Voor PI1AMS wordt een nieuw QTH gezocht. Daarom is deze repeater tot nader order off-line

De D-star repeater PI1AMS kwam in het verleden in de lucht als PI1RYS. Deze Amsterdamse repeater had verschillende keren te maken met technische problemen, bestaande uit defecten en ontvangerproblemen. Uiteindelijk moest PI1RYS het veld ruimen omdat het oude ATOF beleid geen meerdere repeaters op relatief korte afstand van elkaar toestond. RYS moest daarom het veld ruimen ten gunste van de DMR repeater PI1AMS.

Op 1 april 2017 is het oude ATOF beleid vervangen door een nieuwe vergunningenrichtlijn. Speerpunt van deze richtlijn was techniekneutraalheid (dus de modulatie doet niet langer terzake) én het verdwijnen van de zeer beperkende afstandsregel. Omdat het oude PI1RYS ook in beheer van Hobbyscoop was is besloten om onmiddelijk de vergunning onder het nieuwe beleid aan te vragen en deze kwam op 31 mei 2017 binnen. PI1RYS wordt dus opnieuw geactiveerd onder de nieuwe callsign PI1AMS. Noord Holland heeft weer haar eigen D-star repeater!

Wil je een D-Star-ID aanvragen? Klik dan hier.

Vergunninghouder: Stichting Scoop Hobbyfonds, PI4NOS