkelijker is om van PI2NOS gebruik te maken. Oók is de CTCSS verplichting op de ontvangers Hoogersmilde, Leeuwarden en Groningen voorlopig niet langer van toepassing!

Wij hopen dat de de testen met DB0ET positief verlopen, indien dit het geval blijkt kunnen beide repeaters onderzoeken of een verdere samenwerking tot de mogelijkheden behoort!

Donateurs héél hartelijk dank!
In de afgelopen periode zijn de ontwikkelingen rond PI1UTR, PI3UTR, PI6ATV, PI2NOS, PI6TEN en alle gerelateerde activiteiten (Hamnet, WebSDR, Digi repeaters enz.) in een énorme stroomversnelling gekomen. Er is nu al ontzettend veel werk verzet, maar er moet ook tegelijk nog véél meer gebeuren. We zijn allen erg tevreden met het resultaat tot dusverre.

Dit resultaat is voor een heel belangrijk deel mogelijk geworden doordat we in de afgelopen periode erg veel steun hebben mogen ontvangen uit verschillende hoeken. Zo hebben we van vele zendamateurs hulp gekregen in middelen en is ook door diverse amateurs hulp aangeboden. Daarnaast is de donateurslijst in de afgelopen weken aanzienlijk toegenomen! We hebben in omstreeks 3 weken tijd maar liefst meer dan 1.200 Euro aan donaties mogen ontvangen!

Namens alle betrokkenen en mede amateurs willen wij alle donateurs bijzonder hartelijk danken voor hun bijdrage!

Bijdrages blijven keihard nodig om verder te kunnen bouwen, maar ook vooral om de lasten over een langere termijn te kunnen dragen. We zullen in de toekomst hierover nog enig inzicht verschaffen. Donaties doe je hier .

Tenslotte wenst het hele team en alle medewerkers van de gezamelijke repeaters u bijzonder fijne kerstdagen en een heel voorspoedig en vooral radiorijk 2016!

Timo, PE1FOD
Patrick, PE1DNE
Maarten,PA4MDB
Paul, PE1RJV
Joost, PE1RMN
Rob, PE1CHL
Martijn, PD2NLX
Edwin, PD2EBH
Vincent, PE1RKM
Gerrit, PD0RZJ
Peter, PA3PM
Randy, PH4X
Hans, EMT
Herman, PD0HF
Dirk, ON7DS
Peter, ON7PDW
Ruud, PA3FRH
Frank, PA1F

Mischa, PA1OKZ