Agentschap Telecom verscherpt toezicht op PI2NOS

Onderstaand bericht is een publikatie door het Agentschap Telecom. Dit bericht is integraal te lezen op hun website:


Agentschap Telecom over toezicht op gebruikers van PI2NOS

Veel radiozendamateurs maken met plezier gebruik van de bovenregionale repeater PI2NOS. Helaas zijn er ook minder leuke zaken: onder anderen indringers en niet geregistreerden zorgen voor overlast. Ook houden sommige amateurs zich niet (geheel) aan de gedragsregels. Om dit tegen te gaan, gaan inspecteurs van Agentschap Telecom toezien op het gebruik van de repeater.

Agentschap Telecom heeft sinds het in gebruik nemen van de repeater regelmatig meldingen gekregen over ’misdragingen’. Voorbeelden hiervan zijn indringers (intruders), het bewust veroorzaken van storingen en amateurs die hun roepletter niet of nauwelijks gebruiken. Al deze zaken leiden tot irritatie bij zendamateurs die zich wel aan de amateur-etiquette houden en zorgt ervoor dat het relaisstation op die momenten minder goed te gebruiken is.

Gevolgen overtredingen radioamateurs

Als een amateur de registratievoorwaarden overtreedt, krijgt hij of zij een gele kaart. Bij herhaling krijgt hij of zij een rode kaart. Dit kan leiden tot een boete of een (tijdelijk) zendverbod. Als een inspecteur met opsporingsbevoegdheid een intruder opspoort, doet hij samen met de politie een onderzoek en neemt de inspecteur de gebruikte en andere illegaal aangesloten apparatuur in beslag. Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt en volgt er een sanctie (boete) van de officier van justitie.

Niet alleen de inspecteurs van het agentschap kunnen wat doen aan dit ongewenste gedrag. Ook zendamateurs zelf kunnen iets doen. Als zendamateurs de tijd nemen om informatie te verzamelen door op de ingang van de repeater te luisteren wanneer er zaken misgaan, en die informatie met elkaar en met ons (Agentschap Telecom) delen, is er een goede kans om een gebruiker die voor overlast zorgt op te sporen.

Wij hopen dat zendamateurs samen het succes van PI2NOS dragen en het goede voorbeeld geven. Samen kunnen we ervoor zorgen dat iedereen met plezier en op de juiste manier zijn of haar hobby kan blijven uitoefenen

Bron: www.agentschaptelecom.nl – met permissie geplaatst.

Storing melden kan hier! Let op dat dit uitsluitend zinvol is in het geval dat gerichte informatie aangeleverd kan worden (tijdstip, omgeving, locatie van veroorzaker en alle verdere informatie die bijdraagt tot interventie).


Stichting Scoop Hobbyfonds over toezicht

Onze stichting heeft een faciliterende doelstelling; samen met vele radiozendamateurs creeeren wij mogelijkheden om te communiceren, onderzoek te doen en vooral samen innovatieve techniek te bouwen. Met meer dan 15 operationele systemen op maar liefst 25 lokaties door Nederland is een veelheid aan prachtige mogelijkheden beschikbaar voor de geregistreerde radiozendamateur.

Het projekt PI2NOS is één van de meest omvangrijke systemen die de stichting beschikbaar stelt aan de radio amateurdienst. Behalve héél veel mooie en leuke verbindingen komt het helaas ook voor dat dit systeem onjuist gebruikt wordt door zowel radiozendamateurs als ook anderen. De omvang en het gebruiksgemak geeft een lage communicatiedrempel met een groot dekkingsgebied en publiek, dit lijken enkelen zich niet te beseffen. De financiele investering in de bovenregionale repeater PI2NOS is zeer aanzienlijk en wordt gedragen door sponsors en donateurs. Alhoewel in geval van een calamiteit al zeer snel negativiteit tentoon wordt gespreid is de stichting van mening dat PI2NOS een aanzienlijke en positieve meerwaarde betekent voor het radiozendamateurisme.

Het aangekondigde verscherpte toezicht door Agentschap Telecom is zeer welkom en voor de stichting tevens het teken om de geldende spelregels verscherpt toe te passen. Als je van PI2NOS (of een ander hobbyscoop systeem) gebruik wenst te maken, dan gelden als vanzelfsprekend de registratievoorwaarden. De door Hobbyscoop opgestelde spelregels helpen daarnaast om gemakkelijk en ontspannen verbindingen te kunnen maken. In excessieve gevallen zullen gebruikers gevraagd worden om niet langer van onze systemen gebruik te maken.

