PI6TEN opnieuw in gebruik genomen

29690In de tachtiger jaren was vanuit Amersfoort een bemand relaisstation actief in de 10-meter band op 29.650 MHz. Alhoewel de signalen in die tijd niet erg sterk waren werd er in die tijd veel gebruik gemaakt van dit unieke station. In de zomer van 2006 heeft John, PA0ETE het initiatief genomen om hieraan een onbemand vervolg te geven. Na veel communicatie met het Agentschap Telecom werd in 2008 een ATOF verleend in de vorm van PI6TEN op 29.690 MHz met een -100kHz shift.

Met behulp van verschillende zendamateurs in de regio ’t Gooi is toen begonnen aan de bouw en de uitrol van Nederlands énige 10 meter relais. Hiervoor werden diverse barrieres genomen en kwam de repeater uiteindelijk eind 2009 in de lucht dankzij de inspanningen van Maarten, PE7M en Robert, PD7TFK. Het in de lucht brengen van PI6TEN bleek geen sinecure, immers, een shift van 100kHz op 10 meter betekent dat ontvanger en zender fysiek niet in elkaars directe nabijheid kunnen verkeren.

Helaas was de performance van het relais niet zoals gehoopt werd; enerzijds was het signaal niet bijzonder sterk door de beperkte antennehoogte, maar tegelijk waren er erg veel problemen aan de ontvangstzijde door onoverkomelijk grote storingen aldaar. PI6TEN is daarom medio 2011 uitgeschakeld en sindsdien onregelmatig QRV.

Om PI6TEN een succesvol bestaan te geven is besloten om ontvangst- en zendlocatie te wijzigen, binnen de ATOF is hier de mogelijkheid voor. op 17 januari 2013 hebben Maarten (PE7M) en Mischa (PA1OKZ) de repeater opnieuw geinstalleerd waarbij de zenderzijde Kerkelanden, terwijl voor de ontvangstlocatie is gekozen voor de Alticom toren, beide in Hilversum. We mogen uit de eerste tests concluderen dat de ontvangstperformance met grote sprongen beter is geworden. In de toren blijkt het zeer “schoon” te zijn om een goede ontvangst te waarborgen.

Aan de zenderzijde ondervinden we nog enkele problemen met de antenne performance. Hierdoor is het zendvermogen op dit moment nog zeer beperkt (ca. 3 Watt) maar we hopen op korte termijn een meer geschikte antenne te kunnen plaatsen zodat de reikwijdte aanzienlijk zal toenemen.

Rohde & Schwarz ESMC ontvangerOp de todo-lijst:
– Vervangen / optimaliseren van de zendantenne
– Op korte termijn verbeteren van het audio aan de ontvangerzijde
– Op langere termijn, bij bewezen performance, gebruik maken van een directe HF link tussen ontvanger en zender
– Indien blijkt dat op termijn regelmatig de squelch blijft openstaan bij opkomende condities, inbouw van een CTCSS decoder.

Op termijn zal de eigen website van PI6TEN ook worden voorzien van een update.

website PI6TEN

Fotoverslag van de opbouw van PI6TEN

PI6TEN:

TX frequency: 29.690 MHz
RX frequency: 29.590 MHz
no tone needed to open at present time