PI2NOS – nieuw repeatersysteem in gebruik genomen

Enige tijd geleden konden we berichten dat PI2NOS de bovenregionale status mocht ontvangen. In de afgelopen maanden is er hard aan gewerkt om een nieuw systeem te bouwen die de ruggegraat vormt voor het zogenaamde ‘co-channel’ systeem. Dit systeem staat toe dat we met meerdere zenders en ontvangers op dezelfde frequentie een groot dekkingsgebied kunnen verzorgen. Hierdoor zijn zowel de zenders als ontvangers allen exact gelijk in frequentie (met een gedefinieerde offset van een paar Herz) zodat in de overlappende gebieden geen interferentie van het eigen systeem ontstaat. Het zelfde geldt voor het doorgegeven audio dat natuurlijk ook perfect synchroon dient te zijn.

Het zal velen misschien niet ontgaan zijn dat er ondertussen sprake is van een nauw samenwerkingsverband tussen PI2NOS en PI3UTR. Waar mogelijk worden de opstelplaatsen gedeeld en wordt de toegepaste technologie samen gebruikt. Dit uit zich bijvoorbeeld op dit moment door de tweede UTR ontvanger die reeds geruime tijd actief is op de opstelplaats van PI2NOS. Omgekeerd gebeurt hetzelfde; wij hopen binnen enkele weken een tweede RX te activeren voor PI2NOS in de Gerbrandy toren te IJsselstein om de ontvangst verder te optimaliseren.

Vandaag is dus een belangrijke stap gezet in de verdere uitrol van PI2NOS. De oude vertrouwde AEG repeater is vandaag met pensioen gegaan en vervangen voor het nieuwe systeem. Deze bestaat uit een Spectra Engineering Pro-Base station MX800 die als ‘domme’ zendontvanger wordt gebruikt. De intelligentie achter de repeater wordt geleverd door een Dell Poweredge 2970 server, draaiend onder Debian 7 met SvxLink V14.08 als basis. Rond deze open source controller wordt door Rob Janssen, PE1CHL op dit moment een extensie ontwikkeld die de co-channeling functionaliteit ontsluit voor wat betreft de audio synchronisatie.

Met de nieuwe repeater lijkt op het eerste gezicht niet heel veel veranderd te zijn. We hebben geprobeerd het ‘karakter’ van de ooit door PA0NEK en PA0JMY ontworpen controller terug te laten komen in de nieuwe repeater wat heel behoorlijk gelukt is. Wel zendt de repeater vanaf heden een CTCSS toon uit van 88,5Hz maar je hoeft niet met CTCSS te zenden om de repeater te openen. Het zendvermogen van de repeater is 6dB toegenomen zodat de signalen overal (nog) beter waarneembaar zijn. Als vanouds is natuurlijk Echolink gewoon beschikbaar zodat je ook buiten het radiobereik van de repeater QRV kan zijn. Oh ja, voor de liefhebber: de ‘wurger’ is niet meer, maar wel is op alle ontvanger ingangen een zendtijdbegrenzing aanwezig van 10 minuten. Mocht er in het toekomstige grote dekkingsgebied eens een ontvanger open blijven staan, dan schakelt deze na 10 minuten netjes af zodat de repeater verder weer vrij is. Komt deze ingang weer vrij, dan wordt ie weer netjes toegevoegd aan het netwerk.

De komende tijd staan nu de volgende werkzaamheden gepland:

– Ontsluiting van een schaduw ontvanger in IJsselstein
– Vervanging van de antennes op de Alticom toren te Hilversum
– Uitrol van verdere co-locaties op diverse plaatsen in Nederland

Nu ontvangen we regelmatig de vraag waar en wanneer deze co-locaties gepland zijn. Dit is nog niet geheel duidelijk omdat het de bedoeling is om eerst de technische performance te optimaliseren, met name als het om co-channeling gaat. Telkens als er iets te melden is lees je dit op www.hobbyscoop.nl.`