Terugkerende intruder op PI3UTR en PI2NOS

Verschillende gebruikers hebben de afgelopen week opnieuw hinder ondervonden van een persoon die de repeaters PI3UTR en PI2NOS verstoort. De afgelopen dagen was het vooral de Hilversumse 70cm repeater die doelwit was, enkele weken ervoor was het vooral UTR waar veel hinder ondervonden werd. In het recente verleden is hier door het Agentschap Telecom herhaaldelijk tegen opgetreden, echter, na verloop van tijd keert de hinder terug. De veroorzaker is telkens dezelfde persoon.

Misbruik van uw repeaters is een doorn in het oog van vele serieuze gebruikers en natuurlijk de beheerders. In nauw overleg met de coordinator storingsmeldingen van het Agentschap Telecom is afgesproken om de activiteiten nauwlettend te monitoren zodat ingrijpen waar nodig vergemakkelijkt wordt. Om dit tot een succesvol einde te brengen hebben we wel uw hulp nodig; Het Agentschap Telecom doet enkele aanbevelingen die natuurlijk niet nieuw zijn, maar wel een bijdrage doen in de probleemoplossing:

– Verzeker je ervan dat je tegenstation gelicentieerd zendamateur is, vraag desgewenst de callsign.
– Indien duidelijk is dat een gebruiker clandestien is, voer dan geen verdere communicatie met deze persoon.
– Voorkom discussies over clandestien gebruik en reageer niet op grappenmakers (fluitjes, muziek, etc.).
– Gedraag je altijd conform de gebruikersbepalingen amateur frequentiegebruik.

Wellicht ten overvloede wordt nog aangegeven dat het in strijd is met de gebruiksbepalingen amateur frequentiegebruik om met niet-gelicentieerde amateurs te communiceren. De noodzaak van deze bepaling blijkt des te meer in deze situatie.

Gelukkig kunnen wij als Stichting Scoop Hobbyfonds uitspreken dat de communicatie tussen amateurs onderling via PI2NOS altijd bijzonder aangenaam en hoffelijk verloopt. Opzettelijk misplaatst gedrag door één persoon verandert hier niets aan, ook al is het soms hinderlijk. Als repeaterbeheerders zijn wij geinteresseerd in tijdstippen waarop de intruder wordt waargenomen, eventueel bevestigd met geluidsopnames.

Dankzij een bezoek aan de intruder door het Agentschap Telecom afgelopen maandag is het momenteel weer even rusti. Wij zijn ervan overtuigd dat juist handelen en samenwerking met het Agentschap Telecom snel tot een permanente oplossing zal leiden.