c64Basicode is jarenlang een belangrijk onderdeel geweest van het radioprogramma Hobbyscoop. In het begin van de jaren ’80 begon hobbyscoop haar “hobbyscoop krant” via de ether uit te zenden. Dit gebeurde niet in gesproken woord zoals je eventueel bij radio kunt verwachten, maar in de beroemde “Basicode” taal. De data werd door de luisteraars opgenomen op de cassetterecorder en voorts via de “datarecorder” van de home-computer “ingeladen”. Het gevolg was een prachtige geschreven krant, iedere week voorzien van nieuwe informatie.

Of deze wijze van informatievoorziening via de radio zinvol was zullen veel mensen vandaag de dag betwijfelen, immers, waarom niet gewoon de interessante informatie voorlezen ? Deze discussie willen wij hier liever niet voeren. Feit was wel dat Hobbyscoop uiteindelijk bereikte dat de Hobbyscoop krant op een wel zeer efficiente wijze werd uitgezonden, immers, verzenden van de benodigde basicode inclusief de wekelijks veranderende tekst ging heel wat sneller dan voorlezen via de radio.

En tja, op deze wijze kon Hobbyscoop de gewonnen tijd weer prachtig vullen met allerlei nuttige andere informatie….

Kijk maar eens naar de Hobbyscoop krant van woensdag 26 september 1990 (jaja, zelfs toen werd de Hobbyscoop krant nog uitgezonden…)