Het Agentschap Telecom heeft ons laten weten dat, naast het verscherpte toezicht en handhaving op intruders, in het geval van geregistreerde radiozendamateurs in het bijzonder gelet zal worden op:

 1. Niet of onvoldoende vermelden van eigen (complete) roepletters
 2. Onvoldoende ruimte laten voor nieuwe deelnemers
 3. Verbindingen maken met personen die hun roepletters niet noemen, deze ogenschijnlijk niet hebben of roepletters gebruiken die niet bestaan
 4. Muziek/geluiden uitzenden
 5. Buitensporig taalgebruik

Meer informatie over dit onderwerp is op deze website beschikbaar op de volgende plaatsen:

Spelregels hobbyscoop repeaters

Disclaimer repeatergebruik

Operating Practise

Eerste Hulp bij QSO’s

34 thoughts on “Agentschap Telecom verscherpt toezicht op PI2NOS

 1. Henk Rientjes schreef:

  Ik zou het geweldig vinden als die piraten gepakt werden , maar maak ze dan bij naam en toenaam bekend het zelfde zoals in Frankrijk gebeurd,hier op de Hobbyscoop site.
  Ik jaag ook hier in Frankrijk,een overtreding van de jachtwet wordt hier zwaar bestraft als de rechter een boete oplegt van 1000 euro moet de overtreder een zelfde bedrag overmaken aan de jacht federatie en in dit geval zou het mooi zijn om dat bedrag naar hobbyscoop te doen gaan ,dus ze worden dubbel gepakt

 2. pd2rf, Rinse schreef:

  “Verbindingen maken met personen die hun roepletters niet noemen, deze ogenschijnlijk niet hebben of roepletters gebruiken die niet bestaan”

  Uiteraard is bovenstaande citaat helemaal correct maar dit zou betekenen dat wij, de geregistreerde zendamateurs, de hele dag met de roepletterlijst voor onze neus moeten zitten anders kun je niet weten welke roepletters wel en niet zijn uitgegeven. Ook is het nog steeds zo dat uitgegeven roepletters worden gebruikt door mensen aan wie die roepletters niet toebehoren, wat zijn daar dan de gevolgen van als we met zulke mensen contact maken??

  1. Jaap schreef:

   Nou Rinse,

   Was het niet iemand uit Den Haag die wel een registratie had maar zijn call niet noemde de hele tijd? En toch maakte men verbindingen met de amateur. Dat mag dus niet, verbindingen maken via NOS met amateurs die hun call niet noemen.

   En voor het tweede deel ben ik het met je eens. Het is niet te doen om bij alles en iedereen die je hoort en werkt te verifiëren of hij/zij wel een registratie heeft.

 3. Piet schreef:

  “Onvoldoende ruimte laten voor nieuwe deelnemers”
  Ik wist niet dat dat ook niet mocht.
  Nergens terug kunnen lezen in de vergunningsvoorwaarden.
  Misschien moeten ze fullduplex verbindingen dan ook maar verbieden,
  want daar kan helemaal niemand zich bij inmelden.
  Waarschijnlijk heeft de komkommertijd zich niet alleen bij de media,
  maar ook bij stichting Hobbyscoop zijn intrede gedaan.
  Bij gebrek aan echt nieuws wordt er maar wat verzonnen.
  Daarnaast hoort het AT alle frequenties in de gaten te houden.
  De repeater NOS is hier geen uitzondering op.
  Er is nog altijd het gelijkheidsbeginsel in Nederland.

  1. PA1OKZ schreef:

   Beste Piet,

   Ik refereer graag naar de Hobbyscoop Spelregels bij gebruik van onze systemen. Als vergunninghouder zijn wij wel degelijk in de gelegenheid om binnen redelijkheid de grenzen van gebruik aan te geven. Eén van de zeer logische en sociale gebruiken; nodig om verkeer soepel te laten verlopen.

