Technische storing PI2NOS

mx800-img-frontZoals iedereen inmiddels wel heeft opgemerkt heeft PI2NOS momenteel te kampen met een technische storing. Zondagmiddag 6 oktober was de repeater plotseling niet langer in de lucht en waren pogingen om deze via de remote-control weer QRV te krijgen niet succesvol. Opmerkelijk is dat de ontvanger wel bleek te werken, want een verbinding via de radioweg middels echolink was gewoon mogelijk. Het defect bevindt zich dus overduidelijk in het zendergedeelte. Deze storing is de eerste in een periode van ruim 25 jaar.

Omdat reparatie niet snel ter plaatse gerealiseerd kon worden is besloten een reserve repeater in gebruik te nemen (een Spectra MX800, zie afbeelding). Dankzij Paul, PE1RJV, die toevallig ter plaatse was kon de repeater dinsdag reeds weer in gebruik genomen worden, zij het met een beperkter uitgangsvermogen.

Inmiddels is de oorzaak van het probleem gevonden. PI2NOS beschikt over een zogenoemde OCXO, ofwel een Oven Compensated X-tal Oscillator, in de zender die de TX frequentie altijd keurig stabiel en nauwkeurig houdt. Gebleken is dat het regelcircuit voor de oven defect is waardoor deze een alarm genereert die voorts de zender uitgang blokkeert. Hier is overduidelijk sprake van veroudering van componenten, enkele condensatoren blijken slecht geworden te zijn waardoor toleranties zijn overschreden. Inmiddels is dit probleem opgelost en wordt onderzocht of het nodig is verdere preventieve maatregelen te nemen.

Naar verwachting zal de oorspronkelijke repeater komende week weer gewoon QRV zijn. Tot deze tijd kan helaas geen gebruik gemaakt worden van Echolink doordat de interfacing van de Spectra repeater afwijkend is.