Update werkzaamheden KPN toren

In deze periode hebben weer diverse werkzaamheden plaatsgevonden in de KPN toren te Hilversum.

antenne21Kabelwerkzaamheden
Om te beginnenis werk verricht aan de binnenkomende bekabeling nabij de 19 Inch racks. De kabels zijn sinds de aanleg tijdelijk afgemonteerd omdat op dat moment nog niet duidelijk was hoe e.e.a. in de uiteindelijke situatie er uit zou zien. De werkzaamheden door Nozema zijn ondertussen natuurlijk al geruime tijd afgerond zodat nu ook de 7/8 coaxkabels netjes afgemonteerd konden worden. Tegelijk met de hernieuwde afmontage is inmiddels ook in nieuwe aarding voorzien. Iedere coaxkabel is voorzien van een 25mm kwadraad aardkabel die aan het aardnet van de toren gemonteerd is. Dit was in het verleden reeds het geval aan de antennezijde, zodat nu optimale veiligheid gewaarborgd is. Hiermee voldoet de stichting Scoop aan de wens van KPN om alles een zo professioneel mogelijk uiterlijk te geven.

70cm repeater PI2NOS
In het verleden zijn wat tekortkomingen vastgesteld aan een van de cavity bandfilters in de toren. Omdat deze uitsluitend als -extra- filter in het systeem opgenomen was is deze een tijd lang verwijderd geweest. Aanvankelijk kon het probleem in het filter niet vastgesteld worden, maar toch heeft Timo Lampe onlangs boven water gekregen dat de aansluitkabels van en naar de cavities niet de juiste lengtes (0,25 lambda) waren. Hiermee konden de filters opnieuw afgeregeld worden zodat nu geen degradatie van het ontvangen signaal meer waargenomen wordt als de repeater actief is bij gebruik van dit filter.

23cm repeater PI6NOS
Van het 23cm relais was al jarenlang bekend dat deze wat kuren vertoonde op het moment dat de temperaturen wat hoger waren. Dit manifesteerde zich doordat het relais leek uit te vallen na enige minuten “in de lucht” te zijn. In de praktijk was het zo dat de eindtrap niet meer correct werkte in deze situatie. In de loop der jaren is de eindtrap diverse keren opnieuw afgeregeld geweest waarmee het probleem weer een tijdje wegbleef, maar een structurele oplossing werd op dat moment niet gevonden.

Uiteindelijk is, na opnieuw uitval de afgelopen maanden, besloten de repeater opnieuw aan een uitgebreid onderzoek te onderwerpen. Dit keer werd de uiteindelijke oorzaak van het gedrag toch eindelijk gevonden: een gebasten doorvoer condensator in de eindversterker zorgde voor verschillende vreemde effecten, waaronder de uitval. Na reparatie is de 23cm repeater geheel opnieuw afgeregeld waardoor we zowel aan de ontvang als zendzijde de nodige verbeteringen hebben kunnen behalen. De Repeater is inmiddels weer in gebruik genomen en heeft een grotere gevoeligheid dan ooit tevoren. Ook het uitgangsvermogen is weer wat het ooit heeft moeten zijn.

Stichting Scoop Hobbyfonds houdt zich aanbevolen voor rapporten om zo te zien of de verbeteringen ook leiden tot een gemakkelijker gebruik van beide stations.

23cm voice repeater PI6NOSPacketradio
Het begint er zo langzamerhand echt op te lijken dat packetradio een uitstervende tak van de hobby is. Inmiddels zijn twee van de voorheen belangrijke interlinks (WFL en ESA) buiten bedrijf gesteld en zien we dat het aantal gebruikers op de LAP’s erg minimaal geworden is. Op dit moment beraadt het bestuur van de stichting zich hoe verder te gaan met dit deel van de activiteiten.

Amateur Televisie
De plannen voor het ATV relais wat op de toren gepland is ligt momenteel nog steeds in de ijskast. Een serie tegenslagen en ook beschikbare tijd hebben ertoe geleid dat er niet erg veel progressie is in de ontwikkeling van het ATV relais. Op dit moment stelt de ATV commissie zich de vraag of een ATV relais nog voldoende draagkracht kent om verder ontwikkeld te worden. De basis van het relais is inmiddels aanwezig, echter, een verdere stap hangt vooral op capaciteit van de medewerkers. Om het ATV relais alsnog succesvol te maken zou inbreng van een daadkrachtig persoon met vergaande technische kennis op ATV gebied een belangrijke bijdrage kunnen betekenen. Naar zo’n persoon wordt gezocht om voorts te beslissen of het ATV relais PI6NOS werkelijk in bedrijf gesteld gaat worden.