Status op de KPN toren per 29 augustus 2004

LAP TRX
Eerder werd vermelding gemaakt van het defecte Local Access Point PI8NOS op 430.875 MHz. Ondertussen is enig werk verricht aan deze LAP setup waardoor de status enigszins gewijzigd is.

Reeds op 22 juni jl. is door Timo Lampe (PE1FOD) uitgebreid onderzoek verricht aan de LAP transceiver. Opnieuw is geconstateerd dat met deze transceiver niets mis is. Verdere onderzoeken hebben uitgewezen dat het modem na een bepaalde tijd in een situatie terecht kan komen waarbij wel een TX gegenereerd wordt, echter, deze komt niet bij de transceiver aan. Het defect “leek” dus min of meer een watchdogprobleem, al is dit niet geheel correct omdat een watchdog normaliter weer terug grijpt naar oorspronkelijke situatie bij een (te) lange TX situatie.

Ondertussen is de LAP setup alweer teruggeplaatst sinds 22 juni en heeft geen uitval meer plaatsgevonden. Hopelijk is hiermee het intermetterende probleem nu opgelost.

Link PI1ESA – PI1NOS
Ondertussen is er ook iets gebeurd met de link PI1ESA – PI1NOS, het lijkt er namelijk op of de TRX bij PI1NOS niet correct werkt. In het weekend van 17/18 juli is het aardig te keer gegaan met het weer in Nederland. Stevige storm en vooral onweer hebben in die periode rond de toren geraasd. Helaas waren de meeste Hobbyscoop medewerkers in die periode op vakantie waardoor het gissen is of de weersomstandigheden invloed gehad hebben op het niet goed werkt.

In de tussentijd heeft PD1ACF 2 Link-transceivers kunnen opknappen en afregelen welke op korte termijn als vervanging gaan dienen voor de ESA – NOS verbinding. We hopen deze units spoedig te kunnen plaatsen.

Voice-relais PI6NOS
Het voice-relais op 23cm geniet zich nog altijd een grote populariteit onder de verschillende amateurs in de wijde regio. In juli en begin augustus hebben we echter te kampen gehad met enkele zeer warme dagen. Het gevolg hiervan is dat de temperatuur in de ruimte waar de Hobbyscoop apparatuur opgesteld staat soms wel tot ca. 40 graden kan oplopen. Met deze hoge temperaturen komt ook weer het aloude probleem van PI6NOS naar voren; onder langdurig gebruik schakelt de zendereindtrap (vermoeden we) terug waardoor er nauwelijks vermogen meer uitkomt.

Dit fenomeen is reeds jaren bekend en nauwelijks op de pijnbank te reproduceren. Vele eerdere pogingen dit defect op te lossen mochten al niet baten waardoor we ervoor gekozen hebben deze repeater nu niet buiten bedrijf te stellen. Inmiddels is de temperatuur weer “binnen het normale” waardoor de problemen niet meer optreden.

Live-audio stream PI2NOS
Vreemd genoeg werkt de live-audio stream van PI2NOS die via hobbyscoop.nl beschikbaar is sinds enige tijd niet meer. Toenaderingen tot onze live-audio stream operator Professional Telecom Support hebben helaas nog niet voor een oplossing kunnen zorgen. Tot nader order is de livestream dus even niet beschikbaar.