   Verder bestaan machtigingsvoorwaarden al niet meer sinds 2005. Onderzoek ook de website repeater.nl eens, daar wordt onder meer uitleg gegeven hoe Agentschap Telecom omgaat met sterk afwijkend gebruik ten aanzien van deze ‘spelregels’. De voorwaarden die AT eraan stelt zijn overigens óók duidelijk benoemd. Niets is vrijblijvend, ook repeatergebruik niet. Take it or leave it…

 4. EEF schreef:

  Piet je hebt gelijk hierin en het gaat weer de kant van de zendamateurs op , is niet zo hoor !!
  verstoringen is de hoofdzaak en trouwens ik sta bekend om het feit dat ik A mijn roepletters noem,
  en dat ik roep een ,,kiertje,,waar natuurlijk de nodige grappen over gemaakt worden .
  Rinse op een steenworp afstand -van jou – zit er een die je moet melden bij AT graag , een intruder die alsmaar idiote zaken uitzend, weet je nog??
  het verschijnsel dat er ,,ineens,, vele controleurs zitten die een registratie hebben , is niet nieuw en misschien wel goed …..
  ruimte laten wordt vaak onnodig over geklaagd en blijkt dat ze zelf niet luisteren hoor , het gelijkheidsbeginsel is in nederland ook in de wet als voorbeeld genoemd zekers,.geen probleem je moet het zien als een poging om de psychopaten te pakken .Misha heeft nu de limburg kwestie geregeld met zijn ,,werkers,, is goed en het moet kunnen dat er interregionaal gecommuniceerd kan worden en dat er geen zendamateurs weglopen ervan .
  gr

  1. Richard schreef:

   Dit beschouw ik als onleesbaar….

  2. François schreef:

   EEF Grote radio vriend,
   Dat men a priori eerst die intruders aanpakt .Verder ben ik het eens dat er regels zijn die men moet handhaven om alles in goede orde te laten verlopen. Heb ik geen problemen mee.Dat men deze banden gebruikt voor hoofdzakelijk technische discussies kan ik nog bij komen.Ik vind een Lodewijck en consoorten leerrijk en interessant.
   Maar laat het ons ook gemoedelijk en te genieten houden.After all is het ook een stuk een sociaal gebeuren zonder daarbij geassocieerd te moeten worden met de 11M. Het is des mensen om een gezellige babbel te kunnen voeren en ook over van alles en nog wat te kunnen praten. Het leven is al zo kort .Laat ons aub genieten van de hobby en de technische babbel afwisselen met de gezellige sociale conversatie.Moet kunnen volgens mij.
   .Dus drinken we geen fles azijn maar een goede fles wijn.Ik wil graag nog lang genieten van mijn prachtige Nederlandse raio vrienden op de PINOS …oh sorry Micha het is PI2NOS 🙂

   73 ON7FVM

 5. Pieter schreef:

  Fatsoen moet er zijn en ik verdedig zeker geen piraten en wangebruikers van jullie systemen. Maar volgende dingen die jullie publiceren kunnen ook niet:
  “Als je van PI2NOS (of een ander hobbyscoop systeem) gebruik wenst te maken, dan gelden als vanzelfsprekend de registratievoorwaarden. De door Hobbyscoop opgestelde spelregels” helpen daarnaast om gemakkelijk en ontspannen verbindingen te kunnen maken. In excessieve gevallen zullen gebruikers gevraagd worden om niet langer van onze systemen gebruik te maken.

  Sorry maar -> Als amateur heb je geen spelregels op te leggen aan je medeamateurs de wet omschrijft de spelregels en niemand anders! Als je een openbaar amateur systeem aanbied is dat openbaar voor iedere amateur en kan enkel de wet amateurs het zwijgen opleggen en niet de beheerder van de systemen.
  Mvg. Pieter

  1. Stan /PA8C schreef:

   Er is ook nog iets wat fatsoen en respect voor medegebruikers inhoud. Heb je daar al eens over nagedacht Pieter?

  2. PA1OKZ schreef:

   Niet als mede amateur, dat klopt. Wel als vergunninghouder….

   https://repeater.nl/agentschap-telecom-over-verantwoordelijkheid/

   Daar lees je dat het zowel over inhoud als over techniek gaat…

  3. PA1OKZ schreef:

   Er staat toch duidelijk dat de spelregels helpen? Waar lees jij opleggen? Als eigenaar en vergunninghouder verwachten wij normaal en amateurwaardig gedrag. Wij kunnen en zullen niemand iets verplichten maar nemen wel het ons toegewezen recht om bij gedragingen die wij buiten ‘normaal’ beschouwen in te grijpen.