basic1000 A=600:GOTO 20:REM Hobbyscoop-krant
1010 GOSUB 100:REM eerst scherm opmeten
1020 I=0:J=I:VE=I:IP=64:JP=IP:FOR A=1 TO 7
1030 I=I+IP:HO=I:GOSUB 110:GOSUB 120:IF HO<>I THEN I=I-IP
1040 J=J+JP:VE=J:GOSUB 110:GOSUB 120:IF VE<>J THEN J=J-JP
1050 IP=IP/2:JP=JP/2:NEXT A:HP=I+1:VP=J+1
1060 REM begin programma
1070 DIM K$(6)
1080 GOSUB 100:PRINT”HOBBYSCOOPKRANT”
1090 PRINT:PRINT”Naar P)rinter of S)cherm ?”;
1100 GOSUB 210:GOSUB 1800
1110 IF(IN$<>”P”) AND(IN$<>”S”) THEN 1100
1120 PRINT IN$:PRINT
1130 PT=1:IF IN$=”S” THEN PT=0:GOTO 1310
1140 PRINT”Hoeveel letters per regel “;
1150 INPUT HP
1160 PRINT:PRINT”Kantlijnbreedte “;
1170 INPUT SP:GOSUB 1900:KL$=SP$
1180 HP=HP-SP:IF SP>1 THEN HP=HP-SP+2
1190 PRINT:PRINT”Hoeveel regels tekst per pagina “;
1200 INPUT VP
1210 PRINT:PRINT”K)ettingformulieren of L)osse vellen ?”;
1220 GOSUB 210:GOSUB 1800
1230 IF(IN$<>”K”) AND(IN$<>”L”) THEN 1220
1240 PRINT IN$:PRINT
1250 KF=1:IF IN$=”L” THEN KF=0:GOTO 1280
1260 PRINT”Hoeveel lege regels onderaan vel “;
1270 INPUT LR:PRINT
1280 PRINT”Zet de printer klaar”
1290 PRINT”en druk op een toets”
1300 GOSUB 210
1310 RT=0:H=0:N=1:KL=0
1320 REM print de kop
1330 K$(0)=”******************************”
1340 K$(1)=”* N.O.S.- HOBBYSCOOP *”
1350 K$(2)=”* RADIOTEKST *”
1360 K$(3)=”* BEELDKRANT MET DAARIN *”
1370 K$(4)=”* OPGENOMEN DE *”
1380 K$(5)=”* LANDELIJKE COMPUTER AGENDA *”
1390 K$(6)=”******************************”
1400 GOSUB 100
1410 SP=INT((HP-30)/2):IF PT=1 THEN SP=SP-3
1420 GOSUB 1900
1430 SR$=” “:GOSUB 20000
1440 FOR I=0 TO 6:SR$=SP$+K$(I):GOSUB 20000:NEXT I
1450 RESTORE:READ DD$
1460 SR$=” “:GOSUB 20000
1470 A$=”Aflevering no: “+DD$
1480 SP=INT((HP-LEN(A$))/2):IF PT=1 THEN SP=SP-3
1490 GOSUB 1900
1500 SR$=SP$+A$:GOSUB 20000
1510 SR$=” “:GOSUB 20000
1520 SR$=”Zend uw bijdragen voor onze”:GOSUB 20000
1530 SR$=”beeldkrant aan:”:GOSUB 20000
1540 SR$=” “:GOSUB 20000
1550 SR$=”N.O.S. Hobbyscoop Beeldkrant,”:GOSUB 20000
1560 SR$=”Postbus 1200,”:GOSUB 20000
1570 SR$=”1200 BE Hilversum.”:GOSUB 20000
1580 A$=””:REM print de overige data
1590 READ BB$
1600 GOSUB 23000
1610 GOSUB 24000
1620 IF KL=0 THEN 1600
1630 END
1800 IF(IN$<“a”) OR(IN$>”z”) THEN RETURN
1810 IN$=CHR$(ASC(IN$)-ASC(“a”)+ASC(“A”))
1820 RETURN
1900 SP$=””:IF SP<1 THEN RETURN
1910 FOR I=1 TO SP:SP$=SP$+” “:NEXT I
1920 RETURN
20000 REM afdruk subroutine
20010 IF SR$=”” THEN RETURN
20020 IF PT=1 THEN 20060
20030 PRINT SR$
20040 RT=RT+1:IF RT=VP-4 THEN GOSUB 21000
20050 RETURN
20060 SR$=KL$+SR$:GOSUB 350:GOSUB 360:RT=RT+1
20070 IF RT=VP THEN GOSUB 22000
20080 RETURN
21000 REM scherm vol
21010 IF RT=0 THEN RETURN
21020 HO=0:VE=VP-1:GOSUB 110
21030 PRINT”<Toets voor verder>”;
21040 GOSUB 210:GOSUB 100:RT=0:RETURN
22000 REM papier vol
22010 IF KF=1 THEN FOR I=1 TO LR:GOSUB 360:NEXT I:GOTO 22050
22020 PRINT”Zet de printer bovenaan nieuwe pagina”
22030 PRINT”en druk daarna op een toets.”
22040 GOSUB 210:GOSUB 100
22050 RT=0:N=N+1:SR=N:GOSUB 300:N$=SR$
22060 SR$=”Afl. no: “+DD$+”, pag. “+N$
22070 RL=LEN(SR$):GOSUB 20060:SR$=””
22080 FOR I=1 TO RL:SR$=SR$+”-“:NEXT I
