Werkzaamheden en update PI2NOS

MaartenklimtuigIn deze periode waarin het weer eindelijk goed genoeg is om “op niveau” werkzaamheden te kunnen verrichten is het tijd om een update te geven over de werkzaamheden aan PI2NOS die zich vanaf heden gaan afspelen. Diverse zaken zijn al eens genoemd, hierbij de laatste stand van zaken:

Antennepark
Reeds sinds de heringebruikname van PI2NOS op 1-1-2013 bestaat de wens om een extra antenne bij te plaatsen om de doodeenvoudige reden dat onze antennes in de mast in de afgelopen jaren in enige mate ingebouwd raakten door uitbreidingen aan de broadcast antennes. Sinds november 2012 zijn de antennes voor DAB (Digital Audio Broadcasting) geplaatst pal naast onze antennes. Dit heeft niet alleen invloed op het stralingsdiagram, maar ook nemen we een sterk verhoogd signaalniveau waar op onze antennes. Daarom hebben we de afgelopen periode een opstelplek verworven waar we verdere antenne experimenten kunnen ontplooien om de best haalbare performance van PI2NOS te bereiken.

Op de hoek aan de zuidoost zijde van het betonnen deel van de toren is nu een plekje voor ons beschikbaar. Afgelopen zaterdag (15 juni) zijn Maarten (PE7M – foto rechts) en Mischa (PA1OKZ) op de toren in de weer geweest om een antenne te plaatsen. Helaas moesten deze werkaamheden vroegtijdig afgebroken worden omdat de wind tot stormachtige snelheden toenam. Aangezien veiligheid voorop staat is daarom besloten deze werkzaamheden uit te stellen. Wij hopen voor het einde van de maand te kunnen berichten dat de antenne eindelijk staat. Nadere details volgen dan.

Veldsterktemetingen
De regelmatige PI2NOS gebruiker is het niet ontgaan dat soms een draaggolf in de lucht staat op 430.125MHz zonder dat een QSO wordt gevoerd. Indien dit het geval is dan betekent dit dat het Scoop team mobiele veldsterkte metingen aan het uitvoeren is. Op deze manier brengen we de veldsterkte in kaart in een ruim gebied rond de repeater. Zo weten we precies waar de zwakke plekken zijn en kunnen we de situatie met deze gegevens waar mogelijk optimaliseren. Nadat we voorts antennewijzigingen hebben doorgevoerd en we de meest optimale situatie hebben bereikt zullen we opnieuw veldsterktemetingen uitvoeren om inzichtelijk te maken of de wijzigingen zijn vruchten afwerpen.

Als je een draaggolf hoort en je bent niet zeker waarom dit het geval is; blijf gerust even luisteren, om de 5 minuten komt een korte mededeling voorbij waarin de metingen worden kenbaar gemaakt. Ondanks de draaggolf is de repeater volledig operationeel en kan je gewoon een QSO maken. Wel is tijdens deze metingen onze Echolink verbinding tijdelijk offline, maar nooit langer dan een uur. Dit is tevens de maximale duur van de metingen…

Echolink
De afgelopen weken hebben we Echolink verder geoptimaliseerd. We hebben kleine optimalisaties uitgevoerd aan het audio zodat de internettende zendamateur nu nóg beter klinkt. Daarnaast is de identificatie van Echolink enigszins aangepast:

– De eerste echolink gebruiker wordt aangekondigd op de repeater. De tweede, derde, enz. gebruiker echter niet.
– Aan het begin van een Echolink doorgang hoor je een zeer korte piep.
– Aan het einde van een Echolink doorgang zendt de repeater een korte en lange toon achter elkaar (CW letter A).
– De gesproken callgever komt nu één keer per uur voorbij.
– Voor de DTMF freaks is nu een beperking ingebouwd: Drie keer DTMF na elkaar = DTMF een uur lang uit…

Wil je weten of er iemand met echolink meeluistert via PI2NOS, zend dan gerust een DTMF *# naar de repeater, je krijgt dan een overzicht.

Nieuwe ontvanger
Enige tijd geleden hebben we een extra ontvanger verworven van hetzelfde type als we momenteel in de repeater toepassen dankzij Jan (PA0JMY) – waarvoor onze Hartelijke dank! Timo (PE1FOD) heeft deze ontvanger (AEG) de afgelopen periode onder handen genomen en diverse verbeteringen aangebracht. Het is de bedoeling dat deze ontvanger de huidige voorlopig gaat vervangen. Enerzijds weten we dat de huidige ontvanger aan onderhoud toe is, mede vanwege een lichte degradatie in ontvangst, maar ook schept dit mogelijkheden voor het doen van experimenten met diversity. Om dit mogelijk te maken zijn ons twee cavity filters geschonken door Mario (PA7M) die we dan kunnen inzetten om iedere ontvanger onafhankelijk te kunnen voorzien van filtering.

Na een recente eerste test heeft Timo de ontvanger nu in een uitstekende conditie weten te krijgen. Binnenkort zal de ontvanger geplaatst worden waardoor we enerzijds op een kleine performance winst hopen, maar tegelijk de oorspronkelijke ontvanger kunnen optimaliseren. We houden je op de hoogte zodra de ontvanger in gebruik genomen is.

Filters
Ook wordt op dit moment gewerkt aan de cavity filters van de repeater. Dankzij een identieke set die beschikbaar is voor onderzoek werkt onze filterguru Patrick (PE1DNE) op dit moment aan een optimale setup die we voorts kunnen gaan toepassen op onze eigen set die momenteel in de toren staat. We spreken met al deze maatregelen de hoop uit dat we de RF performance van PI2NOS maximaal kunnen maken zodat stations hier met nog meer plezier overheen kunnen werken!

Donaties
Ondanks de economisch zware tijden mochten wij in de afgelopen maanden gelukkig van verschillende belanghebbenden donaties ontvangen. Het zal u niet verbazen dat ook bij ons de kosten stijgen doordat onze vaste lasten aanzienlijk zijn toegenomen. Zaken als energie, verzekeringen, vastrecht, machtigingen en onderhoud zijn slechts enkele van de vele zaken die we periodiek tegenkomen.

Draagt u Hobbyscoop ook een warm hart toe? Lees dan onze donateurspagina!