ATOF status van de diverse stations

Om de verschillende stations van de Stichting Scoop Hobbyfonds in de lucht te mogen houden beschikken wij over de benodigde vergunningen (ATOF genoemd) waarmee de frequentieruimte die gebruikt wordt formeel aan de relais toegekend zijn. Een ATOF heeft onder normale omstandigheden een geldigheid van drie jaar. In het geval van de machtigingen voor PI1NOS / PI2NOS / PI6NOS en PI8NOS is een verlenging nodig omdat deze ATOF’s per 31 december 2009 komen te vervallen.

Helaas is het stichtingsbestuur tot de ontdekking gekomen dat een verlenging niet zonder meer mogelijk is. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de huidige machtigingshouder een voormalig bestuurslid is terwijl de wens bestaat om alle actuele ATOF’s als vanzelfsprekend binnen het huidige bestuur te houden. Overleg met het Agentschap Telecom heeft uitgewezen dat een verlenging niet gehonoreerd zal worden omdat gedurende het proces de geldigheidstermijn van de ATOF’s inmiddels verstreken is. Het Agentschap Telecom heeft kenbaar gemaakt dat het echter geen probleem is om de ATOF’s opnieuw aan te vragen.

Omdat intensieve gesprekken met het Agentschap Telecom hebben uitgewezen dat er geen enkele ruimte bestaat om de voormalige ATOF’s alsnog te verlengen is besloten om het advies van het Agentschap Telecom te volgen en de aanvragen opnieuw in te dienen. De extra kosten zijn een tegenvaller (150 Euro per ATOF), maar deze wegen niet op tegen het belang om de relais in de lucht te houden. Aangezien de verwachting bestaat dat de nieuwe ATOF’s op zeer korte termijn beschikbaar zullen zijn is besloten om de stations voor dit moment in de lucht te houden.

Als gevolg van de ontstane situatie heeft het stichtingsbestuur wel een kritisch licht laten schijnen over de waarde van de verschillende vergunningen. Hierdoor is besloten om de packetradio activiteiten voorlopig op te schorten. Het gebruik door zendamateurs van de links en het LAP zijn dermate gering dat de kosten voor het instandhouden van deze stations niet opwegen tegen de kosten die gemaakt moeten worden voor de ATOF en het lopende onderhoud. Wel onderzoeken we momenteel de mogelijkheden om alternatieve diensten (bijvoorbeeld APRS) aan te bieden, mocht hiertoe voldoende behoefte bestaan.

Nadere informatie volgt zodra wij de nieuwe ATOF’s ontvangen hebben.