Uitbreiding bovenregionale repeaters in Zeeland

goesrxVandaag trokken de “bovenregionale troepen” opnieuw naar het zuidwesten om in Goes de nodige werkzaamheden te verrichten aan onze repeaters PI3UTR en PI2NOS. Het team bestond uit Rob (PE1CHL) en Mischa (PA1OKZ) terwijl Paul (PE1RJV) verschillende elementen configureerde vanuit de thuisbasis. Ondertussen is versterking gevonden in onze Zeeuwse vrienden Martijn (PD2NLX) en Joost (PE1RMN) die we natuurlijk al kennen van PI3GOE. De werkzaamheden waren omvangrijk maar we kunnen stellen dat de opzet zeer geslaagd is en dat alle doelen behaald zijn.

PI3UTR
Welkom Zuid-West Nederland bij PI3UTR! Vanaf heden is het 2meter relais op 145.575MHz ook vanuit Goes QRV. Al eerder was hiertoe een ontvanger in Zierikzee geactiveerd en vanaf nu wordt vanuit de Alticom toren in Goes ook het signaal van deze bovenregionale repeater uitgezonden. De installatie is succesvol verlopen en alles lijkt goed te functioneren. PI3UTR is te gast in het apparatuur rack van PI3GOE zodat beide repeaters gebroederlijk naast elkaar kunnen werken en zelfs van dezelfde antennes gebruikmaken. Om de zenders van beide repeaters bij elkaar te kunnen koppelen is gebruik gemaakt van een gebalanceerde mix van circulators en een op maat ontwikkelde hybride coupler die ervoor zorgt dat de zendvermogens uitsluitend richting de antennes gaan en een hoge mate van ontkoppeling geven naar de andere repeater zodat intermodulatie uitgesloten is.

Om PI3UTR in zuid Nederland te kunnen activeren is in een eerder stadium al samenwerking gezocht met de beheerders van PI3VLI en ON0DP. Het geval was dat ON0DP eveneens op 145.575MHz QRV was vanuit Boom nabij Antwerpen. In de praktijk bleken beide repeaters elkaar aanzienlijk te belemmeren. Dankzij de welwillendheid van de PI3VLI crew is deze repeater verhuisd naar 145.6625MHz waardoor vervolgens ON0DP qsy kon gaan naar de voormalige PI3VLI frequentie, 145.7875MHz. Afgelopen week reisde al een afvaardiging van het PI3UTR team naar ON0DP om daar ondersteuning te bieden bij het ombouwen van ON0DP naar haar nieuwe frequentie, hetgeen naar volle tevredenheid van iedereen verlopen is.

LET OP: Vanaf heden zendt PI3UTR géén CTCSS meer mee! Op de ingang blijft CTCSS voorlopig onverminderd noodzakelijk!

PI3GOE
Aan PI3GOE is in de basis niet zoveel gewijzigd, althans, niet merkbaar voor de gebruikers. Achter de schermen is de repeatercontroller echter vervangen door een Dell server die tevens dienst doet als controller voor PI3UTR; vergaande synergie dus. De basis van beide repeaters bestaat uit SvxLink waarbij de core-software op deze server draait voor PI3GOE terwijl PI3UTR een RemoteTRX client gebruikt op deze zelfde server.

PI2NOS
Tenslotte is PI2NOS vandaag uitgebreid met een extra ontvanger in Goes die uitsluitend een stralingsdiagram heeft in de richting Zuid. Hiertoe bestond behoefte omdat de repeater in delen van Belgie uitstekend te ontvangen blijkt te zijn en onze Belgische collega’s graag eens een praatje terug maken. Tot op heden was hiertoe uitsluitend de ontvanger in Zierikzee beschikbaar. Deze werkt weliswaar bijzonder goed, echter, dekking over het gebied in Belgie is geografisch gezien beperkt.

Om deze ontvanger functioneel te maken is vandaag een extra antenne, een Kathrein 731291 sectorantenne, geplaatst op omstreeks 90m hoogte. Rapporten uit het Belgische zijn hartelijk welkom.

Een bijzonder hartelijk dank gaat uit naar onze teamleden Martijn en Joost wiens inzet vandaag een belangrijk aandeel zijn geweest in deze succesvolle uitbreiding. Verdere uitbreidingen staan nog op het programma, waaronder een verdere verbetering van het VHF systeem in Goes. Zodra dit actueel is zullen wij hierover opnieuw berichten via www.hobbyscoop.nl.