   Jij jouw recht, wij die van ons. Als dat niet eerlijk is….

 6. Pieter schreef:

  Beste Stan, ben je vergeten de eerste regel van m’n bericht vergeten te lezen?

  1. Stan /PA8C schreef:

   Neen Pieter maar als jij stelt je alleen naar de wet te willen gedragen dan ga je voorbij aan de verantwoordelijkheid die de eigenaar van het experiment heeft t.o.v. de ATOF. Derhalve kan die dus wel degelijk bepaalde voorwaarden stellen ten aanzien van deelname aan het experiment want tenslotte is hij uiteindelijk verantwoordelijk voor het gebruik van, in dit geval, PI2NOS. Maar we dwalen af van het eigenlijke onderwerp en dat was het terugdringen van oneigenlijk gebruik van dit experiment.

  2. Pieter schreef:

   Het terugdringen van oneigenlijk gebruik van dit experiment is zeker prioriteit, maar hoe je dat doet en op welke manier men dat probeert uit te voeren is een heel andere zaak. De verantwoordelijke van het experiment kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor misdragingen van andere amateurs of kwaadwillige gebruikers. Hij leidt het geheel technisch in goede banen en zorgt dat de techniek in orde is volgens de wet. Hij mag geen rechter spelen en oordelen wie wel of niet mag deelnemen aan de experimenten van deze mooie systemen. Dit heeft de wet voor ons gedaan en AT mag daar toezicht op houden. Hier zal het AT hier geen kleuterleider komen spelen… Je kan proberen boswachter te spelen als verantwoordelijke, maar je hebt geen enkele machtiging… Je kan het wild proberen weg te jagen maar schieten mag je niet. En helaas zelfs audio-opnamen die zouden gemaakt worden van deze wantoestanden hebben geen enkele juridische waarde, dat kan en mag enkel AT. En die lui hebben echt wel wat anders te doen.

 7. Cor. schreef:

  Jammer dat het zo moet,maar blij met de genomen maatregelen!!
  Laten we elkaar met respect benaderen .
  En de crew van hobby scoop een warm hart toedragen.
  En niet vergeten op tijd een donatie te doen!!!

  73e Cor. PA3CRL.

  Klundert.

 8. Pieter schreef:

  Wat hier gepubliceerd staat maken jullie ervan, een eigen interpretatie en behoorlijk bijgekleurd.
  Ik ben eens op de website van AT gaan kijken en raad iedereen aan dat ook eens te doen.
  https://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2017/radiozendamateurs-laten-we-het-leuk-houden
  Het gaat enkel over intruders en amateurs die niet tijdig hun roepteken vernoemen, Onvoldoende ruimte laten voor nieuwe deelnemers??? Muziek??? Taalgebruik??? nergens te vinden! Ik keur dit alles zeker niet goed.
  Maar het bericht van AT zo bijkleuren met de eigen kleurjes hoort zeker ook niet.
  Ofwel publiceer je de integrale tekst of anders niets en zeker geen bijgekleurde versie!

 9. Mathias schreef:

  Is de schuld van het AT zelf, de verkoop van zendapparatuur is vrijgegeven. En tegenwoordig koop je voor het geld 1 maand bijstand uitkering een stuk of 50 van die bamiporto’s. En op PI2NOS heb je daarmee het grootste podium. Zie het resultaat.

 10. Anne Mak schreef:

  Leuk petje, verder goeie actie

 11. Wim PA4WK schreef:

  Over je gedragingen op een repeater en dan met name de hobbyscoop repeaters is in het verleden een heel duidelijk document geschreven namelijk: repeater.nl hierin staat duidelijk beschreven hoe je je dient te gedragen.
  Eigenlijk staat er niets bijzonders het zijn normale fatsoensnormen het document begint met: Stichting Scoop Hobbyfonds volgt het beleid zoals gepresenteerd op de website van samenwerkende repeaterbeheerders: http://www.repeater.nl . Indien je gebruik wil maken van één van de experimenten van de Stichting Scoop Hobbyfonds verwachten wij van de deelnemers aan dat experiment dat zij de informatie op die website in acht nemen en zich ernaar gedragen.
  Dus wie meent dat repeaterbeheerders geen voorwaarden kunnen stellen aan het gebruik van hun experiment slaat de plank behoorlijk mis. Zij worden door het AT ook verantwoordelijk gehouden als het gedrag en of taalgebruik van de gebruikers de spuigaten uitloopt.
  Wie zich niet wenst te houden aan de richtlijnen in boven genoemd document doet er naar mijn mening goed aan geen gebruik (meer) te maken van de repeaters die zich geconformeerd hebben aan wat beschreven staat in repeater.nl
  Laten we met z’n allen nou eens kiezen voor een positieve insteek en niet altijd alles in het negatieve trekken.
  Het is de moeite waard om er je best voor te doen, en hopelijk doet AT dan de rest.

