Na 25 jaar einde van het maandblad RAM

Mededeling, overgenomen van de officiele RAM website:

Het blad RAM houdt er precies na vijfentwintig jaar mee op om te bestaan. Het decembernummer van 2004, nummer 270 is het laatste nummer van RAM dat verschijnt. In dit nummer staat onder andere een interview met Willem Bos, oprichter en bedenker van RAM en haar voorloper, het blad Break Break, over de ontstaansgeschiedenis van de beide tijdschriften.

Het blad stopt dus precies 25 jaar na het verschijnen van het eerste nummer van Break Break, in december 1979. Dat is overigens puur toeval. Al jaren lopen de inkomsten van het blad terug, en uitgever BDU heeft nu, na lang overwegen, besloten dat voortzetting ervan niet meer zinvol is. Hiermee houdt het enige commerciële tijdschrift dat er in dit marktsegment is, helaas op te bestaan.

John Piek, mede namens hoofdredacteur Marcel Debets en alle andere redactieleden

Voor een deel van de huidige donateurs van de Stichting Scoop Hobbyfonds betekent het verdwijnen van RAM dat de interessante combinatie RAM <> Hobbyscoop niet langer mogelijk is. Het zal u waarschijnlijk duidelijk zijn dat de Stichting Scoop Hobbyfonds volledig afhankelijk is van haar donateurs omdat het de bron van inkomsten is waarop de stichting drijft. Wij hopen dat onze activiteiten van de afgelopen jaren een dermate groot vertrouwen hebben gewekt dat we toch op de steun van onze donateurs mogen blijven rekenen. Binnenkort worden de betrokkenen middels een schrijven geinformeerd…

Stichting Scoop Hobbyfonds