22090 GOSUB 20060:SR$=” “:GOSUB 20060:RETURN
23000 IF BB$=”$$$$$” THEN KL=1:H=1:RETURN
23010 IF A$<>”” THEN A$=A$+” ”
23020 A$=A$+BB$:READ BB$
23030 IF LEFT$(BB$,1)=”#” THEN H=1:RETURN
23040 IF LEFT$(BB$,1)=”.” THEN H=1:RETURN
23050 IF A$=”. ” THEN RETURN
23060 IF LEFT$(A$,1)=”#” THEN RETURN
23070 IF LEN(A$)<HP THEN 23000
23080 RETURN
24000 REM print met aangepaste regellengte
24010 IF LEFT$(A$,1)=”#” THEN H=2
24020 IF(LEFT$(A$,1)<>”.”) AND(H<2) THEN 24070
24030 A$=RIGHT$(A$,LEN(A$)-1)
24040 IF H<2 THEN 24070
24050 IF PT=0 THEN GOSUB 21000
24060 IF PT=1 THEN SR$=” “:GOSUB 20000
24070 IF A$=” ” THEN SR$=A$:A$=””:GOSUB 20000:GOTO 24160
24080 L=LEN(A$):IF(H=0) AND(L<HP) THEN RETURN
24090 IF L<HP THEN SR$=A$:A$=””:GOSUB 20000:GOTO 24150
24100 J=0:FOR I=HP TO 1 STEP-1
24110 IF MID$(A$,I,1)=” ” THEN J=I:I=1
24120 NEXT I:IF J=0 THEN J=HP:L=L+1
24130 SR$=LEFT$(A$,J-1):A$=RIGHT$(A$,L-J)
24140 GOSUB 20000:GOTO 24080
24150 IF H=2 THEN SR$=” “:GOSUB 20000
24160 H=0:RETURN
25000 DATA”347, woe 26 sep ’90”
25010 DATA”#VIERDE (!) UITSTEL ASTRO-1″
25020 DATA”Vorige week dinsdag 18 sept. werd de lancering”
25030 DATA”van de STS-35 Astro-1/SAREX missie voor de”
25040 DATA”vierde en voorlopig laatste keer uitgesteld.”
25050 DATA”De reden hiervoor was dat in het motor”
25060 DATA”compartiment van de shuttle Columbia een”
25070 DATA”waterstoflek werd aangetroffen. Onderzoek”
25080 DATA”heeft uitgewezen dat dit lek te wijten was”
25090 DATA”aan een achtergebleven stuk schuurpapier in”
25100 DATA”de toevoerleiding van de shuttle! In februari”
25110 DATA”van dit jaar werd om die reden ook een vlucht”
25120 DATA”uitgesteld. Dit brandstoflek was het derde”
25130 DATA”waardoor deze missie getroffen werd. NASA”
25140 DATA”officials hebben nu dan ook toegegeven”
25150 DATA”dat de shuttles beter geinspecteerd”
25160 DATA”hadden moeten worden op zulke lekken.”
25170 DATA”. ”
25180 DATA”De NASA heeft nu dan ook de pogingen opgegeven”
25190 DATA”om de Columbia voor eind november te lanceren.”
25200 DATA”Voor die tijd zullen er nog twee lanceringen”
25210 DATA”(moeten) plaatsvinden. Tussen 5 en 10 oktober”
25220 DATA”moet de shuttle Discovery worden gelanceerd.”
25230 DATA”Deze zal de verkenner Ulysses in een polaire”
25240 DATA”baan rond de Zon brengen. Ook de shuttle”
25250 DATA”Atlantis (die eveneens met brandstof lekken”
25260 DATA”te kampen had) moet gelanceerd worden voor”
25270 DATA”een militaire vlucht waarbij een spionage”
25280 DATA”satelliet zal worden uitgezet.”
25290 DATA”. ”
25300 DATA”Het resultaat van het uitstel van de Columbia”
25310 DATA”lancering zal zijn dat de druk om de ‘gemiste'”
25320 DATA”lanceringen in te halen zeer groot zal zijn.”
25330 DATA”Dit was ook het geval bij de lancering van de”
25340 DATA”Challenger in 1986, met bekend resultaat…”
25350 DATA”.(Met dank aan Yvo Krijgsman)”
25360 DATA”#MOLNIYA VOLGT BURAN OP”
25370 DATA”De stokoude maar supervitale hoofdconstructeur”
25380 DATA”Lozino Lozinskiy, ontwerper van de sovjet”
25390 DATA”shuttle Buran, kwam onlangs met opzienbarende”
25400 DATA”onthullingen over het op een zijspoor zetten”
