Automatische VHF DX meldingen via PI2NOS

Sinds heden beschikt PI2NOS over een nieuwe feature. Zodra er bijzondere condities zijn op VHF maakt de repeater hiervan een gesproken melding! De meldingen zijn kort en bevatten uitsluitend informatie over de conditievorm (Aurora of Sporadic E) en daarnaast de band waarop de condities zijn waargenomen (6m, 4m of 2m). Het systeem is zodanig ingericht dat deze QSO’s zo minimaal mogelijk beinvloeden. Mocht er een verschijnsel optreden tijdens een QSO, dan wordt dit tussen de doorgangen (bij de rogerpiep) gemeld. Ook wanneer de condities voorbij zijn wordt hiervan melding gemaakt.

Deze nieuwe feature is tot stand gekomen in samenwerking met de website gooddx.net van Allard, PE1NWL. De website is een bekende plaats voor DX jagers die met behulp van de DX robot gewaarschuwd kunnen worden voor opkomende condities.

Nu is het Sporadic E seizoen pas vanaf April en ook Aurora komt niet uitgesproken veel voor. Het kan dus best even duren voor je eventuele meldingen hoort via de repeater…