Update bovenregionale repeaters

kampen1In de afgelopen periode is er weer enorm veel werk verzet aan de bovenregionale repeaters PI3UTR en PI2NOS. We geven in dit nieuwsbulletin een overzicht van de belangrijkste veranderingen en nieuwe informatie:

Nieuwe VHF en UHF ontvanger in Kampen
Vandaag is opnieuw een nieuwe ontvangerlocatie geactiveerd. In Kampen staat de bekende Bovenkerk die al geruime tijd de repeaters PI2KMP en PI2NON huisvest. Al langere tijd was er contact met Herman, PD0HF die beheerder is van deze lokatie. Na de ingebruikname van de PI2NOS zender in Hoogersmilde bleek dat in het gebied rond Kampen behoefte bestond aan een betere toegang in de regio daar. Ook PI3UTR is daar nu van een ontvanger voorzien. De eerste indruk is dat beide ontvangers uitstekend functioneren. Het bijzondere is dat in de bovenkerk een tweetal antennes boven elkaar zijn geinstalleerd; de bovenste wordt gebruikt voor de zenders van PI2KMP en PI2NON terwijl de onderste (ruim 7m lang, zie de onderste foto) voor ontvangst wordt gebruikt. Aan deze ontvangstantenne zijn nu ook UTR en NOS toegevoegd. Het leuke is dat de antenneposities dermate veel isolatie geven dat geen filters nodig zijn. Ook als beide zenders ingeschakeld zijn blijft de ontvangst onbelemmerd goed.

Wij bedanken Herman, PD0HF (op de foto) en zijn team hartelijk voor de prettige samenwerking!

kampen2Status PI3UTR in Noord Nederland
Zoals eerder kenbaar gemaakt bestaat ook de wens om PI3UTR in Noord Nederland te ontsluiten. Dit blijkt wat minder gemakkelijk te zijn dan we aanvankelijk hoopten; op 2 meter zijn antennes nu eenmaal omvangrijker en ook is op veel potentiele lokaties intermodulatie aanwezig door de soms flinke FM omroepsignalen die we zoal tegenkomen. Op dit moment worden verschillende lokaties geevalueerd vanwaar PI3UTR geactiveerd kan worden, het is echter duidelijk dat dit nog de nodige voorbereidingstijd zal kosten. Een bijkomende faktor is het gegeven dat inmiddels bekend is geworden dat de eerder aangekondigde veranderingen in de Gerbrandytoren in IJsselstein nu toch echt doorgang gaan vinden. Alticom heeft aangegeven dat de apparatuur in de cabine op 220m hoogte in ieder geval in de eerste helft van December verwijderd dient te zijn. Gezien het vele werk zal dit een duidelijke vertragend effect hebben in de uitrol van overige lokaties voor de bovenregionale repeaters. Nadere details over de situatie in IJsselstein zal worden bekendgemaakt zodra alle puzzelstukjes op zijn plaats vallen.

Experimenten met de PI2NOS zenders
De ontwikkelingen rond PI2NOS staan niet stil. In de afgelopen weken hebben verschillende gebruikers opgemerkt dat de signaalsterkte van de repeater op verschillende plaatsen veranderd is. Momenteel worden verschillende testen gedaan met de zender in Hilversum en IJsselstein. De huidige status is dat Hilversum als stand-by lokatie wordt gebruikt en dat IJsselstein actief is. Ook zal nog onderzocht worden of een goed werkende combinatie van beide zenders mogelijk is zodat de dekking verder optimaliseert. Mogelijk biedt dit geen betere situatie vanwege de grote overlap van beide zenders, maar dit zal door verschillende testen vanzelf duidelijk worden.

Coversity nu ook in de live-view
Zoals bekend kunnen PI3UTR, PI2NOS en PI6TEN live worden weergegeven in de bargraph view van Rob, PE1CHL en op de kaartview van René, PC7X. Sinds vorige week is nu ook het Coversity netwerk in de live view geimplementeerd. Dennis, PA4DEN is één van de geestelijk vaders van PI2NON en heeft een interface beschikbaar gemaakt zodat gebruikers nu ook het Coversity netwerk kunnen monitoren. Op de kaart zie je de indrukwekkende verzameling ontvangerlocaties die in het geval van PI2NON ook allen zenders huisvesten. Tevens heeft René veel verbeteringen doorgevoerd aan zijn weergave waardoor een en ander nu veel efficienter geladen wordt.

Dennis, Rob en René, hartelijk dank voor alle inspanningen!

Nieuwe WIFI link voor ontvanger Boom
Peter, ON7PDW en Dirk, ON7DS zijn vandaag in de weer geweest om de Wifi verbinding naar de repeaterlocatie van ON0DP te verbeteren. De oude wifi hardware vertoonde mankementen en is daarom vandaag vervangen. De verwachting is dat hiermee het af en toe wegvallen van de ontvanger in Boom ondervangen zal zijn.

triangulatorAanpak intruders
Ook de aanpak van intruders wordt actief verder gedreven. In een recent overleg met het Agentschap Telecom is onze aanpak besproken. We hebben er het volste vertrouwen in dat in voorkomende gevallen op een constructieve manier samengewerkt kan worden. De actieve peilgroep zal zich onverminderd inzetten om ongeeigend gebruik te lokaliseren waarna de details worden gecommuniceerd aan de medewerkers van handhaving. Op basis hiervan kunnen de overtredingen gemakkelijk worden vastgelegd zodat ingegrepen kan worden. Al eerder berichtten we op hobbyscoop.nl over enkele succesvolle acties hieromtrent.

Peil met ons mee!
Nieuw is dat iedere geinteresseerden nu kunnen meewerken aan het snel lokaliseren van intruders. Door Wim, PH7WIM is een applicatie geschreven die online beschikbaar is waar intruders gerapporteerd kunnen worden. Om mee te werken kan je je bij Wim registreren waarna je toegang krijgt tot de triangulator app. Dit is bruikbaar voor zendamateurs die een roteerbare 2m of 70cm antenne beschikbaar hebben en dus de richting van de intruders kunnen doorgeven. Op deze manier kunnen meetresultaten gegroepeerd worden en wordt de lokatie snel inzichtelijk zodat het peilteam het laatste stukje werk ter plaatse kunnen uitvoeren. Tests met de app wijzen uit dat erg snel resultaat geboekt kan worden.

De intruder app kan gevonden worden op: http://triangulator.ph7wim.com