Bovenregionaal vanuit Nijmegen

erasmus-300x450Op dit moment werkt het bovenregionale team van de repeaters PI3UTR en PI2NOS aan ontsluiting van de systemen in het mid-oosten van Nederland. Onlangs kwam het aanbod om een steunpunt te activeren in Nijmegen waarmee uiteindelijk richting Noord-Oost en zuid zal worden afgestraald zodat naar verwachting het gebied tussen Venlo en Enschede afgedekt wordt.

Het is de bedoeling om in de vierdaagse van de Nijmeegse met PI2NOS als test op 430.125 MHz QRV te zijn middels een tijdelijke (rondstralende) opstelling vanaf het Erasmus gebouw van de Radboud Universiteit. Voor alle lopers en geïnteresseerden: Neem tijdens de vierdaagse dus een porto mee!

Het opstelpunt op het Erasmus gebouw is 88 meter hoog. De opstelplaats wordt naar verwachting definitief als de resultaten in lijn zijn met de simulaties. PI2NOS zal na de vierdaagse weer uitgeschakeld zijn en wordt uiteindelijk vervangen door een definitieve opstelling waarbij enerzijds een veel betere antenne opstelling wordt beoogd terwijl ook PI3UTR geactiveerd zal worden. Als alles volgens verwachting verloopt zal in begin 2016 een meer definitieve situatie ontstaan.

Steun voor dit opstelpunt kwam vanuit Entropia Digital die primaire sponsor is voor de broodnodige professionele communicatie tijdens de wereld-beroemde vierdaagse van Nijmegen. In samenwerking met zendamateurs uit de regio is dit opstelpunt mogelijk gemaakt waarbij de universiteit de locatie en dataverbinding ter beschikking stelt.

Naar verwachting zal PI2NOS in de loop van maandag 20 juli QRV zijn in Nijmegen.

Entropia Website: www.entropia.eu