25410 DATA”van ‘zijn’ Buran om over te gaan op de”
25420 DATA”ontwikkeling van een kleiner veelvuldig te”
25430 DATA”gebruiken lucht-ruimte vliegtuig (afkorting”
25440 DATA”AKS), de Molniya, een 24 ton wegend toestel.”
25450 DATA”#HISTORIE”
25460 DATA”Volgens L. waren hij en zijn collega’s al”
25470 DATA”in 1965 begonnen aan de ontwikkeling van een”
25480 DATA”kleine shuttle, maar werden zij niet door de”
25490 DATA”inconsistente leiding gesteund en moesten zij”
25500 DATA”er in 1976 mee stoppen.”
25510 DATA”. ”
25520 DATA”Het duurde daarna nog enkele jaren voordat”
25530 DATA”men doordrongen was van de noodzaak te komen”
25540 DATA”tot een space shuttle, maar men volgde toen”
25550 DATA”het Amerikaans voorbeeld, met als draagraket”
25560 DATA”de enorme ‘Energiya’.”
25570 DATA”#BURAN TE DUUR”
25580 DATA”Het is niet zo dat het prachtige toestel Buran”
25590 DATA”is afgeschreven, maar de combinatie ‘Energiya”
25600 DATA”& Buran’ is veel te duur en te zwaar voor”
25610 DATA”het grootste deel van de te lanceren nuttige”
25620 DATA”lasten. Ook de Energiya zal af en toe voor”
25630 DATA”het lanceren van enorme stations kunnen worden”
25640 DATA”gebruikt. De huidige ruimtevaart heeft echter”
25650 DATA”behoefte aan het lanceren van nuttige lasten”
25660 DATA”van niet meer dan 7 ton, iets wat met de”
25670 DATA”kleinere Molniya 5 tot 10 maal goedkoper”
25680 DATA”is dan met de Buran.”
25690 DATA”#PENDEL”
25700 DATA”Men heeft de behoefte aan een echte pendel,”
25710 DATA”want naar b.v. het MIR complex en naar in de”
25720 DATA”toekomst te gebruiken fabrieken in de ruimte”
25730 DATA”(ter grootte van modules als Kristall) moeten”
25740 DATA”materialen worden vervoerd en de productie”
25750 DATA”moet op aarde worden afgeleverd. Voorlopig”
25760 DATA”wil men de productie van de aan MIR gekoppelde”
25770 DATA”Kristall fabriek terug laten komen met in de”
25780 DATA”Progressen-M meegevoerde terugkeer capsules.”
25790 DATA”(De eerste terugkeerproef zal binnenkort met”
25800 DATA”de Progress-M4 worden uitgevoerd; daarover”
25810 DATA”te zijner tijd meer).”
25820 DATA”#MINI-SHUTTLES”
25830 DATA”Tijdens hittedynamische proeven in het project”
25840 DATA”Buran werd gewerkt met ‘miniatuur shuttles’,”
25850 DATA”de Kosmossen 1374, 1445, 1517 en 1614.”
25860 DATA”De ervaring hiermee opgedaan, maar ook met de”
25870 DATA”bouw van Buran, betekende dat er al een groot”
25880 DATA”aantal stappen was gezet om te komen tot het”
25890 DATA”nieuwe project.”
25900 DATA”#’HORIZONTALE’ LANCERING”
25910 DATA”De bedoeling is dat de Molniya door het”
25920 DATA”enorme vracht vliegtuig AN-225 (Mriya) of een”
25930 DATA”modificatie daarvan omhoog wordt gebracht naar”
25940 DATA”een voor de echte ‘lancering’ juiste positie.”
25950 DATA”Dit maakt een flexibeler en operationeler”
25960 DATA”gebruik mogelijk. Bij ‘schietbaan’ lanceringen”
25970 DATA”vanaf b.v. Baykonur is men teveel gebonden”
25980 DATA”aan kleine lanceer vensters, en dat zou bij”
25990 DATA”‘horizontale’ lanceringen met de Mriya-Molniya”
26000 DATA”in gevallen van spoed-reparaties aan stations”