  1. Pieter schreef:

   Wat op repeater.nl staat is enkel en alleen een richtlijn, en ze verwachten dat jullie die volgen met de beste bedoelingen. Maar voorwaarden stellen neen dat kunnen ze niet, dat kan enkel de wet en die schrijven zij niet!
   Misschien moet U eens eerst de wet leren lezen, in plaats van die gekleurde website’s te lezen. Zij kunnen nooit verantwoordelijk gehouden worden voor het gedrag en of taalgebruik van anderen. Waar haal je het in godsnaam? Lees verdomme eens eerst het artikel op de website van AT en dan vergelijk je dat is met wat hier staat… Op de website van AT begint het met:Radiozendamateurs, laten we het leuk houden (zielig hé dat het zo moet, maar als het bij kleine kinderen helpt, misschien hier ook)

 12. Wim PA4WK schreef:

  Beste Pieter, (verder helaas geen call of naam bekend) ik lees wel degelijk de documenten van AT, zoals ook deze https://repeater.nl/agentschap-telecom-over-verantwoordelijkheid/ waarin precies staat dat de vergunninghouder wel degelijk een verantwoording heeft in het reilen en zeilen op de repeater(s) waar hij een vergunning voor heeft.
  Het is wellicht goed voor uw meningsvorming dit document eens goed door te lezen.
  Verder het vriendelijke verzoek om uw taalgebruik te matigen, als u dit taalgebruik ook in het radio verkeer bezigt
  kan ik mij voorstellen dat dit reacties oproept.

  1. Piet schreef:

   repeater.nl is geen onafhankelijke website.
   Deze website geeft een eigen interpretatie van de regels weer.
   Als je een link geeft, dan graag wel refererend aan de letterlijke wetteksten.

  2. Natuurlijk heeft dit WEL met radio te maken. Heel veel juist. Dit is een experiment op radiogebied, wat wereldwijd ongeëvenaard is. Het is mooi dat we een levende hobby hebben waar de nodige innoverende initiatieven genomen worden. Stil blijven staan bij hetgeen er ooit geleerd is, is m.i. niet de juiste instelling. De huidige stand van de techniek biedt zoveel meer mogelijkheden. Waarom deze niet ontdekken ?

  3. evert van walsum schreef:

   Beste Pieter,
   ik sta verbaasd over de hardnekkigheid waarmee sommige mensen hun gelijk willen halen jammer.
   een registratiehouder -zo heet dat -is wel degelijk juridisch verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag .
   Je moet het zo zien > At heeft duidelijk daar een input in, daar kom je niet onderuit.
   Betekent> dat zowel de ,,externen,,alswel de registratiehouders zich moeten gedragen zo niet .>
   aktie van AT en ik ben blij dat het bestuur mijn opmerking alszijnde voorbeeld te stellen.
   Ik vind heel simpel wie het doet is niet terzake kundig , jammer maar kan gestraft worden simpel.

 13. Klaas schreef:

  Inderdaad ruud : het. AT moet zijn verwoordelijkheid nemen en direct de vergunnig intrekken van dit gekoppelde internet gedoe want dit heeft totaal niets radio te maken zo het geleerd en voor gehouden is

  1. Natuurlijk heeft dit WEL met radio te maken. Heel veel juist. Dit is een experiment op radiogebied, wat wereldwijd ongeëvenaard is. Het is mooi dat we een levende hobby hebben waar de nodige innoverende initiatieven genomen worden. Stil blijven staan bij hetgeen er ooit geleerd is, is m.i. niet de juiste instelling. De huidige stand van de techniek biedt zoveel meer mogelijkheden. Waarom deze niet ontdekken ?

