PI2NOS ontsloten in Noord-Nederland

smildeVandaag is PI2NOS geactiveerd in Hoogersmilde! Vanmorgen hebben Joost (PE1RMN), Paul (PE1RJV) en Mischa (PA1OKZ) het opstelpunt geinstalleerd en heeft de van oorsprong Gooise repeater haar vleugels nu succesvol uitgeslagen in het hele Noorden van Nederland. Enige tijd geleden deed zich de unieke gelegenheid voor om dit opstelpunt in gebruik te nemen in de radio- en televisietoren in Hoogersmilde, daar maken we natuurlijk zéér graag gebruik van. De opstelplaats is extra uniek omdat de antennes nagenoeg helemaal bovenin de mast gemonteerd zijn zodat dit deze 300m antennehoogte tegelijk het hoogste 70cm opstelpunt is van Nederland. Met het in gebruik nemen van PI2NOS in Hoogersmilde is een belangijke en tevens grote stap vooruit gemaakt in de uitrol van deze nationale repeater. De eerste ervaring leert dat de zender een flink gebied afdekt. In heel Groningen, Friesland, Drenthe, een deel van Overijssel én op de eilanden biedt dit hoge opstelpunt een uitstekende dekking.

De ontvangstantenne kan helaas niet op dezelfde hoogte geplaatst worden als de zendantenne vanwege de enorme veldsterkte die Digitenne hier veroorzaakt. Als gevolg van (passieve) intermodulatie van de vijf DVB-T signalen blijkt het ruisniveau op de PI2NOS ingangsfrequentie ontoelaatbaar hoog. Daarom is een ontvangstantenne op ca. 70m geactiveerd aan de oostzijde van de toren die het overigens uitstekend doet. Het is daarom de bedoeling om op die plaatsen waar de ontvangst nog beperkt is in de komende periode extra ontvangers te activeren. We vragen de gebruikers in de regio aldaar daarom enig geduld.

Met de uitrol van PI2NOS in het Noorden van het land is een nationale dekking een stuk dichterbij gekomen. Over enige tijd verwachten wij ons (definitieve) opstelpunt in Nijmegen te mogen activeren zodat alleen nog het zuidoostelijke deel van Brabant en Limburg van dekking voorzien moeten worden. Hiervoor bestaat nog geen concreet plan want de dekking van opstelpunt Nijmegen moet eerst getoetst worden met de theorie voordat een passende opstellokatie gezocht kan worden in het zuidoosten.

Ondertussen is ook uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden in Hoogersmilde voor PI3UTR. De zaken liggen hier iets gecompliceerder doordat de zeer sterke signalen uit de FM omroepband een grote belemmering vormen om uberhaupt iets te kunnen ontvangen, immers, de mediatorens zijn bedoeld om te zenden; niet andersom. Wij hebben er goed vertrouwen in dat we een technisch haalbare oplossing kunnen ontwikkelen zodat ook deze prachtige 2 meter repeater op redelijke termijn in het Noorden van het land te gebruiken is.

Ondertussen zijn we zéér benieuwd naar de ontvangstrapporten. Deze ontvangen we graag per e-mail (zie onderaan de pagina) of op ons gastenboek. We wensen alle zendamateurs in Noord Nederland veel QSO plezier!