Nieuwe ontvanger actief in Belgie!

on0dp2Ondertussen is een kleine hype ontstaan rond een mysterieuze ontvanger die opeens op de live weergave van PI2NOS zichtbaar werd. Eerst was deze ontvanger midden in de Noordzee gepositioneerd en naarmate de tijd vorderde verplaatste deze ontvanger zich via Zeeland landinwaarts in de richting van Antwerpen, iedere dag een klein stukje. Aanleiding voor deze mysterieuze aanpak is het gegeven dat herhaaldelijk is gebleken dat het plaatsen van nieuwe apparatuur niet altijd zonder problemen verloopt. Een goed voorbeeld is de setup in den Haag die al geruime tijd feitelijk klaar is om ingezet te worden maar waarvan op dit moment niet helder is wanneer het nu eindelijk aan kan. Aan de repeaterteams ligt het niet, veel externe factoren zitten hier tegen.

De nieuwe ontvanger gaf een gaf een gezellige discussie en veel pogingen om de uiteindelijke lokatie te raden. Naarmate we kleine details via de live weergave (zoals een foto van het gebouw) prijs gaven werd de hype groter en ontvingen we een ca. 25 e-mails met pogingen de lokatie te raden. In totaal waren er zo’n tien goede antwoorden bij…

En de ontvanger is vandaag terechtgekomen in… Belgie! Om precies te zijn in Boom bij Antwerpen. Vanwege de gebleken dekking van onze zender in Zeeland in het grensgebied was eerder al een ontvanger bijgeplaatst in Goes met een antenne in de richting zuid. Hiermee was de dekking al duidelijk verbeterd zodat onze zuiderburen ook terug kunnen communiceren. Nu is hier de ontvanger in Boom aan toegevoegd waarmee ons initieel onbedoelde “uitstapje” naar Vlaanderen compleet is gemaakt.

Het opstelpunt in Boom betreft de prachtige lokatie van de Belgische digitale repeaters ON0DP. Onze collega’s Peter (ON7PDW) en Dirk (ON7DS) zijn zo welwillend geweest om hun antennes te delen met onze repeater waardoor de samenwerking verder is verstevigd. ON0DP beslaat louter digital voice repeaters waaronder System Fusion (145.7875MHz), DMR (439.4625MHz) en D-star (438.4625MHz). Alle systemen bieden een ruime dekking die tot over de Nederlandse grens reikt. Eerder werd al een succesvolle samenwerking aangegaan bij het oplossen van de interferentieproblemen die wederzijds ondervonden werden tussen ON0DP en PI3UTR op de frequentie 145.575MHz. Wij danken Peter en Dirk zeer hartelijk voor het plekje tussen, en de aanvulling van hun prachtige systeem!

Overigens zal deze ontvanger de enige blijven om onze enthausiaste zuiderburen van dienst te zijn. Primair blijft PI2NOS natuurlijk bedoeld voor dekking in Nederland.

De ON0DP website vindt u hier
on0dp1