26010 DATA”of redding van kosmonauten veel beter kunnen.”
26020 DATA”Ook het onteigenen en ontvolken van grote”
26030 DATA”gebieden, om ongelukken met neervallende delen”
26040 DATA”van de 1ste en tussentrappen te voorkomen,”
26050 DATA”zal bij horizontale lanceringen niet meer”
26060 DATA”nodig zijn. Tot slot is het efficienter de”
26070 DATA”voorbereidingen voor een vlucht op gewone”
26080 DATA”vliegvelden uit te voeren.”
26090 DATA”#PERSPECTIEVEN”
26100 DATA”Het in gebruik nemen van de Molniya biedt ook”
26110 DATA”in internationaal opzicht perspectieven: het”
26120 DATA”oprichten van een nood reddingsdienst met als”
26130 DATA”reddingsboten AKS-en van het type Molniya.”
26140 DATA”.Voorts speelde de firma ‘British Aerospace'”
26150 DATA”met de gedachte t.z.t. een variant van het”
26160 DATA”lucht-ruimte vliegtuig ‘Hotol’ omhoog te”
26170 DATA”laten brengen met het vliegtuig Mriya.”
26180 DATA”.De vitale Lozino Lozinskiy denkt zelfs aan”
26190 DATA”‘ruimte toerisme’; tegen een behoorlijke”
26200 DATA”betaling (10 tot 15 duizend dollar) zou men”
26210 DATA”enkele rondjes rond de aarde kunnen maken.”
26220 DATA”#HAMVRAAG”
26230 DATA”De hamvraag wanneer de Molniya voor het eerst”
26240 DATA”zal vliegen leverde het antwoord 1996 op.”
26250 DATA”Vooral het comprimeren van het huidige start”
26260 DATA”complex met een enorme uitrusting en veel”
26270 DATA”personeel tot een start faciliteit aan”
26280 DATA”boord van de Mriya is nog een enorme opgave.”
26290 DATA”. ”
26300 DATA”Tot slot nog een waarschuwing: er vliegen”
26310 DATA”nu al veel Molniya’s. Dit zijn communicatie”
26320 DATA”satellieten met een elliptische baan: ap/per”
26330 DATA”ong. 40.000/500 km. Helaas gebruiken de”
26340 DATA”sovjets vaak voor totaal verschillende”
26350 DATA”projecten dezelfde benamingen, b.v. Soyuz”
26360 DATA”is een draagraket, maar ook een ruimteschip.”
26370 DATA”.Chris v.d. Berg, NL-9165/A-UK3202″
26380 DATA”#TEST ICOM PORTOFOON”
26390 DATA”Zendamateur (en onvermoeibaar Firato”
26400 DATA”medewerker) Jan van der Meij, PA0JMY, testte”
26410 DATA”voor Hobbyscoop een nieuwe ICOM portofoon.”
26420 DATA”Hier volgt het verslag van zijn bevindingen.”
26430 DATA”. ”
26440 DATA”De IC24ET is de jongste telg uit de inmiddels”
26450 DATA”zeer uitgebreide ICOM VHF/UHF portofoon”
26460 DATA”familie. Het is een zogenaamde dual band”
26470 DATA”FM portofoon uit de S serie, met sublieme”
26480 DATA”eigenschappen. De frequentie banden waarop de”
26490 DATA”portofoon werkt zijn de 2 meter en de 70 cm”
26500 DATA”amateur banden (van 144 tot 146 en van 430″
26510 DATA”tot 440 MHz).”
26520 DATA”#KLEIN EN LICHT”
26530 DATA”Een van de zeer in het oog springende zaken is”
26540 DATA”ongetwijfeld de afmeting van het apparaat. De”
26550 DATA”hoogte met de standaard bijgeleverde batterij”
26560 DATA”is 136 mm, de dikte is 35 mm en de breedte”
26570 DATA”is 52 mm. Ook het gewicht is zeer modern,”
26580 DATA”inclusief batterij en antenne is het”
26590 DATA”gewicht slechts 340 gram.”
26600 DATA”#MOGELIJKHEDEN”
26610 DATA”De portofoon is voorzien van een toetsenbord,”
