Voor PI1AMS wordt een nieuw QTH gezocht. Daarom is deze repeater tot nader order off-line

De Hobbyscoop site in Amsterdam wordt gehost door Peter, PA3PM. Vanaf ruim 60 meter hoogte draaien op deze lokatie de DMR, D-Star en System Fusion repeaters onder de gemeenschappelijke callsign PI1AMS. De Yaesu System Fusion repeater bestaat uit een DR-1X base station die voorts gekoppeld is via een HRI-200 met de netwerk connectivity mogelijkheden van Wires-X.

PI1AMS was ook al in 2015 voor een korte periode in de lucht toen een vergunning was aangevraagd. Deze vergunning werd echter vanwege het toen geldende ATOF beleid niet gehonoreerd door het Agentschap Telecom waardoor deze op last van de zelfde organisatie uit moest. Hetzelfde gold overigens voor de andere Hobbyscoop System Fusion repeaters PI1UTR en PI1NOS waarvoor ook geen vergunning verkregen werd.

Dankzij het nieuwe vergunningenbeleid die in werking is getreden per 1 april 2017 is PI1AMS nu opnieuw op volle sterkte QRV, met als nieuwste aanvulling de System Fusion tak…