  2. PA1OKZ schreef:

   Het grootste deel van de verbindingen van (onder andere) PI2NOS verloopt via onafhankelijke microgolf verbindingen die ook wel bekend zijn onder de naam Hamnet. Het ultieme doel is om uiteindelijk geheel autonoom in de lucht te zijn, maar dit is nog niet gelukt. Een bijzondere verbinding is bijvoorbeeld die van de Core server lokatie van PI2NOS. Hier bevinden zich microgolf verbindingen van Hilversum > IJsselstein > Gouda > Delft > Zierikzee > Goes. Als dat geen amateur radio is dan weet ik het niet meer.

   Ergo, Klaas, voor je boute uitspraken doet, verdiep je dan alsjeblieft een beetje meer….

 14. pc3m schreef:

  Radio zendamateur: Door experimenten ervaring opdoen.

  Als u zich hieraan stoort, voldoende ruimte in de ether om elders uw hobby iom de wetgeving uit te voeren.

 15. Roy schreef:

  99% van de zogenaamde amateurs doen een belachelijk eenvoudige cursus en kopen een apparaat van een paar duizend euro en noemen zich profecioneel. Mijn grootvader was een echte amateur. Hij bouwde zijn eigen AM zenders en ging ondanks groot gevaar verbindingen aan naar Duitsland en Engeland. Hij was wat jullie noemen een “Piraat”. Hij heeft mij altijd verteld dat wat er ook veranderd in de wereld, de zendgolven vrij zijn voor een ieder te ontvangen of uit te zenden. Regels zijn om gebroken te worden om zo deuren te openen naar innovatie en vernieuwing. Daar heb je vrijheid voor nodig. Die woorden heb ik altijd gebruikt als ik ging experimenteren. Ik heb jaren als illegale zendpiraat op frequenties waar je een licentie voor nodig zou moeten hebben. Er is nog geen moment geweest dat ik bang was om gepakt te worden. Omdat ik me voor deed als een legale zendamateur. Digitale AM radio gedraaid. 3Mtr. zenders gebouwd die beter waren dan welke huidige FM radio stations. Digitale ontwikkeling in de 3mtr. zender ontwikkeld en verspreid. Onbemande 3Mrt. radio stations opgezet en opgeruimd.
  Dit doe ik omdat ik overtuigd ben van het feit dat iedereen ongelimiteerd toegang moet hebben tot publieke bronnen die tot doel hebben om ontwikkelingen, progressie en aanvullingen voor plezier van een zend amateur of luisteraar.
  De piraterij zal altijd blijven bestaan. En zijn wereldwijd genoeg voorbeelden piraterij en zendamateurs die samen werken. Maar de afgunst van de zogenaamde amateurs met licentie is zo groot. Ik ben nu 48 Jaar en leg nog regelmatig contacten met diverse zendamateurs in goede harmonie. We wisselen veel informatie uit die wij samen kunnen gebruiken. Dank voor die amateurs die begrijpen waar het omgaat in dit wereldje. Het plezier hebben aan een hobby. En ik hoop dat ik nog mag mee maken dat mensen niet bang hoeven zijn voor de “gestapo” die elk moment aan je deur kan staan.

  1. Stichting Scoop Hobbyfonds schreef:

   Wij laten dit bericht als uitzondering staan om als voorbeeld te dienen. Alhoewel wij voorstander zijn van oprechte hobby initiatieven staat het gedachtengoed van Roy haaks op de standpunten van Hobbyscoop. Verdere zinspelingen hierop worden derhalve verwijderd aangezien ze niet passen binnen de policies van deze website.

 16. Ingo schreef:

  Ik luister veel op de repeater. Wat mij stoort is dat vaak ook door amateurs geen roepletters genoemd worden. Diezelfde amateurs nemen anderen meer dan eens de maat over hoe men zich heeft te gedragen. Laten wij beginnen ons aan de spelregels te houden,dan zijn wij in elk geval niet verantwoordelijk voor de zooi die nu aan het ontstaan is. Ten tweede,het zendamateurisme kent geen rangen en standen,wij zijn allemaal gelijk,behalve dat de een licentiegerelateerd meer mag dan de ander,dat staat er echter los van.

  PD2IW

 17. Piet schreef:

  We zijn inmiddels ruim 2 maanden verder.
  [sarcasme]
  Je kunt echt merken dat het AT toezicht houdt.
  Het is al een heeeeel stuk verbeterd op de NOS.
  [/sarcasme]

 18. De Vries schreef:

  Jagen is walgelijk.
  Karma… komt wel goed.

Comments are closed.