26620 DATA”een multifunktioneel liquid crystal display”
26630 DATA”(LCD) en enige knoppen boven op het apparaat.”
26640 DATA”Werkelijk alles is op de portofoon instelbaar”
26650 DATA”en alle denkbare mogelijkheden die je van een”
26660 DATA”moderne amateur portofoon kunt verwachten”
26670 DATA”zijn met deze portofoon mogelijk.”
26680 DATA”#BREEDBANDIG”
26690 DATA”De ontvanger is breedbandig en het is zowel”
26700 DATA”op de VHF als de UHF band mogelijk om te”
26710 DATA”ontvangen buiten de amateur banden. De”
26720 DATA”gevoeligheid neemt buiten de amateur banden”
26730 DATA”echter snel af. Binnen de amateurbanden is”
26740 DATA”de gevoeligheid uitstekend te noemen. Ook”
26750 DATA”met de bijgeleverde dual band ‘rubber duck'”
26760 DATA”antenne ligt ‘de wereld’ aan je voeten.”
26770 DATA”#GEHEUGENS”
26780 DATA”Er zijn 40 geheugen kanalen beschikbaar. Op”
26790 DATA”elk kanaal worden niet alleen de ontvanger-”
26800 DATA”en zender- frequentie bewaard, maar ook de”
26810 DATA”eventuele duplex afstand in geval van een”
26820 DATA”‘relais kanaal’ en de sub-audio frequentie.”
26830 DATA”Uiteraard is het mogelijk om de geheugens”
26840 DATA”te verdelen over de twee meter band en de”
26850 DATA”zeventig centimeter band. Bij het scannen”
26860 DATA”wordt dan ook omgeschakeld van VHF naar”
26870 DATA”UHF en omgekeerd.”
26880 DATA”#INVOER FREQUENTIES”
26890 DATA”Het ingeven van de frequenties kan geschieden”
26900 DATA”via het toetsenbord. Bij 2 meter staat de 1 en”
26910 DATA”de eerste 4 vast. Het eerste cijfer moet dan”
26920 DATA”een 4 of een 5 zijn. Omdat de portofoon kan”
26930 DATA”werken met frequentie stapjes van 5, 10,”
26940 DATA”12.5, 20, 25 of 50 kHz is het mogelijk om elke”
26950 DATA”frequentie in te geven. De stap afstand is”
26960 DATA”apart programmeerbaar voor VHF en UHF kanalen.”
26970 DATA”Op 70 centimeter staat de 4 en de 3 vast.”
26980 DATA”Elke frequentie tussen 430 en 440 MHz kan”
26990 DATA”hier dus worden ingegeven.”
27000 DATA”#ONTVANGER”
27010 DATA”De gevoeligheid voor de beide amateur banden”
27020 DATA”is prima te noemen. Bij een SINAD waarde”
27030 DATA”van 12 dB bedraagt de hoogfrequent ingangs”
27040 DATA”spanning circa 0.15 uV. Door deze hoge”
27050 DATA”gevoeligheid moesten er concessies worden”
27060 DATA”gedaan met betrekking tot nevenkanaal”
27070 DATA”selektiviteit en intermodulatie onderdrukking.”
27080 DATA”Deze cijfers liggen toch nog boven 60 dB en”
27090 DATA”bij de genoemde gevoeligheden is dat keurig.”
27100 DATA”. ”
27110 DATA”Ook buiten de amateur banden kan worden”
27120 DATA”ontvangen. Het geteste exemplaar liep van”
27130 DATA”140 tot 175 MHz en van 420 tot 470 MHz.”
27140 DATA”De gevoeligheid aan de bandgrenzen”
27150 DATA”loopt wel terug tot enige microvolts.”
27160 DATA”#ZENDER”
27170 DATA”De zender zendt – uiteraard – alleen binnen de”
27180 DATA”amateur banden. Met de standaard meegeleverde”
27190 DATA”accu (BP82 – 7.2 Volt/300 mAh) levert de”
27200 DATA”porto op VHF en UHF 1.5 Watt bij de stand”
27210 DATA”HOOG vermogen en 0.5 Watt in de stand LAAG”
