Fotoverslag plaatsing PI6TEN

Op 17 januari 2013 is PI6TEN opnieuw in gebruik genomen. Hiertoe werden de zend- en ontvangstlocatie gewijzigd, in overeenstemming met de ATOF die hiervoor afgegeven is. Navolgend enkele foto’s die inzicht geven in de opstellingen in de Alticom toren en de locatie Kerkelanden, beide te Hilversum.