PI2NOS vrij van intruder dankzij actie Agentschap Telecom

Agentschap_TelecomHet zal niemand ontgaan zijn dat PI2NOS de afgelopen weken geteisterd werd door een intruder. Op willekeurige tijden maakte een niet gelicentieerd persoon de anders zo gedisciplineerde QSO’s onmogelijk. Dit gebeurde door acties als ‘knijpen’, fluittonen, vreemde geluiden maar vooral ook door eerst een QSO te beginnen waarbij al snel duidelijk werd dat het om een clandestiene gebruiker gaat. Voor veel gebruikers was echter het grote hekele punt het feit dat het misbruik soms gepaard ging met dreigementen van wel zeer persoonlijke aard. Voor verschillende gebruikers als ook de beheerders van PI2NOS is dit een aanleiding geweest een klacht in te dienen bij het Agentschap Telecom.

Reeds kort na de storingsmeldingen mochten wij een reactie van het Agentschap Telecom ontvangen dat de klacht in behandeling genomen was. Voorts bereikte ons vandaag het bericht dat de veroorzaker is gelokaliseerd en dat het Agentschp Telecom maatregelen heeft getroffen om herhaling te voorkomen.

Wij verwachten dat dankzij de voortvarende aanpak van het Agentschap Telecom verder ongewenst gedrag hiermee tot het verleden zal behoren. Namens de gebruikers van PI2NOS spreken wij een hartelijk dank uit naar het Agentschap Telecom voor hun snelle en adequate hulp.