27220 DATA”vermogen. Bij een voedings spanning van 13.8″
27230 DATA”Volt kan de porto op beide banden 5 Watt”
27240 DATA”leveren. Bij hoog vermogen (zelfs met een”
27250 DATA”7.2 Volt accu) wordt bij langdurig zenden”
27260 DATA”de (metalen) achterzijde van de porto flink”
27270 DATA”warm. De spurious (ongewenste uitstraling)”
27280 DATA”is goed: de porto voldoet aan alle eisen.”
27290 DATA”#SCANNEN”
27300 DATA”Het is met de porto mogelijk om verschillende”
27310 DATA”scan modes in te stellen. Zo kunnen de”
27320 DATA”ingestelde geheugen kanalen worden gescand”
27330 DATA”of een in te stellen bandgedeelte kan worden”
27340 DATA”afgezocht of er kan over het volle bereik”
27350 DATA”worden gescand. Ook is het mogelijk om een”
27360 DATA”kanaal, waarop tijdens scannen niet mag worden”
27370 DATA”gestopt, te maskeren; dat wil zeggen, dat het”
27380 DATA”gemaskeerde kanaal niet meer wordt afgezocht”
27390 DATA”tijdens het scannen.”
27400 DATA”#OPTIES”
27410 DATA”De te verkrijgen opties zijn:”
27420 DATA”.- Accu’s met een capaciteit van 110, 300″
27430 DATA”en 1000 mAh (7.2 Volt). De bijgeleverde accu”
27440 DATA”heeft een capaciteit van 300 mAh. Verder is er”
27450 DATA”een accu met een spanning van 12 Volt en een”
27460 DATA”capaciteit van 340 mAh. Ook is er een lege”
27470 DATA”batterij behuizing te koop, waar 6 penlite”
27480 DATA”batterijen in kunnen worden ondergebracht”
27490 DATA”(oplaadbaar of droge batterijen).”
27500 DATA”.- Tassen voor de porto, afgestemd”
27510 DATA”op de diverse soorten accu’s.”
27520 DATA”.- Diverse soorten acculaders voor snel en”
27530 DATA”langzaam laden. Er is ook een lader voor de”
27540 DATA”auto verkrijgbaar en er is een adapter om een”
27550 DATA”batterij te kunnen laden zonder de portofoon.”
27560 DATA”.- Een toonsquelch moduul (sub-audio). Met”
27570 DATA”dit moduul kunnen lage (onhoorbare) tonen”
27580 DATA”worden meegezonden. Deze tonen kunnen worden”
27590 DATA”gebruikt in een soort van toonslot. Ook is”
27600 DATA”het mogelijk om de portofoon op toonslot”
27610 DATA”te zetten, zodat alleen de signalen met de”
27620 DATA”juiste toonsquelch toon worden doorgegeven”
27630 DATA”naar de luidspreker.”
27640 DATA”.- Diverse soorten mikrofoons,”
27650 DATA”luidsprekers en zelfs een headset.”
27660 DATA”#CONCLUSIE”
27670 DATA”De ICOM IC24ET portofoon is een fraai staaltje”
27680 DATA”van moderne techniek. Voor een prijs van circa”
27690 DATA”fl. 1300,00 is hij in de amateur handel”
27700 DATA”te koop. Zonder meer een aanrader.”
27710 DATA”(Bedankt, Jan!)”
27720 DATA”#AGENDA SEPTEMBER”
27730 DATA”.26 PTC Midden-Brabant 20:00 u (PC)”
27740 DATA”. Sportcentrum Topaasstr 13 Breda”
27750 DATA”.27 CC Rijnmond Vlaardingen 19:30 u”
27760 DATA”. ‘Heipaal’ Meerkoetstraat 1 (Alg)”
27770 DATA”.27 TRS & PC GV Afd. Deventer 19:30 u”
27780 DATA”. ‘de Schalm’, Dreef 1, Deventer”
27790 DATA”.29 TRS & PC Gebruikersdag 10-15 u”
27800 DATA”. ‘De Baten’ Nieuwegein”
27810 DATA”.29 MSX GG Beilen e.o. 13-17 u”
27820 DATA”. ‘Valkenhof’ Witte Valkenstraat 4″
27830 DATA”$$$$$”
30000 REM COPYRIGHT NOS HILVERSUM