Nieuwe ontvangers voor PI2NOS

NOSRXZIERIKZEEDe afgelopen periode is weer hard gewerkt aan de uitbreiding van het bovenregionale relais PI2NOS. Enkele weken geleden konden wij reeds een ontvanger in gebruik nemen in Zierikzee dankzij de actieve bijdrage van Martijn, PD2NLX. In Zierikzee is hiertoe een geschikte opstelplek gevonden naast de DMR repeater PI1ZLD. Op de foto is Martijn te zien samen met co-beheerder PA9KM. PI2NOS is in Zierikzee nog steeds goed te ontvangen, al is de veldsterkte natuurlijk niet zoals in het midden van het land. Bij uitrol van verdere TX lokaties verwachten wij dat de ontvangst in Zeeland verder zal verbeteren.

NOSRXAMSTERDAMIn november werd ook een ontvanger in Amsterdam in gebruik genomen. Al snel bleek dat deze helaas maar een beperkte bijdrage leverde aan het ontvangernetwerk van PI2NOS door een hoge mate van ruis op de lokatie. Ondertussen heeft de ontvanger in Amsterdam daarom een nieuw onderkomen gevonden in het noordwestelijke deel op ca. 60m hoogte waar deze uitstekend lijkt te functioneren. Hiertoe werd samenwerking gevonden met Peter, PA3PM die een uitstekende lokatie kan faciliteren.

Ook in Amsterdam is de ontvanger gecombineerd met de DMR repeater aldaar, PI1AMS. Leuk detail is dat op deze locatie ook PI1RYS nu gehuisvest is waarbij de PI2NOS ontvanger en controller ingebouwd zijn in de Icom D-star repeater. De controller die gebruikt wordt is, net als in Zierikzee, een Cubieboard 2 die alle processen voor zijn rekening neemt. Deze cubieboard is overigens tegelijk ook in gebruik als gateway voor het D-star verkeer van PI1RYS. Op de foto is de inmiddels grote stapel apparatuur te zien die bij Peter is opgesteld. Alhoewel de lokatie erg gunstig is bij Peter wordt nog gezocht naar een meer definitief onderkomen voor de drie systemen op een hoge lokatie in Amsterdam of dicht hier omheen.

NOSRXAPELDOORNTenslotte werd op 2 januari 2015 een vijfde ontvangstlokatie in gebruik genomen. In Apeldoorn werd een geweldige lokatie gevonden met een indrukwekkende antennehoogte van maar liefst 180m boven ASL. De antenne is geplaatst op een 100m mast die gepositioneerd is op een heuvel van 80m ASL. Het resultaat liegt er niet om, de ontvangst in het oosten en deels ook noorden van Nederland is hierdoor belangrijk verbeterd! Op de foto is de 1HE 19 inch behuizing te zien waarin de ontvanger ondergebracht is. Ook hier wordt weer gebruik gemaakt van een Cubieboard 2 en is tevens een actieve RF verdeler ondergebracht om de DMR en D-star repeater PI1APD van een goed signaal te voorzien. D-star is overigens momenteel helaas niet actief in Apeldoorn, hiertoe is het wachten op beschikbare rackspace op de lokatie…

Ondertussen wordt ook verder gewerkt aan het netwerk en verschillende andere functies die de repeater een verder bereik geven. Momenteel wordt verder gesproken over de eventuele ingebruikname van een RX/TX lokatie in Tilburg en verwachten wij op korte termijn een ontvanger in gebruik te nemen op een hoge lokatie in den Haag én in het Noord-Hollandse Scharwoude. Ook is een klein steunpunt achter de Utrechtse Heuvelrug in voorbereiding nabij Amersfoort. Zodra deze opstelpunten gerealiseerd zijn zal de efficientie van het netwerk bekeken worden zodat eventuele verdere opstelpunten, bijvoorbeeld in Noord-Nederland gezocht kunnen worden. De uitrol van deze verdere lokaties zal zoveel mogelijk gaan met co-locaties voor PI3UTR. De beoogde lokatie in den Haag is hier een voorbeeld van en ook op andere plekken wordt bekeken of ‘site sharing’ mogelijk is.