————–REPEATERFONDS—PI2NOS/PI8NOS—————
Beste Mede-amateurs,

Sinds 5 april 1989 is PI2NOS verplaatst naar de PTT-sv-toren in Hilversum, alwaar de antenne een riante plaats heeft gekregen op +/- 100 m hoogte.

Dit is te merken aan de reikwijdte van de 70 cm-omzetter. Velen van ons hebben er reeds verre QSO’s over kunnen maken met een simpele portofoon. Het bezit van een portofoon opent weer perspectief. Eind mei zal als alles meezit de packetradio-node PI8NOS van start gaan. Ook die antennes staan op 100 m hoogte.

Dit is mogelijk gemaakt door vele amateurs die hun vrije tijd in dit project hebben gestoken, om het station operationeel te maken en te houden. Het heeft veel moeite gekost om een plaatsje te bemachtigen. Ons aller dank aan Hans G.Janssen PE1CRC, die anderhalf jaar heeft moeten knokken en natuurlijk Redert Steens PA0NEK voor de technische voorzieningen.

De meeste van U zullen echter niet weten dat met dit project toch behoorlijk veel kosten zijn gemaakt en gemaakt zullen worden om PI2NOS/PI8NOS in de lucht te houden. Hier volgt een opsomming van de reeds gemaakte kosten,waarbij opgemerkt moet worden dat een aantal mensen dit geld uit eigen middelen heeft betaald: f 3.000,- eigen geld, waarvan f 2.000,- in rekening is gebracht door PTT om apparatuur te plaatsen en kosten aanleg antennes, enz. f 2.000,- eenmalige schenking NOS, ivm. jubileum Hobbyscoop.

U ziet, toch nog een fors bedrag voor amateurbegrippen. Aangezien niet alleen die vrijwilligers maar ook u gebruik maakt van het station, vragen wij, geheel vrijblijvend, van u een vrijwillige bijdrage in dit fonds.

Uw bijdrage is van harte welkom op girorekening 1417 tnv: NOS-dienst radiozaken te Hilversum, ovv PI2NOS/PI8NOS repeaterfonds Hobbyscoop.

Namens alle vrijwilligers,onze hartelijke dank.

73, jan rozema, PE1HMD penningmeester repeaterfonds. fax: 010-4508461,referentie:nl-1022 telefoon:035-60912 (prive)

+++++